Forrásközlemények Névtelen: Akrobatika

SPÁRGA GYAKORLATOK
A spárga gyakorlatok tanítása előtt az oktató igen nagy figyelmet fordítson a minden irányú láblendítések és nyújtások előgyakorlataira. A hirtelen előkészítés nélküli gyakorlás könnyen igen nehezen gyógyuló, hosszú ideig tartó sérülést okozhat. A gyakorlatoknál nagyon figyeljünk a feszített és nyújtott lábakra és a mérsékelten kifelé fordított lábfej feszített tartására.
Haránt spárga
A tanuló haránt terpeszálláson keresztül, karok oldalsó tartásban, lecsúszik spárgába. Ügyelni kell arra, hogy a lábak és a lábfej feszesen nyújtott legyen, a törzs egyenes, mellkas kiemelt, tekintet előre néz és a karok oldalsó tartásban vannak, tenyerek lefelé néznek. A lábnak végig kell feküdni a talajon. Felállásnál a felsőtörzset kissé hátralendítjük, karokat magastartásba lendítjük, a hátsó láb térdből behajlik és a testsúlyt teljesen ráhelyezve a hátsó lábra, alapállásba zárjuk. Spárgában külön gyakoroltassuk az előre és hátra hajlást. /91. ábra/
Kereszt-spárga
A tanuló terpeszállásból lassan szétcsúszik, törzsét egyenesen tartja, medencéjét kissé előreszorítja. Talajt érve a lábak végigfekszenek a földön, derék egyenes, mellkas kissé kiemelve, tekintet előre, karok oldalsó tartásba, tenyér a földre néz. (59. o.)
A keresztspárgából gyakoroltassuk a törzshajlítást előre úgy, hogy a tanuló mellét és vállát a földre fektesse. /92. ábra/
Kihúzós állóspárga hátra
Kiinduló állás: a tanuló arabesztben [!] áll, karja magastartásban.
Végrehajtás: a tanuló hátranyúl, mindkét kezével megfogja bokáját, majd lassan, egyensúly helyzetére vigyázva, lábát egyre feljebb húzza, térdét egyre jobban nyújtja és kezével fogást vált combja irányában, majd amikor lába a függőleges helyzetet eléri, akkor ellenkező kezével lábát elengedi és azt mellső tartásba emeli. A visszaépítésnél lábát elengedve lassan a kiinduló állás helyzetét veszi fel. /93. ábra/
Oldalt kihúzós állóspárga
Kiinduló állás: a tanuló oldalt mérlegállásban áll, karok oldalsó tartásban, tenyér befelé néz, derék egyenes.
Végrehajtás: a tanuló vízszintes helyzetben lévő lábát térdben behajlítva felemeli,majd kezével rüsztjét megfogja, kezével vezetve lábát oldalt függőleges irányban kihúzza. Visszaépítésnél lábát elengedi és lassan az oldalmérleg helyzetét veszi fel. /94. ábra/
Előre lehajlásból állóspárga
Kiinduló állás: a tanuló mély arabesztet hajt végre, két keze oldalsó tartásban van, tenyere hátrafelé néz. (60. o.)
Végrehajtás: a tanuló ellenkező kezét álló lába mögé bujtatja, emelt lábát függőleges helyzetben felemeli. A gyakorlat igen jó egyensúlyérzéket és igen laza izomzatot követel. Csak erre kifejezetten alkalmas tanulóval gyakoroltassuk a mozdulatot. /95. ábra/
Bognis állóspárga
Kiinduló állás: a tanuló bokafogásos bogniban.
Végrehajtás: kezével hátát lábához szorítja, majd egyik lábát megfogja, mindkét kezével testsúlyát erre a lábra helyezi, majd szabadon lévő lábát térdhajlításon keresztül függőleges tartásba emeli. A gyakorlat nehézségi fokát figyelembe véve, a leépítést ajánlatos vagy előrespárgaesés vagy egylábas visszabognival befejezni. /96. ábra/
A spárga gyakorlatok oktatásánál rendkívül óvatosan járjunk el. Fokozatosan kell lazítani, és ahol az oktató úgy látja, hogy egyes tanulóknál a gyakorlat igen nagy erőfeszítést jelent, ne vigye túlzásba a törést, mert ez egyrészt igen súlyos izomhúzódást és rándulást okozhat, melyek igen nehezen gyógyulnak, másrészt rendkívül gátolják a tanuló másirányú képességének kibontakozását.
Spárgaesések
Igen hatásos, frappirozó gyakorlat. A gyakorlatokat sima talajon gyakoroltassuk, mert a hirtelen kicsúszásokat zavaró akadályok súlyos rándulást okozhatnak. A gyakorlatokat tusírozással oktassuk. (61. o.)
Oldalt spárgaesés kézállás bogniból
A tanuló a már ismertetett módon fellendül egylábas kézállás-bogniba, de a kézállás helyzetének elérésekor jobb karján keresztül oldalt kidől haránt spárgába. Igen fontos, hogy a kézállás helyzetében egy pillanatig megálljunk, majd a bal kéz erőteljes elnyomásával végezzük az oldalra esést. /97. ábra/
Haránt spárgaesés keresztbe, kézállás bogniból
A tanuló kézállásban fellendülés után bognin keresztül törzsével 1/4 fordulatot hajt végre úgy, hogy lábait a megfelelő irányban haránt terpeszbe nyitja, majd így esik spárgába. Lényeges, hogy az esés megkezdése előtt is a teljes testsúly a kezeken legyen. /98. ábra/
Spárgaesés vissza kézállás bogniból
A tanuló spárgán keresztül fellendül kézállásba, majd elől lévő lábát térdben kissé behajlítja, testsúlya kezén marad, erőteljesen bognizik, majd amikor csípője eléri fejét, hirtelen haránt spárgába esik. /99. ábra/
Ugyanezek a spárgaesések vissza bogniból is végrehajthatók. (62. o.)