Hajagos László: A voltizs (lovastorna) 1. rész Bevezetés

A cirkusztörténeti szakirodalomban közhelyszámba megy, hogy a modern cirkusz kialakulásának, ill. műsorainak több mint száz éven keresztül a lóidomítás volt a főszereplője. Az Artistaképző Iskolában oktatási segédletként használt tanjegyzet1 a bevezető részben a határterületek ismertetésében kiemelten foglalkozik a sporttal: a mutatványosok, a mozi, az állatkert kb. másfél-másfél oldal terjedelmet, még a színház, ill. varieté is kevesebb mint három oldalt foglal el, a sporton belül viszont csak maga a lovasság több mint hat oldallal szerepel.

Ugyanez a jegyzet arról ír, hogy a korábbi komédiás-koldusnépség szórakoztatási formája a lovassággal történő összeolvadás révén tudott intézményesülni a 18. század végén, hogy az angol műlovarok egy része a lótenyésztés, más része a katonai lovasság területéről indult, és a színházcirkuszok első repertoárjához tartoztak a lovon bemutatott akrobatikus és katonai sport-gyakorlatok.

Astley „a katonai sportszerű lovaglásból lovasképeket alakított ki; bemutatott különböző puska-, kard- és zászlógyakorlatokat, lovagi harcokat és csatajeleneteket. A lovas akrobatikával kombinálta a klasszikus mozgást (akadémiai pózok), mimikát és táncot...”2

A jegyzet a cirkuszi lovas produkciók közül a következőket sorolja fel: magasiskola, voltizs, szabadidomítás, zsoké, pas de deux, csikós- vagy magyar-posta, római lovaglás, panneau, dzsigit(ovka)3.

Megállapíthatjuk, hogy a sportnak és a cirkusznak kapcsolata történetileg megalapozott, a napjainkban tapasztalható átfedéseknek komoly hagyományai vannak. Természetesen ez a történeti vetület komolyabb vizsgálatokat is megérdemelne, ám én cikksorozatomban a lovastornának gyakorlati, módszertani kérdéseire kívánok koncentrálni, elsősorban saját artista és edzői tapasztalataim alapján, az elméleti kérdéseket csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben érintem.

Ebben a bevezető részben a sport területéről szedem csokorba az alapinformációkat az internetes keresőkkel hozzáférhető hivatkozásokból. Legalább tizenegy lovassportot vehetünk számba (díjugratás, díjlovaglás, military, távlovaglás, lovastorna, fogathajtás, western versenyágak, tájékozódási tereplovaglás, lovasíjászat, lovaspóló, öttusa)4, melyek közül az egyik legfiatalabb szakág a voltizs5.

Több honlapon6 is megtalálhatjuk a Torna és lovaglás (? Igen!) ez a lovastorna c. cikket, melynek alfejezetei a következők: Kinyújtott lábujjak kontra mély sarok… – Tenisz lóháton? – Az ember és a ló közötti kapcsolat – Lovastorna után lovaglás – Bemelegítés – Mozgékonyság és testkontroll – "Félelem" – Kiegyensúlyozott ülés – Ütemérzék – Csapatszellem és csoportdinamika – Szórakozás és jókedv – Lovastorna és lovaglás - igen, egymáshoz illik!

Mint a felsorolásból kitetszik, ez egyfajta kedvcsináló ismertetés, amelyik azonban kiemeli e sportág legfontosabb jellegzetességeit, a listát egyetlen elemmel feltétlen ki kell azonban egészíteni: a fogyatékosok számára kiváló sport- és rehabilitációs eszköznek bizonyult7 (itt olvashatunk egyébként arról is, hogy a voltizs 1920-ban és 1928-ban olimpiai szám is volt).

Dr. Lassó Attila cikke8 már a szakemberek figyelmére is számot tarthat, bár nagyjából követi a fenti gondolatmenetet. A rövid, tömör történeti bevezető után /„eredete az ókori Rómába vezethetõ vissza, ahol a patríciusok fiai ügyességüket és bátorságukat bizonyították a lovon végzett akrobatikus gyakorlatokkal, és ez a lovaglóoktatás része is volt. A reneszánsz korban a voltizs önálló sporttá fejlõdött, és nevét a francia befolyásnak köszönheti ('la voltige'). A 20. század elsõ harmadában olimpiai szakággá vált. Ma is önálló lovas szakág, egyéni- és csapat-versenyeket rendeznek, rendszeresen Európa-, és világbajnokságokon mérik össze tudásukat a legjobb versenyzõk”/ hozzáértéssel és érzékelhető erős motivációval fejti ki röviden témáját.

Magától értetődik, hogy a hosszas internetes kereséssel további általános leírásokat, versenyszabályokra, a jó lóra, tornászra vonatkozó megjegyzéseket9, különféle hírekkel10, de akár alaposan kidolgozott és részletezett edzéstervet11 is találhatunk.

________________________________________


1 H. Orlóci Edit: Cirkusztörténet (jegyzet) /kézirat gyanánt/ 5.-21. o.

2 uo. 48--49. o.

3 uo. 103. o.

5 http://www.lodobogas.eoldal.hu/oldal/voltizs Forrás: Erdélyi Magdolna: Lovak

8 http://www.lovaglas-ponilovaglas-lovastabor.hu/lovastorna.html