Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere

4. rész

2009. május 25-én megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye a tárcához tartozó szakképesítések központi programjának kiadásáról (ügyiratszám: 401-7/2009) 7. sorszám alatt az Artista szakképesítéssel.

Cikksorozatom korábbi részeiben elsősorban a kimeneti követelményekkel foglalkoztam.

A hagyományos képzési dokumentumok (vizsgakövetelmény, központi program) alapvetően a tananyagra koncentrálnak. Konkrét ismereteket határoznak meg. A kimeneti követelményeket a tananyagra épülve állapították meg. A hagyományos tananyagokat rendszerint hosszú ideig változatlanul használták. A vizsgarendszer is a szokásjog alapján, az egyre inkább elavuló tananyagra épülve működött. A tudás, amivel a tanulók rendelkeztek pályakezdésükkor, egyre kevésbe felelt meg azoknak az igényeknek, követelményeknek, amiket egy-egy szakma elvárt a fiataloktól.

A moduláris rendszerű képzés lényege, hogy a munkaterület felől közelítve határozza meg azokat a szakmai ismereteket, amikkel egy pályakezdőnek rendelkeznie kell.

A HEFOP 3.2.1. (Humán-erőforrás operatív program) projekt keretében határozták meg:

a vizsgakövetelményben

-      a feladatprofilt (a feladatok, munkatevékenységek listája)

-      a szakmai kompetenciákat (ismeretek, adottságok, készségek)

a központi programban a hozzájuk rendelt

-      fő tananyagelemeket és azok tömör megfogalmazását.

Jelenleg a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” (TÁMOP-2.2.1-08/1) kiemelt projektjének keretében folytatódik az a szakmai fejlesztő munka, amelynek célja többek között:

-      a vizsgarendszer fejlesztése területén pl. a kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének kialakítása,

-      a tananyagfejlesztés területén kompetencia-leírások összevetése a meglévő tankönyvi tartalmakkal, a kompetenciaelvű tananyagok, tankönyvek kidolgozása,

-      a mérés–értékelés területén a kompetenciák részletes leírása, a hagyományos képzésben szerzett képesítések beszámít módjának kijelölése.

Cikksorozatom következő részeiben a hagyományos és moduláris központi program elemeinek összehasonlításával kívánom bemutatni a két rendszer lényeges különbségeit az artista szakképesítés tükrében.