Laczkó Vladimir: Cirkusz és biztonság 4. rész

Az emberi tényező szerepe a biztonságos munkavégzésben

Valamennyi cirkuszra egyaránt érvényes, hogy működésükhöz követelmény számos munkaterület dolgozójának összehangolt, hibátlan munkája, így a biztonságos munkavégzés kiemelt hangsúlyt kap.

A munkaterületek, illetve a tevékenységek kialakításának különböző változatai lehetségesek a cirkusz utazó vagy állandó helyen történő működésétől, a cirkusz műsorától és más alapvető tényezőktől függően.

A munkaterületek alábbi felsorolása rámutat e sokféleségre:

            - rakodás;

- közúti vagy egyéb szállítás (túlméretes vagy sebességükben korlátozott járművek esetén külön engedélyköteles);

            - személyszállítás;

            - állatok szállítmányozása;

            - áramvételi hely kialakítása (illetve kialakíttatása);

            - vízvételi hely kialakítása (illetve kialakíttatása);

            - a műsorban szereplők és a műsort kiszolgáló műszakiak lakhatásának biztosítása;

            - a műsorban szereplő állatok helyének és ellátásának biztosítása;

- a cirkusz építése az artista rekvizítek valamint a hang és fénytechnikai eszközök szükség szerinti felszerelésével;

- a cirkuszműsorban szereplők próba és munkafeltételeinek biztosítása (rekvizítálás, hangtechnika, fénytechnika, állatápolók munkája);

            - a nézőközönség számára alkalmas terület és a szükséges szolgáltatások biztosítása;

            - a nézőközönség fogadása, kiszolgálása;

- a cirkusz előadása (a sikeres előadáshoz szükséges összes tevékenységgel);

            - a terület őrzése;

            - a cirkusz bontása;

            - közmű csatlakozások megszüntetése;

            - takarítás, hulladékszállítás.

A felsorolt tevékenységek mindegyike legalább hozzáértést, jelentős részük pedig szakértelmet igényel. A biztonságos munkavégzés tekintetében minden munkaterület másféle felelősséggel jár. A munkaterületekkel járó veszély, és így a felelősség mértéke is igen eltérő lehet, de egyetlen munkaterület sem elhanyagolható a cirkusz sikeres, biztonságos és egészségügyileg is megfelelő működéséhez.

A CIRKUSZ ÉS BIZTONSÁG témakörben alapvető, illetve fontosnak ítélt rendelkezésekkel, a biztonságos üzemeltetés tárgyi feltételeivel, valamint a cirkusz világára jellemző eszközökkel és eszközhasználati módokkal cikksorozatom korábban közreadott írásai részletesen foglalkoznak. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy több, a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos szabály betartásától emberélet függ.

Fontos tényező, hogy a cirkuszoknál bizonyos feladatok naponta többször, más feladatok – utazó cirkuszoknál – hónapokon át, néha erőltetett tempóban ismétlődnek. A figyelem lankadása, a munkát végző elfáradása, sietség miatti tévesztés igen súlyos veszélyek forrása.

A cirkusz működéséhez szükséges tevékenységek sorrendje lényegében kötött, a cirkusz alkalmazottai (és családtagjaik), többféle feladat ellátásában is részt kell, hogy vegyenek. Ez alapvető gazdaságossági érdek, gyakran szerződésben is vállalt kötelezettség. Néhány kivételtől eltekintve – az egymástól méretükben, stílusukban, színvonalukban lényegesen különböző – minden cirkuszról elmondható, hogy az ott dolgozók szakértelmüknek, hozzáértésüknek, fizikai adottságaiknak megfelelően a cirkusz működéséhez szükséges tevékenységek sorában vesznek részt.

A biztonságos munkavégzés tekintetében rendkívül fontos, hogy a feladatok elosztásakor a gazdaságosság szempontjai ne kerekedjenek felül a szakmai hozzáértés és fizikai terhelhetőség által diktált követelményeken. A tevékenységek egy részét csak szakképzettséggel rendelkező személy végezheti.

A szakértelem hiánya mellett vagy nem teljes hozzáértéssel végzett munka súlyosan veszélyezteti a munkavégzőt, veszélyes lehet más dolgozókra sőt a cirkuszba érkező közönségre is.

A cirkuszok életének központjában – természetes módon – az artisták munkája áll. Műsorszámuk gyakorlásán és előadásán túl – általában – az artisták is részt vesznek a cirkusz működéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységekben. Ezek a tevékenységek nagyrészt munkájukkal összefonódóak, életvitelükhöz nélkülözhetetlenek, illetve műsorszámuk előadhatóságához funkcionálisan kapcsolódnak.

Elismerésre méltók azok a műszaki érzékkel megáldott artisták, akik családi hagyományokból, a gyakorlatból megismerve vagy idős – esetleg külföldi – artistáktól ellesve, hozzáértésre tettek szert a cirkuszoknál folyó sokféle műszaki munkához is.

Ugyanakkor feltétlenül szólni kell azokról az ismert, sikeres magyar artistákról, akik valamely műszaki szakmai végzettséggel rendelkeztek, illetve magasabb szintű műszaki tanulmányokat folytattak. A teljességre törekvés igénye nélkül ide kívánkozik Karsai Antal, Nánási Ottó, Orlóczi Béla, Posfai Zoltán, Simet László és Simon Tíbor neve. Hosszú és sikeres artista pályafutásukat követő szakoktatói vagy egyéb munkájukban feltétlenül szerepe volt szakmai végzettségüknek és az általuk használt rekvizítekkel kapcsolatos ismereteiknek. A felsoroltak közül többen maguk készítette (és/vagy tervezte) rekvizítekkel dolgoztak, esetleg mások számára is készítettek rekvizíteket.

Biztosan állítható, hogy a műszaki végzettséggel rendelkező artisták lényeges előnyben vannak egy cirkusz működéséhez szükséges tevékenységek összességét illetően és így saját cirkuszi életvitelük tekintetében is. Biztosan leírható, hogy egy cirkusz életében mindenféle műszaki ismeret hasznos.

A cirkusz üzemeléséhez megfelelő szakképzettségekkel rendelkező műszakiak szerződtethetők, ugyanakkor fontos tudni, hogy a korszerű műszaki ismeretek az artisták számára is nélkülözhetetlenek a biztonságos munkavégzéshez.

Köztudott, hogy ma jó minőségű komplett cirkuszi felszerelések és artista-rekvizítek vásárolhatók, illetve készíttethetők. Ajánlatos, hogy az artisták a műszaki ismeretekre ne csak, mint szakmán túli ismeretekre tekintsenek, mert ez a tudás szervesen beépül a munkájukba.