Bánfai Ágnes: Az akrobatika tantárgy a Pedagógiai programban[1]

 

Az alábbiakban ismertetett program az első kísérlet volt az Állami Artistaképző Intézetben folytatott oktatás írásos számbavételére. Semmiképpen sem tekinthető egy kiforrott módszertani útmutatónak, csupán kiindulásul szolgálhat az alapok lefektetéséhez. 

 

1.A program célja:

Előkészítő képzésként jártasság megszerzése az akrobatikus elemek végrehajtásában.

- Felkészítés az akrobata szaktantárgy bármely ágazatának (pl. hinta-, ikária-, ugródeszka, dobó-, hajlékony-akrobata ) megkezdésére.

 

Feladata:

Az akrobatika alapfokú mozgásanyagának elsajátítása,

-          a mozgásműveltség

-          koordinációs képesség

-          erő

-          ügyesség

-          gyorsaság

-          kitartás

-          megismerő-képesség

-          cselekvőképesség

-          előadókészség fejlesztése

      Különböző testhelyzetekben, mozdulatok közben a vázizomrendszer célirányos és energia-takarékos használatának elsajátítása.

    

 2. Követelmények a program elvégzése után

      A növendék rendelkezik megfelelő

      - izomerővel

      - gyorsasági és erő állóképességgel

      - mozgáskoordinációval

      - ritmusérzékkel

      - egyensúlyérzékkel

      - mozgásmemóriával

      Ismeri és tudja alkalmazni az akrobatika tantárgy – programban meghatározott –

         gyakorlatanyagát.

      Mozgása cselekvésbiztos, esztétikus és kulturált.

      Alkalmas a megszerzett szakmai tudásanyag (szellemi és fizikai is) más szakterületen 

      való alkalmazására is.

 

 3. Tananyag

      Az előkészítő osztályokban (I- IV évfolyam) a gyakorlás évi 216 óra, heti 6 (3x2) tanórában történik.

Évfolyam

1. gyakorlatcsoport

2. gyakorlatcsoport

3. gyakorlatcsoport

4. gyakorlatcsoport

5. gyakorlatcsoport

I.

Gimnasztikai alapelemek elsajátítása (láb-, törzs-, kar-, és fejtartások különböző testhelyzetekben)

Guruló átfordulások (előre, hátra, zárt-és nyitott lábtartással)

Guruló átfordulás hátra, kézállásba kiszúrás

Fejállás

Fellendülés kézállásba

Cigánykerék ( két oldalra)

Tigrisbukfenc

Támla

Cigánykerék egy kézzel (mindkét oldalra, mindkét kézzel)

Fejállás bukfenc

Kézállás bukfenc

Kézállásból delfin

Rolád

Statikus elemek

- zsugorkézállás

- terpeszkézállás

Billenések

-          tarkóbillenés

-          fejbillenés

-          fejenátfordulás

-          fejbillenés terpeszülésbe

Spárga mindhárom irányba

Híd

Bógni (előre, hátra, egy és két lábbal)

Kézállás szökkenés

Korbett

Tempó korbett

 

Lép sasszé

Fóder két majd egy lábra, lép sasszéból majd páros felugrásból

Rundát tempó

-          szemből cigánykerékből

-          helyből,

-          páros felugrásból,

-          lép sasszéból,

-          flick-flackhoz,

-          szaltóhoz,

-          félfordulattal,

-          félfordulat cigánykerékkel,

-          félfordulat fóderrel

Tempó flick-flackhoz

Flick-flack

-helyből, dobottan

-helyből,

-korbettből,

-rundát, megállásból,

Páros bukfenc előre,hátra

Dobbantóról tigribukfenc

 

II.

 

Egykezes fóder

Fóder sorok (egy lábbal,két lábbal, vegyesen)

Dánfóder

Fóder tigrisbukfenc

Fóder cigánykerék

Fóder rundát

Cigánykerék flick-flack

Bógni flick-flack

Bógni flick-flack sor

Cinzga előre és hátra

Cinzga hátra ülésből indítva

Karkörzéses cigánykerék

Karkörzéses cinzga

Karkörzéses fóder

Előre szaltó dobbantóról

Hátra zsugor szaltó

- svédszekrényről,

- zsámolyról,

- dobottan,

 - dobbantóról,

Visszalépéses bógni előre és hátra (karkörzéssel is)

Visszalépéses cinzga előre és hátra (karkörzéssel is)

Páros cigánykerék

Páros bógni

 

 

III.

 

Fóder szaltó

Aráber (fiúknak zsugor, lányoknak nyújtott)

Spárgavorwerc

Smetterling

Rundát szaltó

Szaltó: bicska, szuplé

-svédszekrényről,

- zsámolyról,

- dobottan,

- dobbantóról,

Flick-flack szaltó

Rundát félfordulat tigrisbukfenc

Flick- tempószaltó-flick

Rundátflickszaltó (zsugor, bicska, szuplé)

Flick-flack egy lábbal

Flick-flack egy kézzel

Visszalépéses flick-flack egy lábbal

Cikk-cakk flick-flack.

Standszaltó.

Páros elemek

-bakugrás,

- combszaltó,

- talicskaszaltó,

- háton át aráber

- társ vállában terpeszülésből leszaltó,

- sótörésből szaltó hátra,

- fejbillenés háton át,

- fóder háton át.

IV.

 

Szuplé egy lábra

-rundátból,

-flick-flackból,

-bógni flick-flackból,

-rundát flick-flackból.

Cvisztszaltó: zsugor,bicska

-rundátból,

-flick-flackból.

Szuplé szaltó egész csavarral

-helyből dobottan

-rundátból,

-flick-flackból

Tigrisbukfenc 360 fokos fordulattal

Előre szaltó egy lábra tovább cigánykerék, fóder stb

Aráber sor

Spárgavorwerz sor

Smetterling sor

 

 

      A második évfolyamtól kezdődően az első gyakorlatcsoport az előzőekben tanultak ismétlése, valamint az új gyakorlatanyag elsajátításához szükséges fizikai kondíció megszerzése.

Az utolsó gyakorlatcsoport valamennyi évfolyamon az év folyamán tanultakból 4-5 perces vizsgaanyag összeállítása

 

4. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

      Az akrobatika alaptantárgyként meghatározó kapcsolatban áll valamennyi gyakorlati tan-

       tárggyal.

 

 5. Az értékelés módja

       A növendékek félévben a tantestület előtt, az év végén nyilvános bemutatón tesznek

       vizsgát zenei kísérettel. Az értékelést a technikai tudás és az előadókészség határozza

       meg. A kapott osztályzat az ellenőrzőbe, ill. a bizonyítványba kerül.

      

  6. Tárgyi feltételek

Legalább 12 m hosszú és 4 m magas terem parketta vagy egyéb rugalmas padlózattal

-          torna talaj 12x2 m-es vagy 3 db filc szőnyeg megegyező méretben.

-          10 db szivacs szőnyeg2x1,5x0,2 m-es,

-          2 db ugródomb 2x1,5x0,4 m-es,

-          6 db zsámoly,

-          2 db svédszekrény,

-          2db dobbantó,

-          1 db gumiasztal,

-          1 db nagy gumiasztal,

-          2 db londzs (kézi- és magaslondzs)[1] Összeállította: Hegedűs Zoltán Glatz Jánosné