Forrásközlemények

Névtelen: Akrobatika 11. rész

III. fejezet Erő és egyensúly gyakorlatok

Páros gyakorlatok

Ebben a részben fő feladatul tűztem ki, hogy ismertessem az alapvető páros akrobatikus gyakorlatokat, amelyek elsajátítása után át lehet térni a különböző akrobatikus gyakorlatkapcsolatok és összetételek felépítésére. Ezeket a gyakorlatokat rendszerint különféle akrobatikus kombinációkkal egyesítve mutatják be a cirkuszban, varietében. (73. o.)

Természetesen a kombinációk összes változatait nem tudom ismertetni, mert arra egy könyv terjedelme volna szükséges. Az ismertetett gyakorlatokból úgy az oktat, mint a tanulók önállóan továbbfejleszthetik a gyakorlatok felépítését és kapcsolatát.

Állás a partner fején

Kiinduló állás: az alsó ember vállán helyezkedik el a felső ember /untermann, obermann/.

Végrehajtás: a felső ember egyik lábát ráhelyezi az alsó ember fejére úgy, hogy testsúólya talpközépen legyen. Mérsékelt térdhajlítást végez, két kezével ugyanekkor megfogja az alsó ember felfelé nyújtott kezét, majd arra rátámaszkodva másik lábát felteszi az első ember fejére, ugyanekkor az alsó ember kezét elnegedi és lassan felegyenesedik állásba. Leépítésnél a felső ember megfogja az alsó ember felé nyújtott kezét, majd guggoló támaszon keresztül az alsó embert a talajra helyezi.

A páros gyakorlatok további leírása előtt ismertetem a gyakran előforduló kézfogásokat.

Tenyeres fogás

A társak teljes tenyérrel fogják egymást, az ujjai két oldalról fognak. A csuklóízületek kölcsönösen a mutató és a középső ujjak között vannak. /143. ábra/ (74. o.)

Fordított tenyeresfogás

A társak fordított fogásban fogják egymás kezét, tehát bal kézzel a jobb kezet és jobb kézzel a bal kezet. A hüvelykujjak egymásra fonódnak. /144. ábra/

Karfogás

A két tanuló egymással szemben áll, az alsó megfogja a felső tanuló karját, könyökön felül a belső oldalon. A felső a könyöknél a külső oldalon fogja meg az alsó tanuló karját – a könyökön felül ellentétes oldalú kézzel. /145. ábra/

Kézállás hanyattfekvésben lévő társ kezén

Az alsó tanuló hanyattfekszik, karját mellső középtartásba emeli. A felső tanuló közvetlenül az alsó vállához áll, kezét tenyeresfogással megfogja, majd páros lábbal erugaszkodik a talajról és kézállásba lendül. Az elrugaszkodás pillanatában az alsó tanuló karját könyökben kissé behajlítja, majd a kézállás pillanatában újból kinyújtja. Ezzel segít a felső tanulónak. A felső tanuló kézenállását rögzíti, további egyensúlyozást nem végez. A kézben kézenállás helyzetében mindig az alsó tanuló egyensúlyoz. Ügyelni kell arra, hogy a tenyeres fogásban a két tanuló alsó karja összefüggő egyenes vonalat mutasson.

A gyakorlatot később erőből is tanítjuk. Az első órákon a kézenálló tanulót tusírozzuk. /146. ábra/ (75. o.)

Kézállás kézben

A tanuló az alsó tanuló vállán állva, annak kezét fogja, felkészült a kézenállásra. Az alsó tanuló karját könyökben behajlítja és törzséhez szorítja, keze vállmagasságban van, majd kis tempót vesz. A felső tanuló társa tempóüjával egyidejűleg elrugaszkodik az alsó tanuló válláról és fellendül kézenállásba. Az alsó tanuló az egyensúlyozó helyzet felvétele után társág felnyomja nyújtott karú kézenállásba. Mindkét tanuló karja nyújtott. A felső tanuló eredeti testtartását tartsa meg, testsúlyát helyezze keményen tenyerére, egyensúlyt ne keressen, feszítse meg egész testét. Az alsó tanuló egyenes háttal felemelt fejjel, karjaival vállszélességben egyensúlyozza a kézenáló társát. A felső tanuló a kézállás befejeztével groupiron keresztül az alsó vállára ereszkedik. /147. ábra/

Tempó kézállás /lehúzós kézállás/ hajlított karra

Kiinduló helyzet: az alsó tanuló a felső háta mögé áll és megfogja a felső tornász mélytartásban lévő kezét /tenyeresfogás/. Végrehajtás: az alsó tanuló közös tempó után felemeli társát, aki kezére támaszkodva elrugaszkodik a talajról és csípőjét felemelve groupiron keresztül kézállásba lendül. Az alsó tanuló majdnem nyújtott kartartásig emeli fel társát, aki a kézállás helyzetének a pillanatában merevít, ekkor hirtelen karját könyökben behajlítja és leengedi körülbelül vállmagasságig, ugyanakkor kis térdhajlítást is végez és a felső tanuló így nyújtott karú kézenállás helyzetébe kerül. /148. ábra/ (76. o.)

Tempó kézenállás nyújtott karral

Végrehajtás: az alsó tanuló az előző gyakorlatnál leírt kiinduló helyzetből együttesen végzett tempó után társát nyújtott karral a magasba emeli. A felső tanuló páros lábbal elrugaszkodik a talajról, az alsó kezére támaszkodva gropiron keresztül nyújtott karú kézenállásba lendül fel. /149. ábra/

Kézenállás az alsó tanuló kezén, szemben egymással

Kiinduló helyzet: a két tanuló közel egymáshoz, szembenáll és fordított tenyeresfogást vesznek.

Végrehajtás: az alsó tanuló az együttesen végzett tempó után felnyomja társát a magasba. A eflső tornász a társa nyújtott karján groupiron keresztül nyújtott karú erőkézenállást végez. A kézenállás után groupiron keresztül ülőtámasz mérleget végez az alsó tanuló feje felett, majd lassan kiegyenesedik és mindketten könyökben behajlítják karjukat és ezen keresztül a felső tanuló lecsúszik az alsó tanuló hátán a talajra. Ugyanezt a gyakorlatot szuplé kézenálláson keresztül is gyakoroljuk. Ennél a gyakorlatnál a kiinduló állás helyzetében a két tanuló kissé messzebb álljon egymástól. /150. ábra/

Húzódás-tolódás az alsó tanuló nyújtott kezére szuuplé kézenállásban

Kiinduló állás: a felső tanuló az alsó háta mögé áll, annak nyújtott karú kezével tenyeresfogást vesz fel.

Végrehajtás: a felső tanuló felhúzódik az alsó tanuló kezeire támaszkodva, hasa annak hátán végigcsúszik, egész függőleges támasz helyzetig. Ekkor a felső tanuló hajlított karú vízszintes támaszmérlegen keresztül kézenállásba lendül. Az alsó tanuló a húzás ellen tart úgy, hogy karjait előre feszíti. /151. ábra/ (77. o.)

Kézenállás rolláton keresztül, fekvésben

Kiinduló állás: az alsó tanuló terpeszülésben leül és megfogja a szorosan előtte ülő zártlábas felső tanuló nyújtott kezét tenyeresfogással.

Végrehajtás: együttes tempóval mindketten hátradőlnek, a felső tanuló rágurul az alsó tanuló melére úgy, hogy testével bebicskázik, majd lábait hirtelen kinyújtja, hasát előredobja, ugyanakkor az alsó emberrel együtt erőteljes kartolódást végez, majd kézállás helyzetében rögzítenek. /152. ábra/

Rolláton keresztül kézállásba

Kiinduló állás: a felső tanuló az alsó tanuló háta mögött áll úgy, hogy az alsó tanuló egyik lábát hátranyújtva a földre helyezi, karjait könyökben mérsékelten behajlítja és tenyeresfogással megfogják egymás kezét.

Végrehajtás: az alsó tanuló csípőjéből hirtelen meghajlik, majd erőteljesen kezével lehúzza a felső tanuló kezét, ugyanakkor a felső tanuló a kapott lendülettel hasán és mellén végiggördül az alsó tanuló hátán, majd kézállás helyzetében mindkét tanuló erőteljes kartolódással rögzíti a nyújtott karú kézállás helyzetét. /153. ábra/

Felrántott groupiron keresztül fekvésből kézenállásba

Kiinduló állás: a felső tanuló hanyattfekszik, karját magastartásba emeli. Az alsó tanuló hátulról társához lép és nyújtott karral megfogják egymást tenyeresfogással.. Az alsó tanuló terpeszállásban áll. (78. o.)

Végrehajtás: a felső tanuló /a fekvő/ hirtelen groupiroz az alsó a groupirozott testet ugyanabban a pillanatban kissé megemeli, majd két lába közé belendíti, az ingatempó kihasználásával a felső tanulót hirtelen a magasba lendíti, ugyanakkor a felső tanuló groupirból függőlegesen felfelő kinyúlik, majd az alsó tanuló a húzó munkából toló munkába meg át és a felső tanulóval egy időben történt karnyújtás után kézállásban rögzítenek. /154. ábra/

Ugyanezt a gyakorlatot folyamatosan is végrehajthatjuk úgy, hogy a nyújtottkarú kézenállás rögzítése után mindketten térdhajlítást végeznek, a felső tornász groupiroz, majd az alsó tornász lefékezi társának lefelé irányuló zuhanó mozgását és kissé előrehajolva hátralendíti két lába közé és az előbb ismertetett inga tempóval ismét mellére rántja, majd fellöki nyújtott karú kézenállásba. /155. ábra/

Fekvő kezében kézállásban fordulat fekvésből fekvésbe /japán forgás/

Kiinduló állás: a felső tanuló kézállást végez a hanyattfekvésben lévő alsó tanuló kezén .

Végrehajtás: az alsó tanuló bal karját hajlítva, bal könyökét a váll vonalába leengedi a talajra, majd jobb térdét behajlítja és ezzel, valamint bal könyökkel a talajra támaszkodva derékszögben elfordul balra. A felső tanuló az alsó tanuló bal könyökének leengedésekor testsúlyát mindkét karján egyenletesen megosztja, majd egész testsúlyát áthelyezi bal karjára. (79. o.)

Az alsó tanuló ebben a pillanatban bal lábát áthúzza jobb felé és elfordul derékszögben balra, jobb könyökét jobb vállának vonalában a talajra helyezi és hasonfekvés helyzetét veszi fel. Az alsó tanuló jobb könyökét a talajra helyezi és ekkor a felső tanuló testsúlyát ismét egyenletesen megosztja mindkét karján. A kézenállás rögzítése után a felső tanuló testsúlyát áthelyezi jobb karjára, az alsó tanuló bal könyökét felemeli a talajról, bal láb-ujjára és jobb könyökére támaszkodva bal karját jobbról bal felé átemelve elfordul balra hanyattfekvésbe. Bal lábát közben átemeli jobb lábán és bal könyökét teste mellett a talajra helyezi. A felső tanuló, miután társa könyökét a talajra helyezte, egész testsúlyát átteszi a bal karjára, ezzel megkönnyíti, hogy az alsó tanuló jobb karját a testéhez húzza. A felső tanuló ezután testsúlyát mindkét karján egyenletesen megosztja, az alsó tanuló pedig kitolja őt nyőjtott karú kézenállásba. /156. ábra/ (80. o.)