Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 8. rész

 Cikksorozatomat folytatva a hagyományos és modulrendszerű „Artista” központi programok összehasonlításával foglalkozom ebben a fejezetben is. Jelen tanulmányban a két képzési program tantárgyfelosztását elemezve kívánom bemutatni az eltéréseket.

Az „Artista” szakképesítés hagyományos és modulrendszerű központi programjainak (továbbiakban: kp) tantárgyfelosztása – a tananyagszerkezetet követve[1] – jelentős eltérést mutat.

 Az alábbi táblázatokban e két tantárgyfelosztás látható, az első a hagyományos (2009-től kifutó), a második a modulrendszerű (2009-től felmenő rendszerben bevezetendő) központi program óraterveit mutatja be.
 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Összesen:
évfolyamok
Osztály-főnöki
36
36
36
36
36
36
 
 
 
216
Ügyesség
216
216
216
216
144
144
 
 
 
1152
Függőszer
144
144
144
144
 
 
 
 
 
576
Akrobatika
216
216
216
216
216
216
144
128
 
1568
Pantomim
72
72
72
72
72
72
 
 
 
432
Tánc
144
144
144
144
144
144
144
128
 
1136
Cél-gimnasztika
 
 
 
 
72
72
 
 
 
144
Fő szak
 
 
 
 
360
360
360
320
360
1760
Második szak
 
 
 
 
 
 
288
256
360
904
Cirkusz-történet
 
 
 
 
 
 
72
64
 
136
Gazdasági és jogi ismeretek
 
 
 
 
 
 
72
64
 
136
Szak-dolgozat konzultáció
 
 
 
 
 
 
 
 
50
50
Összesen:
828
828
828
828
1044
1044
1080
960
770
8210
 
1. Táblázat. A hagyományos „Artista” központi program tantárgyfelosztása
 
 
Tananyagegység kódja
Tananyagegység neve
1
2
3
4
5
6
7
8
össz:
évfolyamok
1
034/1.0/1732-06
Jogrendszer
24
24
24
24
24
24
24
 
168
2
034/2.0/1732-06
Vállalkozástan
30
30
30
30
30
30
30
 
210
3
034/3.0/1732-06
Információ Technika (IT)
54
54
54
54
54
54
54
 
378
4
034/1.0/1733-06
Művészettörténet 1.
108
108
126
36
36
36
36
 
486
5
034/2.0/1733-06
Művészettörténet 2.
 
 
 
 
 
 
 
32
32
6
034/3.0/1733-06
Szakelmélet
 
 
 
 
 
 
 
16
16
7
034/4.0/1733-06
A produkció készítés folyamata
 
 
 
 
 
 
 
16
16
8
034/1.0/1734-06
Munkafeltételek
 
 
 
 
 
 
 
32
32
9
034/2.0/1734-06
Életfeltételek
 
 
 
 
 
 
 
32
32
10
034/3.0/1734-06
Nyelvismeret
 
 
 
 
 
 
 
32
32
11
034/1.0/1735-06
Szakágak 1.
648
648
630
720
720
720
720
 
4806
12
034/2.0/1735-06
Szakágak 2.
 
 
 
 
 
 
 
384
384
13
034/3.0/1735-06
Rokonszakterületek 1.
108
108
108
108
108
108
108
 
756
14
034/4.0/1735-06
Rokonszakterületek 2.
 
 
 
 
 
 
 
256
256
15
034/5.0/1735-06
Rendezvénytechnika
 
 
 
 
 
 
 
64
64
Összesen:
972
972
972
972
972
972
972
864
7668
 
2. Táblázat. A modulos „Artista” központi program tantárgyfelosztása
  
A tananyagszerkezetet érintő eltéréseken túl a tantárgyak óraszámában és az évfolyamokon való megjelenésükben is fellelhető számos eltérés.
 
Az egyik, első ránézésre szembetűnő különbség az évfolyamok számában található. A hagyományos kp 8 artista évfolyamra és +1 artistaművész évfolyamra épül, az akkor érvényes Országos Képzési Jegyzéknek (továbbiakban: OKJ) ellentmondva[2]. A modulrendszerű kp 8 artista évfolyamra készült szinkronban az aktuális OKJ-val, a +1 artistaművész ráépülés évfolyama nem jelenik meg a központi programban. Ugyanígy nem található meg a modulos kp 12. oldalán a szakképesítés szakmai követelménymoduljainak megnevezésekor.
 
 
Az 54 212 01 0000 00 00 azonosító számú, Artista megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 azonosítója
 megnevezése
 1732-06
 Gazdálkodás, vállalkozás
 1734-06
 Cirkuszi élet
 1735-06
 Alkalmazott cirkuszművészet
 
3. Táblázat. Részlet a modulos „Artista” szakképesítés központi programjából (a szakképesítés modultáblája)
 
Mint látható, hiányzik a modulos kp-ból az artistaművész ráépülés 1733-06 azonosító számú Alkotóművészet megnevezésű modul. Ez annál is érdekesebb, mivel a tananyagegységek között és a tantárgyfelosztásban megtalálható. Ez a modulos kp egyik nagy ellentmondása.
 
A két kp alapvető eltérése:
a hagyományos kp 12 tantárgy letanítását, 9 évfolyamon 8210 óraszámban
a modulos kp 15 tananyagegység csoportjának oktatását – némelyikbe több tantárgy tananyagát sűrítve – 8 évfolyamon 7668 óraszámban biztosítja.
A hagyományos kp-ban az osztályfőnöki óra külön tananyagegységként, önálló óraszámkerettel jelenik meg az 1-6. évfolyamokon, de a modulos kp-ban még utalásként sem található. Ez az oktatási jogszabályok változásából adódik, miszerint az osztályfőnöki teendők a közismereti oktatás része, óraszám is ott tervezhető erre a feladatra. Hasonló módon hiányzik a szakdolgozat konzultációra korábban fenntartott óraszám.
 
A modulos kp-ban Rokonszakterületek 1. és 2. tananyagrészeken belül található a sportmozgások, a tánc, a színészmesterség, a pantomim és a zene[3], együttesen 1012 órával, míg a hagyományos kp-ban ezekből a tánc 1136 órával, a pantomim 432 órával, és a – sportmozgásokhoz sorolhatóan – a célgimnasztika 144 órával, együtt 1712 órával szerepel. Látható, hogy ezekre a területekre 700 órával kevesebbet szán az új kp, miközben a célgimnasztika mellett több rokon sportág anyagát is beemeli[4], és új tárgyakként a színészmesterséget és a zeneoktatást is felveszi a tananyagba.
 
Az artista fő szakterületek oktatására (légtornász, akrobatika, egyensúly, zsonglőr, bohóc) az alapozó tárgyakat (ügyesség, függőszer, akrobatika) és a fő szak, valamint a második szak óráit együtt számítva a hagyományos kp 5960 órát biztosít. A modulos kp Szakágak 1. és 2. megnevezés alatt jelöli ugyanezen tananyagtartalmakat 5190 óraszám mellett, 770 órával kevesebbet szánva ezekre a feladatokra is.
 
A modulos kp lényegesen magasabb elméleti óraszámokat tervez, melyet a cirkusztörténet és gazdálkodás-vállalkozás tématerületek óraszámai is mutatnak. A cirkusztörténet a korábbi 136 órával szemben 486 órát kapott a művészettörténet 1. témacím alatt. A gazdálkodás-vállalkozás tananyag a 136 óraszámot jóval meghaladóan 378 órával gazdálkodhat az új kp szerint.
 
Az újonnan megjelenő tananyagegységekre[5] további 602 óra áll rendelkezésre.
 
Összevetve a két kp elméleti és gyakorlati óráinak számát, azt látjuk, hogy bár az összes óraszám a hagyományos kp-ban magasabb (8210) az elméleti órák száma csak 538 óra. A modulos kp az alacsonyabb összes óraszámához (7668) viszonyítva 1583 elméleti órát tervez, mely közel háromszorosa a korábbi kp-ban szereplőnek.
 
 
Az 54 212 01 0000 00 00 azonosító számú, Artista megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Sorszáma
azonosítója
megnevezése
óraszáma
elméleti
elmélet-igényes gyakorlati
gyakorlati
összes
1
034/1.0/1732-06
Jogrendszer
168
0
0
168
2
034/2.0/1732-06
Vállalkozástan
210
0
0
210
3
034/3.0/1732-06
Információ Technika (IT)
0
0
378
378
4
034/1.0/1733-06
Művészettörténet 1.
487
0
0
487
5
034/2.0/1733-06
Művészettörténet 2.
32
0
0
32
6
034/3.0/1733-06
Szakelmélet
16
0
0
16
7
034/4.0/1733-06
A produkció készítés folyamata
16
0
0
16
8
034/1.0/1734-06
Munkafeltételek
32
0
0
32
9
034/2.0/1734-06
Életfeltételek
32
0
0
32
10
034/3.0/1734-06
Nyelvismeret
32
0
0
32
11
034/1.0/1735-06
Szakágak 1.
504
0
4301
4805
12
034/2.0/1735-06
Szakágak 2.
54
0
330
384
13
034/3.0/1735-06
Rokonszakterületek 1.
0
0
756
756
14
034/4.0/1735-06
Rokonszakterületek 2.
0
0
256
256
15
034/5.0/1735-06
Rendezvénytechnika
0
0
64
64
Mindösszesen óra:
1583
0
6085
7668
 
4. Táblázat. A modulos „Artista” központi program elméleti és gyakorlati óráinak aránya
 
A modulos „Artista” központi program lényegesen több feladatot ró a képző intézményekre, mint korábbi változata. Ellentmondásos módon, az OKJ-ban a fő szakra (artista) és a ráépülésre (artistaművész) együttesen 8500 óra helyett (artista 7500 óra + artistaművész 1000 óra), csak 7668 órával tervez. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a kp készítői számára nem volt egyértelmű, vajon csak a fő szakképesítésre vagy a ráépülésre is kiterjedjen a központi program.[1] Lásd: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 7. rész
[2] Lásd: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 5. rész
[3] Lásd: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 6. rész
[4] Részletesen erről később, a tananyagtartalmakat tárgyaló részekben
[5] Részletesen lásd: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 7. részben

 

(Az artistaképzés hagyományos és modulos központi programjainak tantárgyfelosztása)