Laczkó Vladimir: Cirkusz és biztonság 5. rész

 

A „dominó elv” értelmezése a baleset-megelőzésben és az egészségmegőrzésben.

 

Balesetekkel, sérülésekkel kapcsolatban gyakori tapasztalat, hogy azok létrejöttében nem egyetlen tényező játszik szerepet. A gyakran felmerülő elképzeléstől eltérően, a balesetek jelentős része nem egyetlen hibán múlik. Több egymást követő, egymásra „halmozódó” tényező hatása vezet a baleset bekövetkezéséhez. (A „dominó elv” a sorba állított, egymást sorban felborító dominókat tekinti mintának.) Balesetek megelőzésének és vizsgálatának, egyik alkalmas módja a „dominó elv” alkalmazása.

A baleseteket követő vizsgálatok, elemzések során gyakran derül fény arra, hogy a baleset közvetlen okán kívül - azt megelőzően - egy vagy több olyan esemény történt, amely a baleseti helyzet kialakulásában közrejátszott vagy éppen döntő volt.

A balesethez vezető folyamat felismerésekor, időben történő beavatkozással a balesetek egy része elkerülhető.

A balesetekkel kapcsolatos „dominó elv” könnyen megvilágítható egy hétköznapi életet élő, átlagos ember elképzelt balesetének történetével. A modellként leírt, kitalált történet szereplőjét X-nek nevezzük.

A történetben „dominókként” az alábbiak vezetnek balesethez:

- X-nek a balesetet megelőző napja jó hangulatban, társaságban hosszúra nyúlik, alkoholos italokat is fogyaszt;

- X kevés pihenés után „másnaposan”, késve ébred, sietve készülődik, késve indul munkába;

- X igyekszik behozni lemaradását, idegállapota munkába menet egyre feszültebbé válik;

- X igyekezete ellenére késve érkezik munkahelyére;

- X a munkakezdéskor kapkodva figyelmetlenül lát feladatához;

- X kis hibát vét - esetleg kis sérülést is szenved - még feszültebb állapotban folytatja munkáját;

- X idegállapota és sérülése miatt figyelmetlen, nem tartja be a munkájával kapcsolatos előírásokat, lényeges, súlyos hibát vét, nem képes annak korrigálására, balesetet szenved.

Ilyen vagy hasonló, az események láncolataként bekövetkező balesetekkel a legkülönbözőbb munkaterületen és a mindennapi életben egyaránt találkozunk.

(Természetesen –szerencsére– az események „dominó elv” szerinti láncolata legtöbbször nem végződik balesettel!)

A modellként leírtak is mutatják, hogy a balesethez több egymást követő, egymás hatását erősítő tényező vezet. Ezeknek a tényezőknek a felismerésével, azonosításával a baleset megelőzhető. Sajnálatos, hogy –általában– csak baleset bekövetkezése után kerül sor a „dominó elv” szerinti vagy ahhoz hasonló elemzésre, pedig a balesethez vezető út egyes szakaszainak időben történő felismerésével a folyamat megállítható, a baleset elkerülhető.

A példaként kreált történetben leírt „dominók nem keletkeznek, illetve nem dőlnek egymásra” akkor, ha:

- X a munkanapot megelőző napon csak mértékletesen fogyaszt alkoholt, és társaságától időben búcsúzik;

            - X kipihenten, nyugodt reggeli készülődéssel kezdi az új munkanapot;

            - X időben, rendezetten, jó közérzettel érkezik munkahelyére;

            - X időben, figyelmesen lát feladatához;

- X nem hibázik, ha mégis, képes hibáját nyugodtan kezelni, nem sérül, nem kerül feszült idegállapotba;

- X a munkájával kapcsolatos lényeges előírásokat betartja, amennyiben hibázik képes azt időben felismerni és korrigálni, a balesetveszély kialakulását is elkerüli.

Figyelmet érdemel, hogy a „dominókat” és azok „dőlését” az érintett általában nem képes felismerni. Nem látja át, és így nem is állítja meg a baleset kialakulásához vezető folyamatot, tevékenységét alkalmasnak véli. Vezető beosztású dolgozó vagy munkatárs segíthet, figyelmeztethet a „dominók” felismerésére. Pihenést javasolhat, esetleg leállíthatja a munka folytatását.

Célszerű, időben történő beavatkozással a balesetveszélyes helyzet megszüntethető.

 

Természetesen a korábbi CIRKUSZ ÉS BIZTONSÁG írásokban részletezett - cirkuszi - munkaterületeken előforduló balesetek is vizsgálhatók a „dominó elv” szerint.

A tevékenység jellegéből adódóan veszélyes artista produkciókat feltétlenül hasznos a „dominó elv” alapján áttekinteni a balesetek elkerüléséhez.

Az összes utazó életmódot folytató, gyakran a cirkuszi építés/bontás/szállítás munkálataiban is résztvevő cirkuszi dolgozó baleseteinek megelőzésére, illetve a balesetek kivizsgálására szintén ajánlott ez a fajta teljes körű áttekintés.

A „dominó elv” nemcsak a fizikai sérülésekkel járó balesetek megelőzésére és kivizsgálására alkalmas. Szemléletmódja (az eseményeket összefüggéseikben, egymásra halmozódásukban vizsgáló megközelítése) az egészségmegőrzés, megbetegedés és a mentálhigiénés problémákkal összefüggő területeken is alkalmazható.

Ennek megvilágítására példaként egy  vízicirkuszra vonatkozó fiktív történet látszik alkalmasnak. A történet kitalált, a benne szereplők nem valóságos személyek!

(A vízicirkuszok vizét előadásonként tartályokból szivattyúzzák a manézsban kialakított „medencébe”, és az előadást követően visszaszivattyúzzák a tartályokba. A víz tisztítása egyrészt a szivattyúzásokkor szűrőkkel, másrészt a tartályokban, alkalmas vegyszerekkel történik. A vegyszeres tisztítás nem lehet túlzott, a víz nem színeződhet el, és nem lehet szaga, minthogy a közönség közelébe kerül és látványelemként is szolgál. A szereplők bőrét, szemét sem károsíthatja a vegyszerezés mértéke. A tartályokban a vizet szükség szerint, a szereplők számára megfelelő mértékig melegítik.)

 

A történetben mentálhigiénés és egészségügyi problémákként - „dominókként” - az alábbiak különíthetők el:

– Egy vízicirkuszi előadás külföldi turnéra indul. A cirkusz táncosnői és a műsorban szereplő artistanők közül többen a cirkuszi manézs vizében bemutatott képekben is szerepelnek.

– Az az egyik táncosnő valaemlyik városban enyhe, de kezelésre szoruló fertőzést kap el.

– Egészségügyi problémáját eltitkolja.

– A fertőzés kórokozóját az előadás vizéhez használt vegyszerek nem közömbösítik, így a tárolások és melegítések során elszaporodó kórokozótól egyre több női szereplő betegszik meg.

– A turné elakad, folytatása az orvosi kezelést, és a teljes vízcsere melletti fertőtlenítést követően képzelhető el.

Az eddig leírtak alapján az olvasó megfogalmazhatja, milyen tényezőkön múlik, hogy „dominók” ne keletkezzenek, illetve ne dőljenek egymásra.

 

A „dominó elv” napi gyakorlatban történő szem előtt tartása a balesetek, az egészség-károsodások és az ezekből adódó problémák megelőzésének hatékony eszköze.