Forrásközlemények

Névtelen: Akrobatika 9. rész

HAJLÉKONY UGRÁSOK

Igen hatásos és főleg az akrobatikus táncban nagyon jól alkalmazható gyakorlatok. A hajlékonység mellett nagyfoku ruganyosságra is szükség van. Főleg leánytanulók részére oktassuk.

Carett

Nem tartozik szorosan a hajlékony ugrások közé, de mégis itt foglalkozunk vele, mert jellegénél fogva ebbe a csoportba illik be legjobban.

A gyakorlat lényegében egy olyan piruett, ahol a fordulat középpontjában fejjel lefelé előrehajló állóspárgában van a test. Tempóra igen értékes és látványos mutatvány. Elsajátításához különösen hajlékony testi adottságok szükségesek. Az oktató csak olyan tanulókkal foglalkozzék a carett megtanításával, akikben a testi adottságok teljes mértékben megvannak.

Kiinduló állás: mérsékelt terpeszállás, jobb kar rézsutos magas oldalsó tartásban, bal kar könyökben behajlítva, kéz a jobb váll előtt, testsúly a jobb lábon.

Végrehajtás: a tanuló testsúlyát áthelyezi bal lábára, felső törzsével hirtelen lehajol úgy, hogy melle majdnem érintkezik a bal térdével, jobb lábát kanyarítva fellendíti függőleges helyzetbe, ugyanakkor kezével kaszáló mozdulatot végez lefelé kanyarítva a forgás irányába. A fordulat felének elvégzése után jobb lábát lefelé kanyarítva a földre helyezi és a kiinduló állást veszi fel. /100. ábra/

Spárgaszaltó előre

A legkedveltebb női ugrások egyike. Igen tetszetős és a gyakorlat elsajátítása után igen könnyedén végrehajtható. (63. o.)

Kiinduló állás: a tanuló testsúlyát bal lábára helyezi, törzsét kinyújtja, karjai magastartásban vannak, tekintet előre, jobb lábát térdből felhúzza, alsó lábszára függőleges irányban felfelé néz.

Végrehajtás: a tanuló testsúlyát áthelyezi gyors mozdulattal lehelyezett jobb lábára, majd térdével rugózik, ezzel egy időben a felső törzs vezetésével – fejét hátraszegve – hirtelen lehajol, karját könyökből lazán nyújtva, mélytartáson keresztül hátralendíti. A bicska helyzetét elérve jobb lábával elrugaszkodik a földről – az elrugaszkodás pillanatában a hajlított térdet kinyújtja, a csípő iránya a földre merőleges irányban kell álljon, és bal lábát spárgán keresztül fellendíti, testével erősen homorítva nyújtott állásba bal lábbal érkezik a talajra.

A gyakorlat végrehajtásánál figyelni kell, hogy a tanuló az elnyomás pillanatában csípőjét hátraszorítja, a törzs és a karok együttes munkája összhangban legyen az elrugaszkodás pillanatában. A gyakorlatot magas londdzsal oktassuk. A helyes stílus elsajátítása után térjünk rá a gyakorlat könnyebb formájára, a nekifutásból való váltott lábas dobbantásból a spárgaszaltóra. /101. ábra/

Spárgaszaltó tempóra

A tanuló a már tanultak módján végrehajtja a spárgaszaltót, majd érkezés után testsúlyát hirtelen elnyomó lábára helyezi és újból elvégzi a spárgaszaltót. A gyakorlatnál ügyelni kell a kar helyes használatára. /102. ábra/

Spárgaszaltó visszalépéssel

A visszalépéses spárgaszaltó nehéz gyakorlat, sok előtréninget és nagyon biztos szaltót igényel.(64. o.)

Végrahajtás: az első szaltó érkezése után a tanuló törzsét függőleges irányban tartja mindaddig, amíg érkező lábával az eredeti elrugaszkodás helyére vissza nem lép (a technikája azonos a visszalépéses kézállás bógni technikájával) és akkor hajtja végre a következő szaltót. Igen erőteljes elnyomást, fokozott törzshajlítást, karszakítást és homorítást igénylő mozdulat. /103. ábra/

Spárgaszaltó hátra

Különleges ugrás. Rendkívül színesíti a hajlékony ugrások skáláját, igen hatásos és jó beépíthető a női akrobatikus számokba.

Kiinduló állás: a tanuló kis arabeszk állást vesz fel, törzse nyújtva függőleges tartásban, karjai oldalsó középtartásban.

Végrehajtás: a tanuló kissé hátra dőlve sarkára helyezi testsúlyát, lebegő lábát egy kis előlendület után igen erőteljesen foldobja, ugyanakkor karját mélytartáson keresztül függőleges tartásba lendíti, majd támaszkodó lábáról erőteljesen elrugaszkodik. Lendített lábát karjával térde felett elkapja és melléhez húzza, fejét hátraszegi, a talajt megpillantva lábát elengedi és mellső mérlegállásban talajra érkezik.

Különös figyelmet kel fordítani az indulás szögére, sem nagyon előredőlni (akkor nem fordul ki a szaltó), sem nagyon hátradőlni (mert akkor becsapódik az ugrás) nem szabad. A gyakorlat tanítása előtt igen sokat gyakoroltassuk az ugrás tempóját. /104. ábra/ (65. o.)

Egylábas spárgaszaltó hátra, spárgaszaltó előre

Rendkívül hatásos és a közönséget meglepő ugrás gyakorlat. Lényegében a két ugrás birtokában lévő tanuló különösebb nehézség nélkül végrehajthatja a gyakorlatot. Az oktató különösen az érkezés és az indulás ritmusára kell figyelmet fordítson. Gyakori, hogy a tanuló a második ugrást elsieti, ami alacsonnyá és bizonytalanná teszi a spárgaszaltót előre. /105. ábra/

Nyújtott lábú aráber

A tanuló nekifutásból váltott lábbal dobbant, karját magastartásból rézsútos mélytartáson keresztül, könyök behajlításával melléhez rántja, ugyanakkor rézsútosan lehajol (az elnyomó láb és a törzs pillanatnyi bicskába kerül), lendítő lábát átvágja és félfordulaton keresztül a mozgási iránnyal háttal lendítő lábára érkezik. A gyakorlat lényegében hasonlít egy olyan roundáthoz, melynél kezünket nem helyezzük a talajra és egy lábra érkezünk. Az oktató figyeljen, hogy a tanuló az elrugaszkodás pillanatában ne előredűljön, hanem lehajoljon, csípője és lendítő lába az elrugaszkodás pillanatában függőleges irányt mutasson a talajjal. A gyakorlatot eleinte kézletétellel, majd később tusírozva tanítsuk. /106. ábra/

Kéznélküli roundát

A kéznélküli roundát, bár nem kifejezetten hajlékony ugrás, mégis ide vettük, mert az elnyomás után oly erős törzshajlítást kell végezni, majd az elnyomás után a csavart fordulatban a lábzárás olyan laza izomzatot kíván, hogy átlagos lazaságú akrobata rándulás veszélye nélkül ritkán hajtja végre a gyakorlatot. (66. o.)

Végrehajtás: a tanuló szabályosan, csak sokkal erőteljesebben nekiindul a roundátnak. Az elnyomás pillanatában rendkívüli gyors törzshajlítást végez, az elnyomó lábát hirtelen zárja a lendítő lábához, karjával a roundát kézletételének irányában tovább szakít, majd a félfordulat elvégzése után erőteljesen bicskázik, fejét, karját magastartásba helyezi és a talajra érkezik. A gyakorlatot kézilondzsban tanítjuk. /107. ábra/

Csukaszaltó előre

Rendkívüli ruganyosságot és hajlékonyságot igényel. Helyes végrehajtásban igen tetszetős gyakorlat.

Végrehajtás: a tanuló erőteljesen nekifut, karok magasba tartásával, páros lábbal dobbant, majd hirtelen igen magasra felugrik és elvégzi a corbett első részét úgy, hogy karjával rézsútos hátsó tartásig szakít, majd hirtelen a bicskából kinyílva, erős homorítással, homorított nyújtott testtel a talajra érkezik.

Az oktatásnál rendkívül figylejünk arra, hogy a tanuló a dobbantás után csípőjét függőlegesen felfelé irányítsa. A gyakorlatot későbbiek folyamán forderből is taníthatjuk. /108. ábra/

A hajlékonysági ugrások tanításánál az oktató különös gondot fordítson a tanulók lágyék mirigyeire. A legkisebb fájdalom esetében az ugrásokat több napig pihentetni kell, erősebb fájás esetén azonnal orvosi felülvizsgálatra küldje a tanulót. (67.o.)