Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 10. rész

(Az artistaképzés hagyományos és modulos központi programjainak tananyagelemzése)

Cikksorozatom korábbi fejezeteiben a hagyományos és modulos artista központi program (továbbiakban: kp) szerkezetét vetettem össze. A következő részekben a hagyományos kp tananyagát a modulos kp-ben a szereplő tananyagelem meghatározásokkal és kompetenciákkal terveztem párba állítani, arra keresve a választ, mekkora az átfedés a két kp-ban. Valóban ad-e többet az új modul rendszerű kp azokban a tananyagelemekben, amelyek mindkettőben megtalálhatók. De arra a megállapításra jutottam, hogy a két kp sokkal inkább kiegészítése egymásnak, mint átfedése. A modulos kp megadja a választ arra, hogy milyen feladatokat, milyen képességek, készségek, tudásanyag birtokában tud elvégezni az alany az adott szakképesítésen belül. Iránymutatást nyújt arra nézve is, hogy milyen körülmények között sajátítható el a szükséges tananyag tartalom. De nem ad konkrét tájékoztatást a tananyagról. A tananyagtartalom túl általánosan megfogalmazott (bizonyos szakképesítéseknél teljesen hiányzik). A hagyományos kp egy konkrét tananyagsor elsajátításán keresztül igyekszik eljuttatni a tanulót az elvárt végeredményhez, nem adva részletes választ a körülményekre és a kimenetkor elvárt kompetenciákra. Túl merev, az egyéni adottságokat nem veszi figyelembe, viszont tanagyag szempontból megfelelő vezérfonál lehet. Ezért a két kp-ból kiindulva az artistaképzés első négy évére tervezett (ún. előkészítő képzés) konkrét szakmai program minta készítésével vizsgálom a kp-k alkalmazhatóságát.

A tananyagelemzés első témájául az AKROBATIKA tananyagelemet választottam.


1/5. évfolyam


Akrobatika alapok


(A tananyagelem azonosítója: 034/1.2/1735-06)


Elsajátítandó feladatkompetenciák:

Próbákon vesz részt

Nyilvános előadáson, tv-ben, filmben szerepel

Akrobata tevékenységet végez

Elsajátítandó szakmai ismeretalkalmazások:

Akrobata mozgásanyag

Akrobatikus eszközök

Tusírozás

Elsajátítandó szakmai készségek:

Állóképesség

Lazaság

Rugalmasság

Akrobata rekvizitek

Elsajátítandó módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Elsajátítandó személyes kompetenciák:

Rugalmasság

Terhelhetőség

Elsajátítandó társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Motiváló készség

Tanulói tevékenységformák:

Műveletek gyakorlása 50%

Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

A képzési helyszín jellege:

Gyakorlóterem

Cirkuszi tanműhely

Képzési idő:

140 óra gyakorlat 10 fős létszámú csoportokban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gimnasztika, talajakrobatika, ugrószereken akrobatikus alapelemek.Részletes tananyag:

Gimnasztikai alapelemek elsajátítása (láb-, törzs-, kar- és fejtartások különböző testhelyzetekben); Guruló átfordulások (előre, hátra, zárt- és nyitott lábtartással); Guruló átfordulás hátra, kézállásba kiszúrás; Fejállás; Fellendülés kézállásba; Cigánykerék (két oldalra); Tigrisbukfenc; Támla; Cigánykerék egy kézzel (mindkét oldalra, mindkét kézzel); Fejállás bukfenc; Kézállás bukfenc; Kézállásból delfin; Rolád;

Statikus elemek: zsugor kézállás, terpesz kézállás;

Billenések: Tarkóbillenés,fejbillenés, fejen átfordulás, fejbillenés terpeszülésbe;

Spárga mindhárom irányba; Híd; Bógni (előre, hátra, egy és két lábbal);

Kézállás szökkenés; Korbett; Tempó korbett;

Lép-sasszé; Forder két majd egy lábra, lép-sasszéból, majd páros felugrásból;

Rundel tempó: szemből cigánykerékből, helyből, páros felugrásból, lép-sasszéból, flick-flackhoz, szaltóhoz, fél fordulattal, fél fordulat cigánykerékkel, fél fordulat forderrel;

Tempó flick-flackhoz; Flick-flack: helyből, dobottan, helyből, korbettből, rundel megállásból;

Páros bukfenc előre, hátra;

Dobbantóról tigrisbukfenc