Bánfai Ágnes: A függőszer tantárgy a „Pedagógiai program”-ban[1]

 

A függőszer tantárgy alapgyakorlatainak anyagát (az előkészítő osztályokban tanított valamennyi tárgyéhoz hasonlóan) az Állami Artistaképző Intézet alapításától (1950) kezdve eltelt évtizedekben a mindennapi prakszis, a kiváló szakemberek generációinak sora alakította ki.

Ennek a gyakorlati munkának a tapasztalataiból szűrte le a tantestület a tanulságokat, és állította össze az ezredfordulón a Pedagógiai Programot (PEPO), melynek anyaga alapul szolgálhat az egyes konkrét szakmódszertanok kidolgozásához. Az alábbiakban tehát a PEPO-nak a függőszer tantárgyra vonatkozó tantervét ismertetem (a ‘tantárgy’ és a ‘program’ kifejezés szinonimaként szerepel a szövegben).

1. A program célja

Előkészítő képzésként jártasságot ad a függőszerek alapgyakorlatainak  kivitelezésében, ill. felkészít  a légtornász tantárgy megkezdésére.

Feladatai:

a.)       izomerősítés

            a megfelelő izomérzet kialakítása

            jártasságszerzés;

b.) megismertetni

            a három alapszert

            a szakkifejezéseket

            a gyakorlatelemeket

            a biztonságtechnikát (magnézia, szivacsbála);

c.) tudatos munkára nevelés.

2. Követelmények a program elvégzése után

A növendék rendelkezik megfelelő

            izomerővel,

            mozgáskoordinációval,

            ritmusérzékkel,

            mozgásmemóriával.

Ismeri a tantárgyi gyakorlatanyagot, mozgása magabiztos, esztétikus és kulturált, továbbá zenei kíséretre 2-3 perces összefüggő gyakorlatsort mutat be.

3. Tananyag

A gyakorlás négy évfolyamon keresztül, heti négy tanórában, öt-hat gyakorlatcsoportban történik az alábbi szereken:

 

KÖTÉL

GYŰRŰ

TRAPÉZ

- mászókulcsolás normál technikával

-függés

-hátsó-függés

-lefüggés (zsugor, bicska és egyenes testtartással)

-függés

-hátsófüggés

-lefüggés (zsugor, bicska és egyenes testtartással)

-térdfüggés

-letartás

-ülés

-támasz elől és hátul

- speciális artista mászótechnika elsajátítása

-alaplendület

-húzódzkodás (fiúk 10 db., lányok 5 db.)

-függésben ülőtartás (min. 10 mp-ig)

-hátsólefüggésből visszahúzás (5 db)

-bicska lefüggésben húzódzkodás (5 db)

-fészek (lányoknak)

-alaplendület

- függeszkedés lefelé

 

-támaszhelyzet

-zsugor bukfenc leugrás hátra

-kiülés balra, jobbra (kéz segítsége nélkül)

-kelep fellendülés

-ülésből húzódzkodás guggolásba majd állásba

-állás kartámasszal, fogás nélkül

-zászló balra, jobbra ülőtartással is

-fészek (lányoknak)

-kidőlés jobbra, balra

-alaplendületből zsugorbukfenc leugrás hátra

-térdfüggésből kishalál

- függeszkedés felfelé

 

- leterpesztés

-térdfüggés egy lábbal (mindkét oldalra)

-abfalt

-angyalka

-gyertya

-hátsófüggésből egész fordulat egyik kar körül, lábtartás variációkkal (mindkét oldalra) - mellső és hátsó fecske

-mellső fecskéből dőlés letartásba

- artista mászótechnika időre (6 m-es kötélen 30 mp. alatt)

-hátsómérleg (lányoknak egy lábbal)

-állásból ereszkedés spárgába (lányoknak)

- mérlegállás a trapéz rúdján, fogással a szárakon

-ülésből majd guggolásból bukfenc hátra

          guggolásba

          térdelésbe

          harántülésbe, majd

          ereszkedés vállkifordítással egylábas térdfüggésbe

- függeszkedés fel-le folyamatosan

-mellső einarmig mindkét oldalra

-krisztus, csavart befogással a trapéz szárán zsugor, bicska és őz tartással,

-hátsómérleg (lányoknak egyik láb kiszúrásával)

-spicclógás

-saroklógás

-kelepfellendülés – támaszból lelendülés függésbe, többször ismételve

- függeszkedés lefelé ülésbe érkezve

- támasz, ülőtartás

-angyalkából abfalt

-hátsó fecskéből abfalt

-kelepfellendülés fecskébe

-ülésből dőlés angyalkába

-fészekből abfalt

- függeszkedés felfelé terpeszülésből indítva

- krisztus, segédeszközökkel

-függés lábkulccsal a társ derekán (trióban is) „fürtlógás”

-letartásban

           fészek

           gyertya spárga vagy őz lábtartással

           hátsómérleg

           mellső einarmig

- ülésből ülésbe függeszkedés fel-le terpesz ülőtartással

- aufzug

-kelepforgás zsugor testtartással előre és hátra,

-kiinduló helyzet: állás a trapézon, fogás a trapéz szárán, bukfenc előre, érkezés ülésbe a trapézra (mérlegállásból is),

-kiinduló helyzet: ülés a trapézon, fogás a trapéz szárán, felbukfenc hátra, érkezés állásba a trapéz rúdjára.

- függeszkedés fel-le zárt ülőtartással ülésből ülésbe

-vállállás

-vállátfordulás előre, hátra

 

-váll-állás

-malomforgás

-hátsómérleg a trapéz szárán, csavart befogással

- a luftbalett alapelemeinek elsajátítása

-spárga

-zászló

-bógni kitámasztással

függések, forgások strabátlival.

 

páros elemek letartásban

-angyalka

-kéz-láb csere

-fészekből abfalt

-mellső einarmig

-hátsó einarmig

 

 

segédeszközök használatának elsajátítása

-csapágyazott nyakstrabátlival nyakon függés

-csuklóstrabátlival

          mellső és hátsó einarmig

          fészek

          hátsó-mérleg.

-bokastrabátlival spárga letartás

letartásban kis trapéz használata súlytárssal

 

 

-hátsó mérleg a trapéz szárán

-nyakstrabátlival nyakon forgás

 

 

szinkron munka kialakítása. Két, illetve több trapézon az előző években tanult elemekből összeállított gyakorlatsor egyszerre történő bemutatásának elsajátítása

 

 

páros munkák, egy trapézon segédeszköz használatával is.

-kötélbalett elemek a trapéz szárán súlytárssal,

-kis trapézon letartásban

             fecske

             fészek

             hátsó-mérleg

             spicclógás

             saroklógás

-strabátlival letartásban:

             fészek

             gyertya spárga lábtartással

             mellső és hátsó einarmig

             hátsó mérleg

hosszú strabátlival spárga

 

4. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakhoz

Magától értetődő a kapcsolat a felsőbb évfolyamokon tanított légtornász-programmal, a célgimnasztikával, továbbá az általános mozgáskultúra fejlesztésének keretében a tánc tantárggyal.

5. Az értékelés módja

A tanuló félévben a tantestület előtt, az év végén pedig nyilvános bemutatón tesz vizsgát. A zenekíséret mellett önállóan bemutatott gyakorlatsor alapján értékelt technikai tudás és előadókészség határozza meg az elnyert osztályzatot, amely az ellenőrzőbe, ill. a bizonyítványba kerül.

6. A tárgyi feltételek

Legalább 5 méter magas teremben (megfelelő számú, 1 tonna teherbírású rögzítőpontokkal)

            2 db trapéz,

            1 pár gyűrű,     

            1 db kötél (kifejtett, szövet borítású),

            bordásfal,                    

            magnetofon, hangkazetta,

            képmagnó.

 [1]              Az artista - artistaművész szakképesítés tantárgyi programja RO-LA Kft. Valkó, 1998