A világ legnagyszerűbb és legérdekesebb mulatóhelye1

Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványossága

Minden jegy a belépésre és egy ülőhelyre jogosit

Az összes hirdetett látványosságokhoz.

Árak a helyek fekvése szerint alkalmazkodnak:

Belépő- és ülőhely 1 Kor. 20 fill. És 2 Kor. 50 fill, jobb helyek 4, 5 és 6 Koronáért, 10 éven aluli gyermekek az összes helyen (kivéve az 1 Kor. 20 fill. Helyet) a felét fizetik.

Budapesten a Tattersálban. (Ügető-Versenypálya).

A Külső-Kerepesi-úton, központi pályaudvar átellenében.

Csak tizenöt napig

Kezdve vasárnap délután április 7én

1.o.


 

Barnum utolsó szavai a közönséghez


 

Az itt közöltek mind feltétlen igazságon alapulnak A Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványosságának nagy attrakciói és pompás mutatványai,


 

2.o.

Bailey J. A. úrnak a vezető igazgatónak szava a közönséghez.


 

3.o.

Barnum és Bailey a világ legnagyobb kiállítási épülete.

4.o.

A nyújtható bőrű ember.

Az albino.

A hosszúhajú hölgy

A szakállas hölgy.

A tetovált pár.

A kiterjeszkedő erőművész

Az uszkár ember.

A kardnyelő hölgy

A FRY testvérek.

Laloo és Lala

A törpe leány.

A híres elektromos csoda.

A legvastagabb ember

5.o.

A NANAKUSÁ-K,

Híres japáni művészek

A legújabb és modernebb trükköket

Kígyóemberek nagy keleti kettős fellépte.

Izgató életveszélyes csuszás

Egy egész sereg tüneményesen iskolázott japán tornázó!

Csodával határos mindenféle szenzáció bemutatása

Csodaszerű lábegyensúly műmutatványok!

Nagyszerű mutatványok létrán a levegőben!!!

Előkelő előadás, amelyet kiváló gonddal mutatnak be!!!

Elragadó, tréfás egyensúlymutatványok a kötélen.

Egy bátor, biztos és ügyes mutatvány

Hihetetlen műmutatványok mozgó bambusz rúdon!!!

Érdekes kiállítása ezeknek a barna keletieknek!!

6.o.

A világhírű Alphonse-csapat.

A tüneményszerű öt Silbon.

Derrick Fred.

Piccolo.

The Leonard Brothers.

A hires Siegrist-Silbon csapat

A Friskey-k


 

7.o.

Barnum és Bailey

Új, nagyszerű, s eredeti olympia-hippodromja az ó-római versenypályája.

A kitartás és ügyesség bizonyítéka, érdekfeszítő futtatások, hires játékok, valamint lóversenyek.

Az ó és új kor, mulatságos és izgató harcokban kerül itt bemutatásra.

Mindenféle harczok gyalog és lóháton.

Kis ponnyk versenye eleven majmokkal mint jockeykkal a hátukon.

8. o.

Rendkívüli előadások a műkerékpározás terén.

Csodálatos kifejtése az erőnek, ügyességnek és erélynek.

Egyike a legmerészebb és legbátrabb mutatványoknak, melyeket valaha végeztek. Itt olyanokat bizonyára még sohasem láttak.

Egy elegánsan és hatásosan végrehajtott mesteri munka.

Egy nemében egyedül álló rendkívül szenzációs előadás,

Meteor forma lezuhanás!

villanyos villámszikra

Egy lélekzetfojtó mutatvány

Utolérhetetlen ügyesség párosulva összehasonlíthatatlan merészséggel.

Egy bámulatos gerjesztő és idegfeszítő kerékpár-mutatvány, lépcsőkön megy fel és lefelé.


 

9.o.

Kiváló művészek bámulatos egyvelege, … a légtornászok pompás összjátékával,


 

Három bajnok-csapat működik egyidejűleg a levegőben,

a levegőben lebegve és lengve

Csodával határos légtornászati mutatványok.

Verseny nélküli merész légprodukció.

Európai és amerikai légtornászok egyesítése.

Bámulatosan szenzációs műveletek gyűrűhintákon,

Ügyes, biztos, fürge és hibázhatatlan légtornászok,

a hajmeresztő, bámulatos és veszedelmes produkcióknak

10.o.

Mons. Léon La Roche

A híres önműködő csodagolyó ünnepelt feltalálója.

A lég-spirálpálya

Verseny nélküli új akkviziczió.

Mystikus bemutatása egy önmaga körül forgó gömbnek!

Egy másik, különösen bámulatos vasgolyó!

Új csodás, szellemes mechanikai légi mutatvány!

A titokzatos forgatóerő rögtön kiderül

11.o.

Nagyszerű művészek által végrehajtott bámulatos előadások.

Barnum és Bailey a világ legnagyobb látványossága

Ceballos Hilarion és Rosalia.

A csodálatos Dinus-csapat, az arénák leghíresebb csillagainak együttműködése.

Miss Emma White.

A tüneményszerű Heras-csapat.

Funny Friskey.

Wentworth Harry.

A híres Seabertek

Zarah (Ceballos)

The Savoys.

12.o.

Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványossága.

Amerika leghíresebb mulatóintézete, látogatóban az európai kontinensen 1901. évben

a nagy amerikai intézet

három lovaglópályáján és két színpadon

közvetlenül Amerikából importáltatott

67 nagy vasúti kocsijában

négy vasúti vonatra van elosztva,

A tizenkét vászonpalota,

Csak egy jegy váltandó.

a nagy amerikai mulatóhelynek, a „Föld legnagyobb látványosságának”

13.o.

A világ egyetlen teljes állatsereglete!

Két gyönyörű állattani kiállítás egyesítése.

állatsereglet-pavilonban

az összes létező ritka, értékes és különös állatok minden fajtájának,

Legnagyobb és legkülönfélébb gyűjteménye válogatott szép példányoknak,

Vad és szelídített ragadozó állatok,

rengeteg utazó állatkert alakjában

Vízi állatok a hideg égövből, kétéletűek a tropikus vidékekről, és a természet szeszélyeinek legfurcsább teremtményei.

Egy egész csordája a mutatványokat végző kis bohóc-elefántoknak a kicsinyek mulattatására.

14.o.

Godfrey Florence.

Johnson Spader.

The Sutcliffs

Little Sandy.

Clair Károly tanár.

Wentworth Rózsá,

Carr Jules,

Bell Péter

Toto.

The Wentworths,

Sammy Silly.

White Charles.

Hires oroszlánszelídítő

Ducrow William.

15.o.

Hires táncmutatványok vágtató lovak hátán.

Csodálatos műveletek a modern lovagló-művészetben.

a legügyesebb művészeknek és bajnok-lovasoknak

a világbajnokok által.

Wallett William.

Demott William.

Johnson Minnie.

Messrs. Bell és Albion.

Miss Marie Meers.

16.o.

Hét nyitott ketrec

előadást tartó vadállatokkal,

Különböző Európában még nem látott állatok.

Négy idomított valódi zebrából álló fogat,

Két teve és dromedárnyáj,

Számtalan ravasz csacsogómajom, páviánok és egyéb majmok.

Negyven csinos shetland-ponny.

külön fizetés nélkül látható.

17.o.

A Barnum és Bailey amerikai óriásmúzeuma

A moszat-hajú leány.

A csontváz gigerli.

A keményfejű emberi üllő.

A gyorsszámoló.

Az emberi struccmadár.

Tomaso az élő tűpárna.

18.o.

Bajnok-lovasok nyergeletlen-lovakon komoly versenyben.

Merész mutatványok

Veszedelmes műveletek és akadályugrások

16 bátor bajnoklovas 16

Utolérhetetlen bravúrt

19.o.

Barnum és Bailey elefántjai,

egy mastodoni megjelenésű mamut-szaturnáliában.

a legcsodálatosabb és legkolosszálisabb vastagbőrűekkel,

Pompás gyűjteménye az óriási agyaros állatoknak, kis ormányosoknak és mamutoknak,

A föld legnagyobb látványossága

ezen óriási kedvencek legjobban idomított és legokosabb példányainak

elefántok, melyek a beszélésen kívül

20.o.

Hires lómutatvány.

Rendkívül elegáns új és eredeti elővezetése, a kitűnően idomított lovaknak.

70 idomított lónak 70

70 gyönyörű drága fajló.

A legszebb 70 lóból álló menet

21.o.

Csodálatos mutatványok a műlovaglás és a magas iskola terén.

Kiváló ugróponnyk egész ménesei.

A legjobb származású amerikai telivé-vadászlovak kiváló mutatványai.

a világ legjobb ugrólovainak „Oxford” ”Joie” „Jupiter” ”Evergreen”

Pompás lovaknak megkapó elővezetése.

22.o.

Rendkívül érdekfeszítő, kacagtató, lelkesítő, keményen védett akadályverseny.

Kecses, művészies és elegáns lovas mutatványok

Vad, érzék-izgató lófuttatás. Merész, római versenyjátékok.

Érdekes római biga- és quadriga-versenyek,

A föld ezen legnagyobb látványosságának

egyedüli a maga nemében.

Hősies versenyfutások, olympiai játékok és bátor versenyek

a leghíresebb műlovasok

Ezen lovasmutatványok páratlanul állnak az egész világon.

Vadász- és kiállítási lovak.

23.o.

Ritka akrobata és torna mutatványok

Az óriási atléták egész csapatjai

csodálatos mutatványokat végeznek

Csodálatosabb, elbűvölőbb és idegfeszítőbb mutatványokat

24.o.

Sajátszerű és szenzációs bemutatása a magas iskolának.

Kiváló tehetségek kifejlesztése.

Madame Marantette,

Humel Lillian és Florry

csalhatatlan bizonyíték,

25.o.

Hát még a bohócok!

Gyermekeket kitörő kacajra bírnak.

Ezt teszik ők! Ezek a zajongó, tarka legények.

Falrengető kacajt keltő tréfákat rendeznek.

A legnagyobb bolondok egész zenekara,

A női bohócok énekelnek és táncolnak.

26.o.

Amerika vesztesége Európa nyeresége

Elsőrangú lapok szerkesztőségi cikkei

Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványosságára vonatkozólag

A „New-York Tribune” 1899. február 19-iki számából.


 

Kivonat a londoni „Daily Telegraph” 1898. december 12.-i számából.

27.o.

Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványossága.

A földkerekség legnagyobb és legérdekesebb mulató-helye.

Naponta két előadás, délután 2 és este ½ 8 órakor.

Kapu és pénztárnyitás délután ½ 1 és este 6 órakor.

28.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxx


 


 

Hivatalos műsor.2 Ára 20 fillér.

Barnum & Bailey

A világ legnagyobb látványosság tárlata.


 

[1.o.]

[hirdetések]

[2.o.]

Hivatalos műsor

Barnum és Bailey

A világ legnagyobb látványosság-tárlata

1901. évi idény

[3.o.]

[hirdetések]

[4.o.]

A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A mulattató mutatványok műsora.

(Változtatások fenntartva.)

Naponta két előadás

Délután 2 órakor, este 7 ½ órakor.

Az igazgatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy a pénztárakat szükség esetén a kitűzött idő előtt is megnyithassa.

A cirkusz-előadások végével az emberi furcsaságok többé meg nem tekinthetők.

A látványosság-tárlat délben 12 ½ órakor és este 6 órakor nyílik meg, a mikor az állatsereglet és más szakaszok, az elefántok, tevék, dromedárok, zebrák stb. stb., a csontváz-gigerli, a lánc-repesztő ember, a delejes hölgy, az albinó és testkiforgató ember, a kardnyelő hölgy, a törpe nő, a moszathajú leány, a legkövérebb férfi, a szakállas nő, a kar nélkül való csoda, a tetovált házaspár, a hosszú hajú hölgy, a struccgyomrú ember, a villámgyors számoló, az emberi tűpárna, a kőfejű ember, Lalloo és Lallaa a csudapár, Jo-Jo az uszkár-ember, a gumi ember és sok más élő abnormitás, ritkaság és különböző látnivalók megtekinthetők. Azonkívül eredeti, sajátszerű mulattató mutatványok, meglepő előadások; zenélés sajátszerű hangszereken, mint mirambákon, sipokon és harmonikákon.


 

A lovarda igazgatója Ducrow W.M.


 

Nagy nemzetközi bohócz-congressus. Fura legények gyülekezete, úgy mint: komikusok, bolondmiskák, bohócok, balekek, buta kamaszok, dummer Augustok, paprikajancsik, hanzwurstok stb. Jótállunk azért, hogy ezen társaság mindegyik tagja tökéletes bolond. Bohókás mutatványaik némajátékban egyesülnek, melyet előadás közben mindenki ülőhelyéről követhet.

Johnson Spador, ügyes clown.

Mecca Saram, mókázó bácsi.

Wentworth Harry, amerikai paprikajancsi.

Mecca George, bolondmiska.

Little Sandy, kókler és bohócz.

Piccolo, osztrák hanzwurst.

Seabert Alex, vastaghasú sváb.

Franklin Tom, buta paraszt.

Savoy James, orosz arcfintorító.

Brown George, ravasz harlekin.

Young Friskey, olasz pojárca.

Franklin George, különcz.

Bell Péter, divathős lumpfráter.

Leonard Billy, tarka bolond.

Albino William, gyerekeket mulattató pajkos bohóc.

Toto, tréfás akrobata,


 

Funny Friskey, lármás bolond.


 

[5.o.]

Hivatalos műsor

A műsor folytatása (Változtatások fenntartva.)

Félórával minden egyes előadás kezdete előtt

Clair Károly nagy katonazenekarának hangversenye

Clair Károly karnagy úr személyes vezetése mellett.

A délutáni előadás Az esti előadás

hangversenyének kezdete 1 ½ órakor. hangversenyének kezdete 7 órakor

Klasszikus és népszerű zeneszámok műsora.

E hangverseny a cirkusz mutatványok kezdetéig tart.


 

[hirdetések]

[6.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Első szám.

A világ legnagyobb, csodálatosan idomított három elefántcsordája.

Egy nagy elefántokból álló csorda, teljesen új táncokra, mutatványokra és különböző trikkekre idomította

Fiatal elefántokból álló csorda, sok új trikkben és csodálatot keltő mozdulatokban bemutatja

A harmadik csodálatosan idomított elefántcsorda sok nagyszerű és bonyolult mutatványokkal, bemutatja

Conklin George.

Denmann George.

Bates George.


 

Második szám.

A legügyesebb nemzetközi bajnokok nagy ugró játéka.

Nagyszerű előadás a leghírnevesebb atléták csoportjának, mely az összes államok előkelőbb atlétáiból áll. Bámulatot keltő salto-mortalék és más tornászati mutatványok.


 

[hirdetések]

[7.o.]

[hirdetések]

[8.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Harmadik szám.

A modern nő uralja az arénát.

A 20. század leánya új szerepkörben, mint női bohóc, női istállómester, női szolga, festői jelemezekben, továbbá három bajnoklovarnőnek kecses műlovaglása nyergeletlen lovakon.

Godfroy Florence.

Wentworth Rosa.

Humel Flory.

Női bajnok műlovaglása nyergeletlen lovon, páratlan vakmerőséggel bemutatva.

Női bajnok műlovaglása nyergeletlen lovon, számos újdonságot produkál.

Új lovagló mutatványok elragadó és eredeti bemutatása.


 


 


 

Negyedik szám.

Elragadó és csodálaraméltó mutatványok egyvelege.

Ceballos testvérek.

Savoy James és Millie.

Scitoro és Tokichi.

A Leonardok.

Bell és Albino.

Ügyes egyensúlyozó és székpyramison bemutatott produkciói.

Férfi és női művészi viaskodásai.

Keleti bambuszlétra mutatványai.

Bravúros mutatványai hármas nyújtón.

Groteszk akrobata és torna mutatványai.


 


 

Sucliffe Lulu.


 

Yamomoto.


 


 

Kecses és csodálatos kettős abroncsugrásai.


 

Sajátszerű és ügyes japán jongleur mutatványai.

Young Friskey.

Sankichi.

Yashi.

Sampei.

Miss Otana.

Ügyes tréfa-jongleur.

Excentrikus keleti jelenetek ernyővel.

Csodálatos és sajátságos japán pörgetései.

Ügyes kézi egyensúlyozása kocka pyramisokon.

Kecses fordulatai a táncoló hordón.


 


 

[9.o.]

[hirdetések]

[10.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Ötödik szám.

A mulattató és tanulságos tanulmányok hosszú sora gyermekek számára.

Furcsa és humoros harcok disznókkal és majmokkal előadja

Törpe kecskéknek számos ügyes trikben és mesterkedésben gyermekek számára bemutatott tréfái

Érdekes pony-cirkusz-előadás nehéz mutatványokkal nyergeletlen lovakon, bemutatja az ifjú lovas bajnok

A viaskodó medve és gazdája hét tréfás mutatványban, mely nagy művészetre és ügyességre vall.

A gyermekek kedvence, Baby Ruth az elefánt-bohóc, számos nevettető és tréfás mutatványban, elővezeti őre

Wentworth Harry.

White Charles.

Humel Henry.

Carr Jules.

Johnson Spador.


 

Hatodik szám.

Valóban csodálatot keltő és legeredetibb légi mutatványok.

Scitoro.

Silbon Troupe.

Ceballos Hilarion és Rosalie.

The Seigrists

Sanklohl.

Megrendítő csúszása vékony kötélen a tető legmagasabb pontjától a földig, azonkívül még más mutatványok kifeszített kötélen.

Nagy előadása a repülő gyűrűkön, a csapat négy legügyesebb és leggyakorlottabb tagja által.

Kettős magaskötél-különlegességeket és figyelemre méltó műdarabokat mutatnak be.

4 bajnokból álló csapat csodálatos összebonyolított mutatványai a spanyol gyűrűkön.

Vakmerő lecsúszása kifeszített kötélen japán módon, melyet a bátor művész fennállva végez.

Mlle. Zarah.

La Roche Leon.

A Sutcliffek.

Seigrist Toto.

Jenny Silbon.

Elragadó mutatványai a lengő trapézen és izgalmas lecsúszása (fogainál fogva).

A csodás gömb kísértetszerű forgása

Eredeti mesteri légi mutatványai a kettős trapézen.

Briliáns mutatványai magasan kifeszített kötélen és ugrató kötélen.

Ügyes és fürge mutatványainak érdekes bemutatása lengő gyűrűkön.


 

[11.o.]

[hirdetések]

[12.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Hetedik szám.

A legújabb lovagló mutatványok három bajnok lovas által bemutatva.

Domott Wm.

Wallet William.

Derrick Fred.

Legvakmerőbb lovarmutatványai nyergeletlen lovon, elegáns modorban.

Hírneves amerikai műlovasnak csaknem hihetetlen mutatványai nyergeletlen és vágtató lovon.

A nyergeletlen, vágtató lovon való műlovaglás legmagasabb tökélye.


 


 

Nyolczadik szám.

Több elsőrendű artista csodálatot keltő athétikai, akrobata és tornászati mutatványai.

A Herák.

Mons. La Roche.

A 4 Sutcliffe.

Sampei & Massa.

A Dinusok.

A legjobb, amit akrobata csoportok mindeddig nyújtottak.


 

Skót csapat által előadott nagyszerű akrobata egyveleg sajátszerű mutatványaival.

Csodálatos ügyességgel és hajlékonysággal véghezvitt keleti kettős kaucsuk-előadása.

Fölülmúlhatatlan biztonsággal véghezvitt páratlan akrobata mutatványai.

Nanakusa és Toku.

Az önműködő csodagolyó, mely spirálison fölgurul és legurul, anélkül, hogy bárki is észrevenné, mily módon mozgattatik tova. A legcsodálatosabb mutatványok egyike.

Miss Otana.

Mlle. Zarah.

Az ifjú Ceballosk.

Eredeti keleti excentrikus gyakorlatok a hármas japán létrán.

Lábával csodálatos módon játszik hordókkal

Ügyes buzogány-forgatás idomított galamboknak egyidejű elővezetése mellett


 

Érdekes akrobata mutatványai.


 

Jashi és Tokichi.


 

Mutatványa a keleti létrán, mely játék közben bambuszrúddá változik.


 

[13.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Kilenczedik szám.

Elővezetett lovak fölülmúlhatatlan látványossága. Egy körben sorakozott 70 lónak egyidejű mutatványai.

Gyönyörű és pompás lovaglási mutatvány, melyet soha ily sikerrel véghez nem vittek. 70 idomított ló concentrikus gyűrűkben csodálatos élő pyramist képez, melynek csúcsa egy ló lovasával együtt. E lovak így rendkívül szép és pompás látványt nyújtanak. A lovarda összes lovai elegáns és értékes szerszámokban a dobogó alján fölágaskodnak és aztán rálépnek. Majd a lovarda körül és a dobogó szélein ügetnek. A legmagasabb ponton megállanak és hátrafelé mozognak. Mindez folytonos körfutamban egyszerre történik. Nagy kaleidoskopszerűen mozgó kép oly nagy számú idomított lóval, melyet eddig egyszerre soha nem vezettek elő; minden bizonnyal legnagyobb sikere az idomításnak, melyet eddig elérni lehetett és a mely fölülmúl mindent, a mit valaha e téren nyújtottak.

Idomítja és elővezeti: Mr. Ducrow Wm.


 

Tizedik szám.

Csodálatot keltő és valóban eredeti légi mutatványok.

Alphonso Troupe.

Ceballos Hilarion és Rosalia.

Seabert Lizzie.

A 3 Silbon.

Sampel.

Ritka különlegességei a repülő trapézen, vakmerő és hihetetlen bravúrral véghezvitt ugrásaikban és lengéseikben felülmúlhatatlanok.

Kettős egyensúlyozó mutatványa kifeszített kötélen utolérhetetlen kivitelben.

Előkelő és kecses mutatványai a repülő gyűrűkön.

Nanakuza Toku és Kinzo.

Hírneves japán csoportnak keleti mutatványai a kettős bambusz-rúdon

Új nehéz légi mutatványok sora egy kerékpárral összekötött forgó, négyszögű készüléken.

Mutatványai a japán lengő bambuszrúdon.

Végül következik az Európában először fellépő Lowe Walter úr feltűnést keltő, veszélyes és izgalmas mutatványa, mely abban áll, hogy közönséges kerékpáron egy rézsútosan álló létrán őrült sebességgel lefelé halad. A maga nemében páratlan és kiváló mutatványt rendkívül ügyesen viszi véghez a vakmerő művész, ki oly biztonsággal ül a nyeregben, oly pontosan számítja ki a mozgás hatását, oly mesteri módon uralja kerékpárját, hogy ügyességét csakis a csodálatra méltó és vakmerő bátorság múlja felül, mellyel e borzalmas utat megteszi.

[14.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Tizenegyedik szám.

Hat ügyes művésznek legérdekesebb eredeti lovagló mutatványa.

Wentworth Rosa és Derrick Fred.

Humel Lillian és Flory.

Wallett Wm. és Meers Marie.

Sajátságos vakmerő összjáték egy női kettős lovas-bajnok-mutatványban mely avval végződik, hogy mindketten a földről ugyanegy lóra ugranak.

Elsőrendű aréna művészek bámulatos mutatványai. Előbb 2 majd 1 lovon produkálják magukat, egyenként és együttesen kecsesen ugorva a földről a ló hátára.

Kettős jockey-bajnok-mutatványai nyergeletlen lovakon. A vakmerő művészek elegáns és bátor trickjeik során mindkettőnek egy lóra való ugrásával fejezik be.


 

Tizenkettedik szám.

Női és férfi tagokból álló legjobb akrobata-csoportok.

A páratlan Dinus csoport.

A tüneményszerű Heras csoport.


 

Hat női és férfi akrobata bajnok. A művészetükben legtökéletesebb artistatársaság, mely valaha színkörben látható volt és melynek vakmerő és nagyszerű mutatványai utolérhetetlenek. Az egyre nehezebb akrobata mutatványoknak egyenként, vagy közösen véghez vitt elegáns bemutatása.

A világhírű hat férfi és női mesterakrobata. Az eddig látott legjobb, rendkívüli erő-akrobata társaság, mely egyenként, kettőnként, négyesével és együttesen produkálja soha el nem tévedő biztonsággal és csodálatos pontossággal a legnehezebb mutatványokat. Az egész mutatvány csupán eredeti és a maga nemében utolérhetetlen trickekből áll.


 

[15.o.]

[Alábbi négy sor fejlécként:] A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)

Bejárat az állatseregletből. Bejárat a ruhatárból.

1. sz. manège. 1. sz. színpad. 2. sz. manége. 2. sz. színpad. 3. sz. manége.


 

Tizenharmadik szám.

A magas iskolának négy legérdekesebb látványossága, mely három körben és a hippodrompályában egyszerre kerül bemutatásra.

Miss Godfrey Florence.

La Roche Leon.

Johnson Minnie.

A magas iskolának teljes eredeti bemutatása.

Előkelő és kiváló mutatványai a magas iskola terén.

A magas iskola legnagyobb tökélye

A hippodrom pályán kiállva: az összes lovagló, park- és kocsi lovak legjobbika „Evergreen” idomított bajnokló, mely négykerekű amerikai kocsiba fogva nyolc különböző menetet mutat be. Idomítja és elővezeti: Miss Reid Nellie.


 

Tizennegyedik szám.

A világ két legnagyobb és legcsodálatosabb légartista csoportja.

Az utolérhetetlen 5 Silbon.

A hat elektromos Seigrist-Silbon.

A hölgyekből és urakból álló legjobb légartista bajnok csoport, mely eddig a világon volt és melynek bámulatra méltó, bátor és előkelő mutatványai a magasban a csodával határosak. Veszedelmes lendüléseket, veszélyes ugrásokat végeznek és kölcsönösen fölkapják egymást. stb.

A legnagyobb és legelőkelőbb légtornázó társaság, melynek fényes mutatványai a repülő trapézeken utolérhetetlenek. Biztos kettős-saltomortaléik és a levegőn át való repüléseik páratlanok. Csodálatos módon elhajítják és ismét fölkapják egyiküket úgy kézzel, mint lábbal.

[16.o.]

A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)


 

Nagy hippodrom-verseny

és más igéző és érdekes versenyek

Első futam. – Hölgy-Jockey-verseny

Lovak.

Jockey.

Lovak.

Jockey.

Combination

Seabert Lizzie.

September

Johnson Minnie.

Franklin

Sucliffe Lulu

Belle of Kentucky

Savoy Millie.

John Brenic

Smith Marie


 


 


 

Második futam. – Egy férfi és egy ló sajátságos versenyfutása. Egyszer a pálya körül. Savoy James.


 

Harmadik futam. – Izgalmas hármas római kolosszeum-verseny, melynél egy-egy férfi két lovon áll.

Lovak

Színek

Lovas

George és Collie

Fehér

Johnson Spader.

Jennie és Gibson

Arany

Seigrist Chas.

Harry és Fitzgerry

Vörös

Seabert A.


 

Negyedik futam. – A legsebesebb agarak handicap-versenye. Új és érdekes.


 

Ötödik futam. – Vad amerikai Jockey-versenye hat fürge lónak.

Lovak.

Jockey.

Lovak.

Jockey

Ike

Currie Edward

Buckshot

Brookes Elmer.

Ben Riley

Smith Edward.

J. B. Swift

Lewis James.

Hilo

Johnson Charles S.

Woodchuck

O’Shea John.


 

[17.o.]


 

A világ legnagyobb látványosság-tárlata.

A műsor folytatása. (Változtatások fenntartva.)


 

Hatodik futam. – Rendkívül komikus pony-akadály-versen. Jockeynak öltözött lármás majmok, mint lovasok (Egyszer a pálya körül.)


 

Hetedik futam. – 4-4 paripának nagyszerű és daliás kettős akadály-versenye, melynél az idomítók telivér lovon ülve másik három lovat kantárnál fogva kormányoznak és a legnagyobb sebességgel a pálya körül vágtatnak., miközben játszva ugranak át magas gátakat.


 


 

Nyolcadik futam. – Verseny egy jól futó pony és egy telivér versenyló között.


 

Kilencedik futam. – A legfürgébb gyorsfutárok versenyfutása.


 

Tizedik futam. – Nagyszerű versenye két telivér paripának, az egyik lovassal, a másik anélkül. (Kétszer a pálya körül.)


 

Tizenegyedik futam. – „Oxford”, a legjobb ugrólovanak [!] gyönyörű elővezetése, mely 7 láb 2 hüvelykes rekordot és „Joie” és „Jupiter” a két legkiválóbb ugró pony, melyek 6 láb és 1 hüvelykes recordot érnek el. Egész sorozata az érdekes ugrásoknak akadályokon és kapukon át.


 

Tizenkettedik futam. – Nagyon érdekes római Colosseum-kocsiverseny, két-két ló egymás mellett.

Lovak

Vezető

Frank és Tip

Clarke Edith.

Hobson és Miles

Dinus Minna.


 

Tizenharmadik futam. – Rendkívüli római Colosseum-kocsiverseny, négy-négy ló egymás mellett.

Lovak

Vezető

Prinze, Saxon, Myrtle és Trumpet

Adams David.

Dandy, Jackson, Gill és Fashion

Wingate Frank.

Golden Rod, Spray, Dan és Clarence

Law Albert.


 

Tizennegyedik futam. – Ádáz római verseny a két előző verseny győztesei között a győzelem zászlajáért.


 

Esetleges panaszokkal a személyzetet illetőleg szíveskedjék az igazgatósághoz fordulni.

Elveszett tárgyak, ha a személyzet megtalálja, az igazgatóság hivatalos helyiségében átvehetők.

[18..o.]

[hirdetések]

[19.o.]

[hirdetések]

[20.o.]


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1Az alábbiakban vegyesen szerepelnek a címek és egyes nyomdatechnikailag erősen kiemelt szövegrészek, mivel ezek a nagy formátum és számos grafikai illusztráció miatt a műsorfüzetben magában is nehezen elkülöníthetők.

2Az alábbiakban a teljes szöveg szerepel (kivéve természetesen a páratlan oldalak hirdetéseit).