H. O. E.: Cirkusz és biztonság

Elektronikus periodikánk, a Cirkuszi akrobatika mind alapkutatási mind szakmódszertani funkciójának tett eleget azzal, hogy igyekezett egy megfelelő információs bázis alapjait lefektetni a fenti címmel indított cikksorozatban. Nyilvánvaló, hogy a szó szoros értelmében életbevágó téma fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Azt is nehéz lenne kétségbe vonni, hogy a szövegek összeállításához minden bizonnyal a lehető legalkalmasabb személyek egyikét sikerült megnyernünk a pantomimművész Laczkó Vladimir személyében, a szerző ugyanis a pedagógusi képesítés abszolválását megelőzően már rendelkezett mérnöki diplomával, és ezt a kivételes erősségét kihasználva, a művészeti oktatás mellett az Állami Artistaképző Intézetben évtizedeken át töltötte be a baleset- és munkavédelmi felelős posztját is. Az így szerzett tapasztalatokat felhasználva tudott szakszerű, pontos, fegyelmezett eligazítást adni egy-egy kérdéskor körbejárásával.

Az eddig közölt igen hasznos tíz cikket követően – most úgy tűnik – a sorozat kénytelen-kelletlen meg fog szakadni. A szerkesztőbizottság azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen formában tovább lehessen haladni az itt megkezdett úton, s ha egy mód van rá, nem fogunk lemondani Laczkó Vladimir szakértelméről sem.

Itt és most azonban egyelőre nincs más kötelezettségem, minthogy megköszönjem az eddigieket. Hálás köszönetet mondok a cikkek elkészítésére fordított munkáért, mely időt, energiát és fáradságot követelt, mondanom sem kell, hogy minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül – aminthogy szerzőink pusztán a jó ügybe vetett hit motivációjával, önkéntes alapon dolgoznak a periodikán.

Mivel a Cirkuszi akrobatika a Magyar Cirkusztörténeti és -elméleti Kutató Alapítvány gondozásában jelenik meg, köszönetet kell mondanom továbbá azért a felbecsülhetetlen értékű segítségért is, amelyet Laczkó Vladimir egyik legaktívabb önkéntesünkként többek közt a felsőfokú képzés (Semmelweis Egyetem TF) beindításának megszervezésében vállalt magára.

Tres faciunt collegium. A három személy alkotta bizottságban Bánfai Ágnes szakmai tudása mellett döntő szerepet játszottak Laczkó Vladimir lényeglátó, praktikus meglátásai, javaslatai. A szervezési feladatok egy részének sikeres ellátásához nagyban hozzájárult az a gazdag tapasztalati anyag, melyet az Állami Artistaképző Intézetnek a felnőttoktatási tagozatán adminisztrációs igazgatóhelyettesként volt alkalma megszerezni.