FORRÁSOK, IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

FORRÁSOK:

– Barokaldi József úrnak Emlék Album Szerk.: Horváth Gyula 1906. jun. 26.

– Bizottmányi és tanácsi előterjesztés a városligeti állatkert területén létesitendő cirkusz ügyében In: Fővárosi Közlöny 1908. jan. 17. p. 93-97

– /BFL/ Budapest Fővárosi Levéltár: IV. 1407 b. Tanácsi iratok

– A Budapesti Artista Egyesület alapszabályai Budapest 1899. Löw ny.

– Buffalo Bill's Wild West h.é.n.

– A középiskolai Tanáregyesület budapesti körének kérvénye a városliget ligetjellegének visszaállítása iránt 1897. május 5. In: Források Budapest történetéhez II. 1873-1919 Budapest 1971.

– Lovagjáték a Hunyadiak korából a Klotild-Szeretetház javára tartják a Tattersallban 1902 május 16-án és 17-én Franklin-Társulat nyomdája é.n.

– A Magyarországi Artista Egyesület alapszabályai Budapest 1907. Löbl /ny./

– /Magyar Varieté- és Cirkuszigazgatók Szövetsége – Magyarországi Artista Egyesület:/ Kollektív szerződés, amely a Magyar Varieté- és Cirkuszigazgatók Szövetsége Budapest és a Magyarországi Artista Egyesület Budapest között jött létre Budapest /1923./

– Magyar Országos Levéltár Tárgymutatók 1890-1914

– /PlT./ MŰSORFÜZETEK Országos Széchenyi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatvány Tár: "Cirkusz" dossziékban, évek szerinti csoportosítás.

– /SztT./ PLAKÁTOK Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár: "Cirkusz" dobozokban, a megjelenés helyének ABC-rendjében

– /Roóz Rezső:/ Tingli-tangli az "Upor"-ban Budapest 1908

– A világ legnagyszerűbb és legérdekesebb mulatóhelye Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványossága /Főv. Szabó Ervin Könyvtár B 791/2/1899/

BIBLIOGRÁFIÁK

– Dr. Jan Brabec Markschiess-Van Trix: Artistik Auswahl Bibliographie Deutsche Staatsbibliothek Berlin 1968

– R. Toole Stott: Circus and Allied Arts A World Bibliography 1500-1957. I-IV. Derby: England Harpur & Sons Derby Ltd. 1958-1971.

LEXIKONOK:

– Artisten Lexikon Düsseldorf 1890.

– Budapest Enciklopédia Corvina 1970.

– Esztétikai Kislexikon Kossuth 1979.

– Dr. Németh Antal: Színházi Enciklopédia Színházi Lexikon Budapest é.n.

– A Pallas Nagy Lexikona Budapest 1893-1900

– Révai Nagy Lexikona Budapest 1911-1935

– Unterhaltungskunst A-Z Henscelverlag Berlin 1975

SZAKSAJTÓ:

– Artista Közlöny 1909. I. évf. 1.-3.sz.

– Artista Világ 1902. II. évf. 9.sz.

– Budapester Universum 1890/1891

– /IAR/ Internationale Artisten Revue 1891.-1914.

EGYÉB CIKKEK:

– Antony, a Beketow Cirkusz attrakciója A Hét 1906. p. 492.

– Barokaldi Vasárnapi Újság 1906. p. 425

– Jules: A "Wulff" féle állatkerti circus megnyitása Vadász- és Versenylovaglás 1891. p. 206.

– k.t.: La Espagnola A Hét 1904. p. 465-466.

– Lakatos László: Barokaldi A Hét 1915. p. 559-561

– Lehotai: Circenses! A Hét 1908. p. 306-307.

– Marco: Clownok A Hét 1905. p. 414

– A reklám nagy mestere Budapesten Vasárnapi Ujság 1901. p. 217-218.

– Spectator: Hogyan mulat a nép? Élet 1910. p. 70-72.

IRODALOM:

– Die Artisten Ihre Arbeit und Ihre Kunst Henschelverlag Berlin 1965.

– Barnum milliói. Budapest Lampel Róbert é.n.

– Roland Bart – Mario Cortesi: Circus Schweizer Verlagshaus AG Zürich 1970

– Roland Barthes: A varietében In: Mitológiák Európa Könyvkiadó Budapest 1983.

– Eduard Bass: A Humberto cirkusz Slovenské Vydavatel'stvo Krásnej Literatúry 1964.

– Bálint Lajos: Színészek, táncosok, artisták Gondolat Budapest 1983.

– Békásy Jenő – Seidl Albert: Jubileumi Album 1897-1922. Kiadja a Magyarországi Artista Egyesület 25 éves fennállásának emlékére é.h.n.

– Günter Bose - Erich Brinkmann: Circus Geschichte und Ãsthetik einer niederen Kunst Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1978.

– Paul Bouissac: Circus and Culture A Semiotic Approach Indiana University Press Bloomington London 1976.

– Budai Imre: A cirkuszművészet rövid története Artistaképző Iskola Budapest 1985.

– Milbourne Christopher: The Illustrated History of Magic Robert Hale Company 1975.

– Duncan Dallas: The Travelling People Macmillan London 1971.

- John and Alice Durant: A Pictorial History of the American Circus A.S. Barnes and Company New York 1957.

– Gerhard Eberstaller: Circus Wien–München–Zürich é.n.

– Ernst Günther: 33 Zirkusgeschichten Henschelverlag Berlin 1977.

– Ernst Günther: Geschichte des Varietés Henschelverlag Berlin 1978.

– Ernst Günther – Dietmar Winkler: Zirkusgeschichte Henschelverlag, Berlin 1986.

– Dr. Gyenes Rózsa: A régi Állatkert 1866-1912 h.é.n.

– Carl Hagenbeck: Von Tieren und Menschen Leipzig é.n.

– /Hanák Péter:/ Magyarország története 1890-1918. 3. kiad. Budapest 1988.

– Helmut Hanke: Das Abenteuer in der Manege Henschelverlag Berlin 1968.

– /Hirsch Zoltán/ Zoli: Kis ember nagy élete Önéletrajz Budapest é.n.

– /Hont Ferenc:/ Magyar színháztörténet Budapest, 1962.

– /Hont Ferenc:/ A színház világtörténete 2. kiad. Gondolat Budapest 1986.

– Jánosi György: A szórakozás történelmi funkcióváltozásai Magvető Kiadó Budapest 1986.

– Jewgeni Kusnezow: Der Zirkus der Welt Henschelverlag Berlin 1970.

– Alfred Lehmann: Unsterblicher Zirkus Leipzig 1939.

– J. Markschiess-van Trix Bernhard Nowak: Artisten- und Zirkus Plakate Ein internationaler historischer Überblick Leipzig 1976.

– E.C. May: The Circus from Rome to Ringling New York Duffield and Green, 1932.

– Samuel McKechnie: Popular Entertainments through the Ages Benjamin Blom New York/LOndon Reissued 1969.

– Popper Leó: A giccs In.: Esszék és kritikák Magvető Könyvkiadó Budapest 1983.

– Richard Schechner and Mady Schuman: Ritual, Play and Performance New York 1976.

– Frieda Sembach-Krone: Circus Krone Ehrenwirth München 1969.

– Siklóssy László: A magyar sport ezer éve Budapest 1927-1929.

– Hans Günther Sokol: Zirkus Leben und Schicksale im roten Ring Henschelverlag Berlin 1955.

– George Speaight: A History of the Circus London: The Tantivy Press San Diege and New York 1980.

– Szabolcsi Miklós: A clown, mint a művész önarcképe Corvina Budapest 1974.

– Szalai György: A vándorcirkusztól az artistaművészetig In: Kortárs 1966/7.

– Dr. Szekeres József: A Fővárosi Nagycirkusz története Színháztudományi Intézet Budapest 1966.

– Szekeres József: Látványosság és attraktivitás a cirkuszművészetben In: Theatrum 1964.

– Szilágyi György: Komédia nagyban és kicsinyben Budapesti Lapkiadó Vállalat 1985.

– Henry Thétard: La merveilleuse Histoire du Cirque Julliard 1978.

– John H. Towsen: Clowns Hawthorn Books New York 1976.

– Mario Turra: Das Lachen des Clowns Berlin Henschelverlag 1972.

– Vitányi Iván: A "könnyű műfaj" Kossuth Budapest 1965.

– Gisela u. Dietmar Winkler: Die Grosse Raubtierschau Henscelverlag Berlin 1974.

– Zoltán József: A barokk Pest-Buda élete Budapest 1963.

– Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán Budapest 1975.