Lackó Vladimir: Cirkusz és biztonság 8. rész  Artista rekvizitek 1.  

               Mint ismeretes, az artisták rendkívül sokféle rekvizitet (rekvizitumot) használnak produkcióik bemutatásához. Az is tudott, hogy az artista produkciójában elválaszthatatlanul összefonódik az artista szaktudása (benne fizikai ereje, testi ügyessége, előadóművészi képességei), pszichés állapota, valamint az, hogy milyen rekviziteteket használ.

Ebben az írásban - és a rekvizitekkel kapcsolatos következő írásokban - elsősorban - a műszaki és biztonságtechnikai szempontokat vesszük figyelembe, de kitérünk a rekvizitekkel kapcsolatban fontosnak, lényegesnek ítélt más szempontokra is.
E cikksorozat megírásában segítséget nyújtottak a Földi Györggyel folytatott beszélgetések, köszönet illeti őt azért, mert megosztotta velünk több mint húsz éves rekvizit-készítői ismereteit, tapasztalatait.
 
A rekvizitek különféle szempontok szerint csoportosíthatók.
Néhány lehetséges csoportosítás:
1. A számzsánerek (milyen produkciókhoz használnak bizonyos fajta rekviziteket).
2. A gyártáshoz használt, jellemző anyagok és azok megmunkálási módjai.
3. A biztonságtechnikai követelmények.
4. A használbavételhez megkövetelt minősítő irat kiadásához a szakértői véleményekben lényegesnek tekintett tényállások és szakértői megállapítások.
5. A szakértő által megkövetelt gyártói minőség tanúsítványokban, valamint az azok részét képező vagy azokhoz csatolt– használati és karbantartási utasításokban rögzített adatok és leírások.
6. Az artista rekvizithez viszonyított helyzete.
7. A rekvizit mérete.
8. A szállításhoz történő szét-, a fellépés (vagy a gyakorlás) helyszínén történő összeszerelhetőség.
9. Az, hogy kereskedelmi forgalomban is kaphatók vagy kizárólag egyedileg kivitelezhetők.
10. Az esztétikai követelmények.
 
A csoportosítások folytathatók, helyénvalók más szempontok szerinti besorolások is. Szinte mindegyik csoportosítás alapja lehet az „Artista rekvizitek”témakör hasznos kifejtésének. Ugyanakkor - a vizsgálható szempontok tekintetében - már a fenti csoportba sorolások is hordoznak átfedéseket. Az egymáshoz közeli vagy átfedést mutató szempontok száma a csoportok számának növelésével gyarapodik.
 
Célszerűnek vélt döntésem, hogy a fenti 6. számú csoportosítás - tehát „Az artista rekvizithez viszonyított helyzete” - alapján áttekintést nyújtsak a következő címekkel:
- Asztalok, piedesztálok, posztamensek. (Az artista súlypontja a rekvizit fölött van. Az artista a rekviziten áll, arra támaszkodik, arról vagy arra ugrik.)
- Függőszerek. (Az artista súlypontja –jellemzően– a rekvizit alatt van. Az artista a rekvizitbe fogódzkodik, arról lefügg. Természetesen, bizonyos esetekben, arra támaszkodik vagy azon áll, amit az igénybevételt illetően figyelembe kell venni.)
- Balansz (egyensúly) produkciók rekvizitjei. (Ezeknél az artista - folyamatosan - vagy a rekvizit súlypontját tartja magához képest a megfelelő helyen, vagy saját súlypontját tartja a rekvizithez képest a megfelelő helyen.) 
 
A csoportosításból kiemelkedően fontosak a 4. és az 5. szám alattiak, melyek megszerzése, illetve a 4. szám alatti előírt időközönkénti megújítása a használat jogszerű feltétele. Ezek példájaként az alábbi linken közreadunk két, egymáshoz kapcsolódó iratot, melyek szabályszerű bizonylatként alapul szolgálhatnak minden aktuális összehasonlításhoz (az eredeti dokumentumban szereplő rajzot, mivel az egyéni ötletnek minősül, nem gondoljuk közölhetőnek).