Bánfai Ágnes: Oktatási segédeszközök

A legkorábbi akrobatika-módszertani kézikönyvként Tuccaro 1599-ben kiadott munkáját említi mind a cirkusztörténeti, mind a sporttörténeti szakirodalom1. Ebből a műből Magyarországon csak idézeteket lehet olvasni, az egész könyv – legalábbis az internetes nagykönyvtári (OszK, FSZEK) katalógusok szerint – nem elérhető2.

Az egyetemi képzés ismeretanyagának kiszélesítése érdekében természetesen nagyon hasznos lenne minél több régi módszertani írás tanulmányozása, itt most az Állami Artistaképző Intézet könyvtárában az ezredfordulón kezembe került kiadvány fénymásolatát fogom ismertetni.

A címet talán így lehet lefordítani: „Akrobatika – Könnyen, gyorsan”. Acrobatics Made Easy by James A. Rozanas – illustrated by Robert M. Reed. A munkaanyag Chicagóban látott napvilágot, 1954-ben.

A rendelkezésemre álló fénymásolat 32 A/4-es lapból áll. Az összeállítás elején ajánlások, benne hivatkozás korábban megjelent könyvekre, tartalomjegyzék, a segédeszközök ábrája, a végén pedig haladási táblázat és az eszközök leírása található. [az aláhúzottakra klikkelve megtekinthetők lesznek] A munka érdemi részében a három vagy négy fázisú mozgásábrákat követik a trükkök rövid (kb. 120-150 szavas) leírása, mégpedig hét fejezetre tagoltan, a segédeszközök szerinti csoportosítás sorrendjében.

A továbbiakban az angol kifejezések mellett az illusztrációkból kikövetkeztethető mozdulatsorok elnevezését a cirkuszi terminológia szerint fonetikus átírásban adom meg, amennyiben a torna szóhasználata ettől eltérő, azt „/”-et követően szintén közlöm. Zárójelben szerepelnek azok a trükkök, amelyek alkalmazása nálunk szokatlannak számít (pl. nincs benne az Artistaképző Pedagógiai programjában).

I. CEILING MECHANIC

KÉTÁGÚ LONDZS

Front limber

Kétlábas előre-bógni / híd páros lábra érkezéssel

Forward walkover

Előre-bógni

Backover

Hátra-bógni

Front handspring

Fóder

Flip-flop

Flikk-flakk

Aerial walkover

Spárga-forverc

Kickover front

(Spárga-forverc kétlábra / páros lábra érkezéssel)

Standing back

Stand-szaltó

II. SAFETY BELT

KÉZILONDZS

Cartwheel

Cigánykerék

Front limber

Kétlábas előre-bógni

Forward walkover

Előre-bógni

Backover

Hátra-bógni

Headspring

Fejbillenés

Nipup

Tartkóbillenés

Front handspring

Fóder

Flip-flop

Flikk-flakk

Aerial walkover

Spárga-forverc

Roundoff back (bal)

Rundát-szaltó (bal)

III. SASH

(„SZALAG”)

Crab walk

(rákjárás bógniban)

Inside out

(bógniból bógniba átfordulás)

Backbend

Bógni

Aerial cartweel

(kéznélküli cigánykerék)

Aerial walkover

Spárga-forverc

Kickover front

(spárga-forverc kétlábra)

Brandy

Női aráber

Butterlies

Smetterling

IV. TAKE-OFF BOARD

FERDE DESZKA

Front chest roll

„palacsinta”

Forward walkover

Előre-bógni

Backover

Hátra-bógni

One hand walkover

Egykezes előre-bógni

Aerial carthweel

(kéznélküli cigánykerék)

Aerial walkover

Spárga-forverc

Kickover front

(spárga-forverc kétlábra)

Brandy

Női aráber

V. TRAMPOLET

KIS-GUMIASZTAL

Aerial cartwheel

(kéznélküli cigánykerék)

Aerial walkover

Spárga-forverc

Kickover front

(spárga-forverc kétlábra)

Brandy

Női aráber

Back

Hátra-szaltó

VI. BACKBEND AND HANDSTAND PEDESTALS

(BÓGNI-EMELVÉNY ÉS HANDSTAND-FOGGANTYÚ / KIS KÉZI KORLÁT)

Backbend

Bógni

Running walkover

Előre-bógni

Diving walkover

Ráugrós előre-bógni

Front handspring

Fóder

Handstand

Handstand / GKÉZÁLLÁS

VII. SPLIT TAPES, ROLLED MAT AND CHARTS

GURTNI, GURIGA, TÁBLÁZATOK

Chest roll

„palacsinta”

Front handspring

Fóder

Left split

Bal spárga

Right split

Jobb spárga

Straddle split

Angol spárga

A fentiek nyomán ki lehet emelni azt, hogy az intézményes artistaképzésben napjainkra indokolatlanul szűnt meg a kézi-londzs használata. Ez különösen a szerényebb lehetőségekkel rendelkező olyan alapfokú képzések esetében lenne ajánlatos, ahol a kétágú londzs felszerelése akadályokba ütközhet. A „szalag” használata esetleg kipróbálható, bár a kézi tusírozás és rávezetés alkalmasabbnak tűnik az említett esetek többségében, bár kétségtelen, hogy kevésbé fárasztó. A ferde deszka alkalmazását nem tartom célszerűnek, a kis-gumiasztal viszont a legalapvetőbb eszközök közé tartozik. A „bógni-emelvényt a zsámoly, a gurtnit pedig a gyűrű kiválthatja.

1Pl. R. Toole Stott: Circus and Allied Arts A World Bibliography 1500-1957. I-IV. Derby: England 1958-1971; Kerezsi Endre: Torna IV. kötet sport Budapest, 1966

2A TF „digitális katalógus” megjelenítése hosszas kísérletezés után sem járt sikerrel, de a keresést kiterjesztve néhány perc alatt meg lehetett találni a könyv leíró adatait: Tuccaro, Arcangel: Trois Dialogues de l'Exercice de sauter et voltiger en l'air ff. 197. C. de Monstr'oeil: Paris, 1599

http://catalogue.bl.uk/F/IAXMGVXUMBF983M8PYSJVTH7V7V3D1TL2GCL18NEDHY96Y6VMA-34588?func=full-set-set&set_number=040393&set_entry=000001&format=999