Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 11. rész

(Az artistaképzés hagyományos és modulos központi programjainak tananyagelemzése)

Folytatva a hagyományos és modulos artista központi program (továbbiakban: kp) összehasonlítását.

A két kp-ból kiindulva az artistaképzés első négy évére – a hagyományos képzésben előkészítő képzésnek nevezett időszakra – tervezett konkrét szakmai program minta készítésével vizsgálom a kp-k alkalmazhatóságát.

A tananyagelemzés első témájául az AKROBATIKA tananyagelemet választottam, melynek második évfolyamát mutatom be ebben a fejezetben. A minta tanterv első részében a modulos kp tartalma, a „Részletes tananyag” címszó alatt a hagyományos kp ismeretanyaga található.

2/6. évfolyam

Akrobatika alapok

(A tananyagelem azonosítója: 034/1.2/1735-06)

Elsajátítandó feladatkompetenciák:

Próbákon vesz részt

Nyilvános előadáson, tv-ben, filmben szerepel

Akrobata tevékenységet végez

Elsajátítandó szakmai ismeretalkalmazások:

Akrobata mozgásanyag

Akrobatikus eszközök

Tusírozás

Elsajátítandó szakmai készségek:

Állóképesség

Lazaság

Rugalmasság

Akrobata rekvizitek

Elsajátítandó módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Elsajátítandó személyes kompetenciák:

Rugalmasság

Terhelhetőség

Elsajátítandó társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Motiváló készség

Tanulói tevékenységformák:

Műveletek gyakorlása 50%

Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

A képzési helyszín jellege:

Gyakorlóterem

Cirkuszi tanműhely

Képzési idő:

140 óra gyakorlat 10 fős létszámú csoportokban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gimnasztika, talajakrobatika, ugrószereken akrobatikus alapelemek.

Részletes tananyag:

Az előző évben tanult elemek kötése: flick-flack tempó kiugrás, korbett flick-flack, flick-flack sor (legalább három), rundel flick-flack, rundel flick-flack sor;

Egykezes forder; Forder sorok (egy lábbal, két lábbal, vegyesen); Dán forder; Forder rigrisbukfenc; Forder cigánykerék; Forder rundel;

Cigánykerék flick-flack; Bógni flick-flack; Bógni flick-flack sor; Cinzga előre és hátra; Cinzga hátra, ülésből indítva; Karkörzéses cigánykerék; Karkörzéses cinzga; Karkörzéses forder;

Előre szaltó dobbantóról; Hátra zsugor szaltó: svédszekrényről, zsámolyról, dobottan, dobbantóról; Visszalépéses bógni előre és hátra (karkörzéssel is); Visszalépés cinzga előre és hátra (karkörzéssel is); Páros cigánykerék; Páros bógni;