H. Orlóci Edit: Az ügyesség tantárgy a Pedagógiai Programban[1]

 

1. A program célja

Előkészítő képzésként jártasságot ad az ügyességi szerek alapgyakorlatainak  kivitelezésében, ill. az "egyensúlyozó" és a "zsonglőr" szakos tantárgy megkezdésére.

Feladatai:

            a helyes testtartás és mozgás,

            az egyensúlyérzék,

            reflex,

            koordinációs készség,

            kézügyesség

            és előadókészség fejlesztése.

 

2. Követelmények a program elvégzése után

A növendék rendelkezik megfelelő

            kézügyességgel,

            mozgáskoordinációval,

            egyensúlyérzékkel,

            ritmusérzékkel,

            mozgásmemóriával.

Ismeri a programban meghatározott gyakorlatanyagot, és képes

            a tanult egyensúlyi helyzetek fenntartására,

            a zsonglőrözés alapgyakorlatainak kivitelezésére,

            2-3 perces összefüggő gyakorlat végrehajtására zenei kíséret mellett.

 

3. Tananyag

Az előkészítő osztályokban (I-IV évfolyam) a tantárgyat heti 3x2 tanórában tanítjuk.

 

Gyakorlatcsoport

Gyakorlatok szintje

 

I. évf.

II. évf.

III. évf.

IV. évf.

Zsonglőr

3 labda,

3 karika,

3 buzogány,  karikaforgatás 4

4 labda,

4 karika,

variációk,

rúdegyensúlyozás homlokon

variációk mindkét irányba,

vegyes,

5 labda,

5 karika,

karikaforgatás 6,

labda-,

tányérforgatás,

zsonglőrözés az egyensúlyi szereken

4 buzogány,

specialitások,

egyensúlyozás állon, orron,

összeszórás,

tányérforgatás

Kéz- és fejállás

tanári segítséggel

részben tanári segítséggel

tanári segítség nélkül

specialitások

Görgő

guggolás, harántállás, féltérd,

felugrás, félfordulat,

harántgörgő,

karikaátbújás,

karikaforgatás, 4

dupla görgő

 

 

Gólyaláb

2 gólyalábon járás,

egy gólyalábon ugrálás

járás felcsatolt gólyalábon

 

 

Golyó

járás előre, hátra,

körbe,

gyors tempóban,

ugrálókötelezés,

karikaátbújás,

karikaforgatás, 4

ferde palló

 

 

Egykerekű

 

alapgyakorlatok

 

 

Lábzsonglőr

 

alapgyakorlatok

 

 

Szabadlétra

 

 

alapgyakorlatok

 

Feszesdrót

 

 

 

alapgyakorlatok

 

Az utolsó gyakorlatcsoport valamennyi évfolyamon az év folyamán tanultakból összeállított 4-5 perces vizsgaanyag. A második évfolyamtól kezdődően az első gyakorlatcsoport mindig az előző év(ek)ben tanult anyagok átismétlése és a szükséges fizikai kondíció megszerzése.

Az V.-VI. évfolyamon a tantárgyat heti 2x2 tanórában tanítjuk, a fő feladat az előzőekben megtanultak szinten tartása, valamint a választott második szakhoz igazított egyéni munka kialakítása.

 

4. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Az ügyesség tantárgy a zsonglőr és egyensúly szaktárgyakra készít fel, kapcsolódik az akrobatika, a célgimnasztika és a tánc programjához.

 

5. Az értékelés módja

A tanuló félévben a tantestület előtt, az év végén pedig nyilvános bemutatón tesz vizsgát. A zenekíséret mellett önállóan bemutatott gyakorlatsor alapján értékelt technikai tudás és előadókészség határozza meg az elnyert osztályzatot, amely az ellenőrzőbe, ill. a bizonyítványba kerül.

 

6. A tárgyi feltételek

Tanulónként:

            5 db kis labda,

            1 db nagy labda,

            5 db zsonglőrkarika,

            6 db forgatókarika,                

            1 db átbújókarika,                  

            4 db buzogány,          

            1 db kopfring,

            1 pár gólyaláb (fogós),          

            3 db görgőlap,

            2 db görgőhenger,     

            1 db egyensúlyozó bot,         

            1 pár handstand-pálca,

            1 db szabadlétra,

            4 garnitúra forgató-tányér,

            1 db egykerekű,         

            1 db zsámoly,

Tanulócsoportonként:

            2 pár felcsatolható gólyaláb,

            2 db tranka,

            1 db lábzsonglőr-golyó,

            1 db legyező (drót egyensúlyozáshoz),

            1 db járó-golyó,

            1 db kozsinett,

            1 garnitúra feszesdrót apparát,

            1 piedesztál,

            1 garnitúra ferde palló,

            1 db lépcsős asztal,

            1 db londzs.

            Magnetofon, hangkazetták, képmagnó.[1] Lapunk előző számában indítottuk el a "PEPO" ismertetését, a magam és Bánfai Ágnes függőszer tantárgyra vonatkozó bevezetését itt nem kell elismételni.