Rendhagyó lapszám: Bölcsészdoktori értekezés ELTE BTK 1989

2011-ben döntött úgy a szerkesztőbizottság, hogy a nyári szabadság okán megcsappant cikkírói aktivitás áthidalásaként a www.cirkusziakrobatika.hu minden évfolyamának második lapszáma valamely meglévő állomány elektronikus formába áttett változatát adja közre.

Idén Husné Orlóci Editnek 1989-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékén megvédett, A cirkusz Magyarországon 1890-1914. c. doktori disszertációját tesszük mindenki számára hozzáférhetővé. A konzulens tanár Tóth Ede volt, a dolgozat egy példánya az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában is megtalálható. Az alább következő változat csak annyiban tér el az eredetitől, hogy a gépirat fejezetenkénti bontásban közölt végjegyzetei itt most a folyó szöveg lábjegyzeteiként olvashatók.