Egyetemi dolgozatokból

 

 - Hajagos László: A projektoktatás bevezetése a testi nevelésbe (részlet)[1]

 

7. Óravázlat

Az óra anyaga:

1.   társas, csoportos gúlák felépítése

2.   egyensúlyozás járógolyón, görgőn

3.   bevonulások, komplamentek

 

 

Az óra célja és feladatai:

1.   A szervezet bemelegítésével felkészülni a megterhelésre. Társas gyakorlatok végrehajtási módjainak megismerése, variációs lehetőségek keresése.

2.   A tanulótárs segítése a veszélyes eszközökön.

3.   Az előadókészség fejlesztése.

 

Szükséges szerek, eszközök:

1.   tornaszőnyegek

2.   járógolyó

3.   görgő, görgőlap

 

Időbeosztás:

·     Rendtartó intézkedés                         1 p.

·     Célkitűzés megbeszélése                  3 p.

·     Bemelegítés                                      10 p.

·     Gúlás gyakorlatok                             15 p.

·     Egyensúlygyakorlatok                       10 p.

·     Vonulások                                           5 p.

·     Értékelés                                             1 p.

 

 

TARTALOM

MÓDSZER

1.   Bevezető rész:

1.1 Rendtartó intézkedések

·     Sorakozó

·     Jelentés

     

      1. 2 Célkitűzés, az óra céljainak és a végzendő feladatoknak rövid ismertetése

 

Utasítás:

Osztály vigyázz!

Igazodj!

Jelentést kérek!

 

Közlés: A mai órán gúlaépítéseket fogunk gyakorolni. A már megismert gyakorlatokon kívül szeretném, ha ti is kitalálnátok különböző gúlákat. Kezdjetek bemelegítéssel!

 

2.   Főrész:

2.1 Bemelegítés

·     Alakzatalakítás

·     Lassú futás

                                                              

·     Indiánszökdelés ellentétes kar és lábhúzással

·     Gimnasztikai gyakorlatok kétsoros vonalban kartávolságra egymástól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·     Lazító gyakorlatok ülésben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Gúlagyakorlatok

Tornaszőnyeg elhelyezése megfelelő módon kellő távolságra egymástól, hogy a csoportok ne zavarják egymás munkáját.

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székek elhelyezése a teremben

                                        

 

 

A súlypontáthelyezés összehangolása a legnehezebb ebben a gyakorlatban, fontos a megfontolt lassú összmunka a megfelelő testtartás elérése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Egyensúlygyakorlatok

 

Görgők és görgőlapok elhelyezése a bordásfalak előtt megfelelő távolságra.

 

 

 

A görgőn állva (eleinte kézzel a bordásfalba kapaszkodva) állásokat, lassú leguggolásokat, negyed fordulatokat, a már ügyesebbek akár fél fordulatokat is végrehajthatnak.

Sok gyakorlás után akár karikán átbújást is meg lehet csinálni.             2. 4 Kiállások, vonulások

 

Utasítás:

Futás körbe indul, indiánszökdelés, futás oldallépéssel, arccal kifelé és befelé.

Járás karkörzéssel.

 

Hibajavítás:

Figyeljetek a kartartásra, könyököt kinyújtani, követési távolságot tartani!

 

 

Utasítás:

Álljatok föl gimnasztikához, kis terpeszállás, kar oldalsó középtartásban, láblendítés ellentétes karhoz, rajta!

 

Bemutatás:

Figyeljétek, hogy csinálom, a törzsem nem fordul oldalra, vállaim és csípőm párhuzamosak, lábamat nyújtva lendítem. Próbáljátok meg!

 

Utasítás:

10 db négyütemű fekvőtámaszt kérek! A fekvőtámaszban a mellkas éri a talajt. Csináljatok 10 db guggolásból felugrást! Magasabbra! Elég, üljetek le a földre terpeszülésbe! Előrehajlás!

 

Hibajavítás:

Nyújtsátok ki a térdet, lábfejet feszítsétek le!

 

Utasítás:

Hídhoz felkészül! Fel!

Mindenki álljon fel!

A szertárból hozzátok ki a szereket!

 

 

 

Magyarázat:

Felhívom a figyelmet arra, hogy a most következő gúlagyakorlatok végrehajtásánál fokozottan vigyázzatok egymásra, mindig legyen kettő ember, aki a társait segíti.

Utasítás:

Alakítsatok 5 fős csoportokat és vonuljatok a tornaszőnyegekhez! A feladat a következő:

Egy erős tanuló feküdjön hanyatt a földre, lábait húzza föl, talpa érje a talajt! Karját emelje nyújtva, mellső középtartásba! Egy könnyű tanuló feküdjön a kezeibe úgy, hogy társa a lapockája fölött támassza, lábait helyezze az alsó ember térdére! Így feküdjön rajta!

 

Hibajavítás:

Az alsó ember teljesen nyújtsa ki mindkét karját és karjai a talajra merőlegesen álljanak! A felső ember ne homorítson, tartsa magát egyenesen!

 

Utasítás:

Egy-egy ember álljon két oldalra, nehogy leessenek!

Tartsátok egy ideig! Jó lesz!

Kinek van ötlete másfajta gúla építésére?

 

Tanuló:

Tanár úr, építsünk „kutya gúlát”!

Jó ötlet, csináljuk úgy, hogy négy erős ember legyen alul, kettő középen, a legkönnyebb pedig menjen felülre!

 

Utasítás:

Jöjjön ide az a négy tanuló, térdeljen le szorosan egymás mellé! Ti ketten óvatosan másszatok a hátukra, most mehet fel a legkisebb! Ha biztosan álltok, egyszerre fölemelhetitek jobb kezeteket! Mindenki látta? Próbáljátok meg ti is!

 

Magyarázat:

A következő gúlához székekre lesz szükség, kettő széket hozzatok!

 

Utasítás:

Egy erős tanuló üljön le a székre, aki könnyebb, álljon föl a combjára, háttal neki!

Az alsó tanuló fogja meg a csípőjét, nyújtott karral! A felső tanuló lassan egyenes testtel dőljön előre! Közben az alsó tanuló lassan helyezze a súlypontját a lábára! Ha felemelkedett a feneke a székről, te pedig húzd ki alóla! Tartsátok egy kicsit! Elég! Visszatolhatod a széket!

 

Hibajavítás:

Fontos, hogy a felső tanuló teljesen egyenes testtel álljon, és nagyon lassan mozogjon!

 

Utasítás:

Hozzátok ki a szertárból a görgőket!

 

Magyarázat:

A görgőgyakorlatoknál különösen figyeljetek majd arra, hogy ne álljatok az éppen görgőző társatok mellé, mert ha elesik, a görgőlap megüthet titeket!

 

 

Bemutatás:

Nézzétek, megmutatom, mit kell csinálni! Egyik lábamat ráhelyezem a görgőlap egyik felére, a másikat a túloldalára, és lassan ráhelyezem az egész testsúlyomat. Nézzétek, kicsit hajlított térddel próbálom megtalálni az egyensúlyt. Mikor ez sikerül, elengedem a bordásfalat és meg tudok állni egyedül. Próbáljátok meg ti is!

 

Hibajavítás:

Figyeljetek arra, hogy a térdetek mindig picit be legyen hajlítva, sose nyújtsátok ki teljesen. A súlypontáthelyezést pedig nagyon lassan, hirtelen mozdulatok nélkül próbáljátok megcsinálni!

 

Utasítás:

Elég lesz! Rátérünk a vonulások, komplamentek gyakorlására. Rakjátok el az eszközöket!

 

Magyarázat:

Tudjátok, az artisták a cirkuszban komplamenttel köszönik meg a tapsot a közönségnek, ezt fogjuk most gyakorolni.

 

Utasítás:

Álljunk körbe, mi leszünk a közönség! Te menj be a kör közepére, csinálj egy cigánykereket és utána lépj felénk és karjaid széttárásával komplamálj! Jó lesz! Mosolyogj! Most próbálják meg a többiek is! Nagyon jó!

 

 

3.   Befejező rész:

 

Értékelés, összegzés:

Nagyon ügyesen dolgoztatok a mai órán, külön örülök, hogy figyeltetek társaitokra, és jó ötleteket adtatok. Szeretnélek megdicsérni téged, hogy minden feladatot pontosan teljesítettél. A következő órán folytatjuk a gyakorlást.

Osztály vigyázz! Egészségetekre!

 [1]              Hajagos László 2008/2009-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem TTK testnevelő tanár szakon, szakdolgozatából a leggyakorlatibb részként közöljük az óravázlatot.