H. Orlóci Edit: A cirkuszi számzsánerek 8. rész Schleuderbrett (ugródeszka) / 4. befejező rész

Míg cikksorozatom előző részében1 az Országos Levéltár XIX-I-3-as fondjából vett kis mintáról adtam tájékoztatást, addig mostani írásom a XXIX-I-3-as fond teljes anyagának áttanulmányozása nyomán készült2. Elöljáróban ki kell térni arra a nyilvánvaló tényre, hogy az iratokat rendezetlenül, ömlesztve tárolják, vagyis az eredeti iktatási szisztéma szerinti dossziékban (különösképpen a nemzetközi levelezés anyagaiban) vegyesen találhatók kis cetliken feljegyzések, szerződések, beszámolók, úti jelentések, artisták képeslapjai stb.

Magától értetődik, hogy a teljes feldolgozás olyan óriási munka lenne, amely egy kutatói gárda több éves tervét adhatná, ám a rendelkezésre álló dokumentáció még ez esetben is meglehetősen hiányos képet nyújthat mind az iratok időbeli szétszórtsága, mind pedig a megőrzött anyagok esetlegességei miatt. A mi esetünkben a komplex történeti feltárásnak a szokásosnál kisebb szeletét képviselheti a levéltári munka.

Természetesen az archivált anyaghoz tárgy- és névmutató vagy egyéb segédlet sem kapcsolódik, vagyis a kutatónak nem áll rendelkezésére valamiféle eligazítás a gyűjtés szempontjait illetően. Kiindulásául tehát külső adatbázist, nevezetesen az orális archívumot hívtam segítségül: "a XX. század második felének ugródeszka csoportjaira vonatkozóan gyakorlatilag ugyanazokat a produkciókat sorolta fel valamennyi adatközlő, csak más-más helyi értéken, más-más hangsúlyokkal. Ezek ABC-sorrendben a következők: Faludi, Halassy, Hortobágyi, Lorch, Lukács, Szabó, Urbán és Váradi csoport”3. Megnyitogatva saját jegyzet-fájljaim többségét, ezeket a neveket keresőszóként használtam, és az így kapott adatokat időrendi sorrendbe állítva közlöm az alábbiakban; még egyszer hangsúlyozva, hogy az itt közöltek a legkevésbé sem elégítik ki a teljesség igényét.

Elsőként az ugródeszka csoportokra vonatkozó általános jellegű megállapításokat veszem számba. A lényeget tekintve, ami a magyar csoportok népszerűségét illeti, jól érthető az a szövegrész, mely egy 1965-ös elvi művészeti vitaanyagnak (gépelírásos) stencilezett példánya 7. oldalán olvasható: "a magyar ugródeszka mutatvány ma már annyira fémjelzett a világ nagy cirkuszaiban, hogy idegen ugródeszka együttesek magyaros öltözetben lépnek po- [!] fogadtatás érdekében"4.

A második idézet egy olyan, az attraktivitásról rendezett ankéton hangzott el, melynek 29 résztvevője között a Színháztudományi Intézet két munkatársa és a MACIVA vezetősége mellett néhány artista is szerepelt, akiknek egyike a következőt mondta: "kb. 8 évvel ezelőtt nem lehetett a Fővárosi Nagycirkuszban a műsorokat mással, mint ugródeszka számmal befejezni. /P. Hortobágyi, Lukács ugrócsoport/. A közönség, mikor behozták az ugródeszkákat, felállt, mert már annyira ismerte ezeket az attrakciókat."5.

Mielőtt az egyes csoportokra vonatkozó adatok tárgyalásába kezdenék, álljon itt a nemzetközi levelezésből is egy részlet: "a rendelkezésünkre álló 4 ugródeszkacsoportból a Halasi csoport Amerikába szerződött, a Faludi csoport ugyancsak Amerikában, a Ringling Cirkusznál fog dolgozni, Váradiékat saját műsorunkba osztottuk be, így egyetlen ugródeszka csoport lenne még szabad, a 8 Balaton, akik 1968. február első napjaiban végeznek Manchesterben a Belle Vue Cirkusznál"6. Az 1968-as szezonra tehát a vállalat négy [!] schleuderbrett szám eladását tervezte, és ezek között nem szerepel a korábbi időszakból jól ismert két legnagyobb, a Lukács és a Hortobágyi.

Faludi

 Eredetileg 7 Magyar néven indultak, már az első alkalommal (1964) kiemelkedő sikerrel dolgoztak7. Két évvel később szintén a SZU-ba utaztak ki márc. 31-én (ezt megelőzően az FNC “Búcsúzik a cirkusz” c. műsorában dolgoztak), és prolongációval egészen november 20-ig maradtak. A kiutazással kapcsolatban a csoport névsora is szerepel egy mappában: Faragó András, Losonczi György, Szabó Ferencz, Hegedüs Sándor, Kiss József, Balog Ibolya, Kovács Kati8. A feljegyzések szerint a Balett Intézetből kísérő tanárt is fizetett a vállalat, akik kéthavonta váltották egymást9.

Halasi (Halassy)

A Halasi csoport (a későbbiekben váltakozik a 'Halassy' írásmóddal) első említése egy FNC-műsorvázlatban fordul elő, mégpedig különlegesnek mondható alkalommal, mert a deszkacsoportok szinte kötelező érvénnyel záró attrakcióként funkcionálnak. Itt azonban: a sötétben elhangzó nyitány alatt ultraérzékeny ruhában táncol egy lány, aki “elől kifut, és hátulról berobban még csak a tűzijáték adta fényben a 7 1/2 Halasi ugródeszka csoport. Közöttük szintén magyar ruhában szalad be a kezében táblával, felirattal a számlány”10.

 

Az USÁ-ba, a világ legnagyobb cirkuszához, a Ringling Brothers and Barnum and Baileyhez szóló szerződésen a csoport aláíróiként a következő nevek szerepelnek: Halassy Mátyás, Nagy János, F[olvashatatlan] István, Babics Sándor, Babics Zoltán, Matus Ferenc, Gulyás Sándor, Szatmári László11. Az oltás miatti közegészségügyi teendőkkel kapcsolatos egyik feljegyzésen szerepel a csoportfőnök XIX. kerületi lakáscíme12 is, és a turné indulás előtti megbeszélésének dátumára vonatkozóan is találni utalást13.

Egy tervezett holland turnéra vonatkozó két feljegyzés egyikén még 7 és ½, másikán már 8 Halasi szerepel, a szám időtartama 8 perc, és érdekességként meg lehet említeni, hogy a Merano cég “folklór és állatszámtalanság”-ot kért14 már 1965-ben.

A következő blokk a húsz hétre szóló Las Vegas-i – igen magas, vagyis a vállalat teljes nyugati devizabevétele (beleértve az impresszált artistáktól származót is) több mint 19 %-át kitevő gázsival15 kötött – szerződést és azzal kapcsolatos levelezést tartalmazza. A szerződés aláírását a Ringling cég prolongációs jogának figyelmen kívül hagyása mellett engedélyezte a MACIVA vezérigazgatójának nevében a nemzetközi osztály vezetője. Utóbb aztán a felelősséget elhárítva, Margitta elvtárs retirált, és azt közölte, hogy ha Rhodin mégis “lemond róluk, és Dobritsch szerződés sincs, akkor természetesen haza kell jönniök”16. Az általa felkínált lehetőség, hogy 1967-re éves szerződésbe veszik a csoport tagjait17 (a közismerten alacsony artistafizetések mellett). Figyelembe véve a százszoros kereseti lehetőséget, nem lehet kérdés, hogy a csoport vezetője és tagjai vajon kiléptek-e a vállalattól vagy sem. Egy másik kimutatás szerint egyébként 1967 elejére is küldtek be szerződést (a párizsi Olympiához)18.

Végül fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vezető artisták kifejezetten segítették a vállalat üzletkötési tevékenységét. Halassy Mátyás egyik levelében utal egy 10000 $-os elpuskázott lehetőségre, valamint arra, hogy kérésére Al Dobritsch (a világ talán legnagyobb gázsistandja fölött deponáló ügynök) Pestre is el fog látogatni19.

Hortobágyi

Hortobágyi József segítőkészségére is több adat szolgál bizonyítékul, közvetített Pangrazionak20 és Egnis Togni igazgatónak21, Heitz György pedig – a művészeti osztály referense, későbbi vezetője – egy úti jelentésében arról számolt be, hogy a zürichi repülőtéren Franz Althoff igazgató és Hortobágyi József várta őt22.

Mint ismeretes, már a két világháború között is működött a család több tagjának közreműködésével az attrakcionális ugródeszka produkció, Hortobágyi Károly (1899-1973) révén egyfajta folyamatosság is van a különböző csoportok között. A számok erőssége a különböző vezetők alatt nyilván változó lehetett, mindenesetre az egyik fénykorát József idején érte el, később Lali, ill. Tibi is alakított csoportot. Két dokumentum tartalmazza a csoporttagok neveit. Egy nagy valószínűséggel 1959-ből származó irat szerint: Hortobágyi Tibor, Hortobágyi József, Hortobágyi Károly, Chovanetz Tibor, Kovács Lajos, Szilágyi Béla, Cser József23; 1963-ból pedig: Hortobágyi József, Cser József, Cser Géza, Kovács Lajos, Szilágyi Béla, Sebestyén Elek, Milik Gábor, Mucsi Károly, Skrabán György24.

Időrendi sorrendben a következő országokba szóló szerződések dokumentálhatók: Szovjetúnió25, Románia26, Lengyelország, majd Csehszlovákia27, Anglia28, Zirkus BRD (Karl Althoff)29és Svájc (Circus Knie)30. Az útlevél-ügyintézés miatt voltak kiszolgáltatottak az artisták, ennek érdekében kellett pl. beküldeni minél hamarabb a szerződéseket31.

Lorch

Tudomásom szerint ők az egyedüli igazi – már az első világháború előtt is cirkusztulajdonos32 – komédiás família, akik ugródeszka csoportot tudtak alapítani33, de hozzá kell tenni azt is, hogy Hortobágyi Károly tanítványaiként34. “Tisza”, ill. “Balaton” néven dolgoztak, az első szezonban (Izrael, Jugoszlávia) meglehetősen gyenge volt a teljesítményük35, de utóbb szépen összeállt a szám.

Lorch Károly vezetésével a 8 Balaton 1967.12.21-től a manchesteri Belle Vue Cirkusznál dolgozott 6 hét és 3 napot36. Billy Smarthoz is ajánlották a számot37,

és egy további levélben említik még a csoportot, melyet Landes Kurt, a nemzetiközi osztály vezetője írt Buenos Airesbe a DAEFA céghez Noriega úrnak38.

Lukács

A XXIX-I-3-as fondból időrendben az első értesülés a csoport kibővüléséről szól, Lukács Iván és József 1959-ben kapott működési engedélyt39. A produkciót meglehetősen sok helyre oferálták ki, pl. 1962-ben is a külföldre utaztatható számok között szerepelt40. Ismeretes azonban a szakmai közmondás, mely szerint egy szerződés csak a hazatérés után, vagyis akkor biztos, ha már megvalósult. Az aláírt dokumentum sem bizonyítja tehát egyértelműen annak abszolválását, de a tartózkodási helyként megadott külföldi város vagy cirkusz igazolja legalábbis a munka megkezdését.

Ezt a körülményt szem előtt kell tartani az alább felsorolt szerződések kapcsán. Az 1963.04.09.-09.15. közötti időszakban az osztrák nemzeti cirkusznál, a Reberniggnél dolgozott a 7 Lukács 26 garantált játszónap mellett41, 1964-ben a Cirque Rancynál Franciaországban42, 1964.12.22-től 12 előadást teljesítettek a londoni Palladiumban43. 1965 májusában Coventryből írt Lukács Ferdinánd Sebestyén Elek korábban elvesztett útlevelével kapcsolatban, és számolt be a további szerződésekről (Madrid, Casablanca, Goteburg Tivoli, Stockholm Tivoli)44, novemberben Münchenből írta, hogy (visszavárólag) megküldte a beiruthi és blackpooli szerződéseket, kilátás van Las Vegas Tropicanara45.

Hónapokra bontottan maradt fenn egy kimutatás a gázsikról, mely szeint a csoport 1967.12.23.-1968.01.08. Barcelonába (Palacio Municipal de Deportes de), a március és november közti időszakra pedig Németországba, a Sarrasani Cirkuszhoz kapott szerződést. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Lukács csoport a legjobb helyeken dolgozott, vagyis a magyar artistatársadalom vezető rétegéhez tartozott.

Urbán

 Meglehetősen nehezen indultak, az 1963-as bemutató nyomán elveszítettek egy lengyel szerződést46, de utóbb szépen belelendültek a munkába. Még ebben az évben Jugoszláviába (Circus Adria) kapták a vállalati értesítést, hogy az 1964-es szezonra Csehszlovákiába akarják beosztani őket47, és Palma de Mallorcára azt a felszólítást, hogy igyekezzenek további szerződéseket kötni48.

Családi számként működött ez a produkció is, az Arnardo Cirkuszhoz szóló norvég szezonszerződésre vonatkozó gazdasági megállapodáson a következő nevek szerepelnek: Urbán Károly, Urbán Károlyné, Urbán Róbert, Urbán Gábor, Hudi László, Richter Lajos49. A cég 25 játszónapot garantált, nem fizetett sokat, de a nemzetközi osztály előadója szerint a gázsi, “státuson kívüli artistákról lévén szó, elfogadható"50. Ekkoriban 12 %-os impresszálási díjat kellett beszolgáltatni51 (természetesen akkor is, ha a szerződést maga az artista kötötte). Mint rendesen, Urbánéknál is az útlevél-ügyintézés volt a vállalat legfőbb fegyverténye / fegyvere: “szíveskedjék 1965 januárra szóló kopenhágai szerződését legsürgősebben beküldeni, ellenkező esetben Hudi kiutazását nem engedélyeztethetjük”52.

Urbán Károly 1964 októberében Osloból, 1965 januárjában Koppenhágából írt levelet a vállalat igazgatójának, Budai Imrének53, és ő is közreműködött a vállalat nemzetközi kapcsolatainak bővítésében: "a Spanische National Cirkusz (Cirkus Williams) Igazgatóságának a felkérésére, mivel gazdasági kapcsolatot óhajtanak teremteni... felkértek, hogy ebben az ügyben segítségükre legyek"54.

1966-ban Németországból érkeznek a vállalathoz a levelek55, melyeket elolvasva a legplasztikusabb képet kaphatjuk egy csoport összetartásának nehézségeiről: az egyik igazgató nem fizette ki őket; a gondoltnál is nagyobb a hátralékuk; a csoporttagok folyton hazautazással fenyegetnek; a felkínált lakókocsi nem felelt meg egyiküknek, a vásárolt campinget tönkretették; a saját kocsi javítása 4000 márkába került, új emberre van szükség, de X és Y semmiképpen sem jöhet szóba, “mivel emberi magatartásuk, jellemük egyetlen kollektívában sem tűrhető el!!! Az utóbbi lop is!”56...

Időrendben az utolsó híradás felőlük Landes Kurtnak, (a nemzetközi osztály vezetőjének) levele Carola Williamshez Kölnbe, melyben örömét fejezi ki amiatt, hogy elégedettek Urbánékkal, ám a prolongációhoz nem tud hozzájárulni, mivel nem fizetik a százalékot57. A szakmai köztudat azt tartja számon róluk, hogy utóbb Ausztráliában telepedtek le, ahol a Stardust cirkusz napjainkban is hirdeti a magyar trenírozottságú ugródeszka csoportját58.

Váradi

A levéltári adatok teljes mértékig megerősítik azokat az információkat, amelyek a Weisz Nándor életútját felvázoló cikkünkben szerepelnek59. Csak apróságokkal lehet kiegészíteni a képet, pl. hogy az athéni turné vezetője nagy megkönnyebbüléssel vette az erősítésként érkezett csoport hangulatjavító hatását, mely nagyrészt a hozzáállásuknak és a KISZ-szervezetnek volt köszönhető60.

 

 

2 A jelenlegi lapszámnak egy másik cikkében ismertetem a fondjegyzéket.

3 Érdekes, hogy a felsorolásból kimaradt a Marosi csoport, amely pedig az 1980-as évek első felében többször is dolgozott az FNC-ben, és az 1977-es NDK-ban (és Nyugat-Berlinben) turnézó magyar társulat műsorfüzetében (Morosi névvel) is szerepel. Utólagos rákérdezés nyomán azonban valamennyien fel tudták idézni, Szabady Béla azt is említette, hogy 1981-ben Görögországban együtt dolgoztak, a csoport privát emberekből alakult, csináltak négyembert, perzzsel ötöt is.

4 XXIX-I-3 67-es doboz

5 XXIX-I-3 26-os doboz (1965.01.11.)

6 XXIX-I-3 17-es doboz (1967.09.22.)

7 XXIX-I-3 35-ös doboz (1964.12.08.)

8 XXIX-I-3 14-es doboz (1966.11.03.)

9 XXIX-I-3 36-os doboz (1966.02.10.)

10 XXIX-I-3 26-os doboz (1965.05.27.)

11 XXIX-I-3 14-es doboz (1965.07.28.)

12 XXIX-I-3 19-es doboz

13 XXIX-I-3 12-es doboz (1965.12.10.)

14 XXIX-I-3 19-es és XXIX-I-3 16-os doboz (1965.08.11.)

15 Az összeg szerepel ugyan a szerződésen, de a nyilvánosságra hozatalától tartózkodom. A számítás alapja az, hogy ismert az USA-turné heti gázsija is /XXIX-I-3 16-os doboz (965.09.04.)/, és a 49-es doboz 1966. évi devizabeszámolójában pedig a következő szövegrész olvasható: "vállalati szinten az összes tőkés devizahozam 46,0 %-át a turné képviseli".

16 XXIX-I-3 18-as doboz (1966.11.22.)

17 XXIX-I-3 19-es doboz (1966.09.23.)

18 XXIX-I-3 20-as doboz

19 XXIX-I-3 19-es doboz (1966.08.05.)

20 XXIX-I-3 24-es doboz (1967.12.29.)

21 u.o. (1967.08.17.)

22 XXIX-I-3 36-os doboz (1966.06.27.)

23 XXIX-I-3 14-es doboz

24 XXIX-I-3 10-es doboz (1963.03.13.)

25 XXIX-I-3 63-as doboz (1959.03.04.)

26 XXIX-I-3 13-as doboz (1959.01.30.)

27 u.o. (1959.09.02.)

28 XXIX-I-3 35-ös doboz (1961.05.18.)

29 XXIX-I-3 16-os doboz (1965.10.04.)

30 XXIX-I-3 19-es doboz (1966.05.12.)

31 XXIX-I-3 12-es doboz (1965.10.30.)

33Zsilák György – Fudi (anyja neve: Lorch Gizella) zemélyes közlése szerint a felsorolt szerződéseket teljesítették, és a csoport 1973-ig dolgozott.

34 XXIX-I-3 24-es (1967.05.14.)

35u.o.

36 XXIX-I-3 22-es doboz (1967.10.26.)

37 XIX-I-3 24-es doboz (1967.10.03.)

38 XXIX-I-3 22-es doboz (1968.05.31.)

39 XXIX-I-3 63-as doboz (1959.06.25.)

40u.o. ( 1962.07.09.)

41 XXIX-I-3 10-es doboz (1963.04.05.)

42 XXIX-I-3 35-ös doboz (1964.07.07.)

43 XXIX-I-3 10es doboz (1964.07.24)

44XXIX-I-3 12-es doboz (1965.05.08.)

45 XXIX-I-3 18-as doboz (1965.11.30.)

46 XXIX-I-3 63-as doboz (1963.02.23.)

47 XXIX-I-3 12-es doboz (1963.10.07)

48 XXIX-I-3 35-ös doboz (1963.12.23.)

49 XXIX-I-3 11-es doboz (1964.05.01)

50 u.o. (1964.03.13)

51 XXIX-I-3 15-ös doboz (1964.04.06.)

52 XXIX-I-3 18-as doboz ([1964.]10.02.)

53 XXIX-I-3 12-es doboz (1964.10.14.) és (1965.01.06)

54 u.o. (1966.06.14.)

55 XXIX-I-3 18-as doboz (1966.06.14.), (1966.07.04), (1966.07.13.), (1966.11.01)

56 u.o. (1966.07.13.)

57 XXIX-I-3 23-as doboz (1967.08.09.)

58 „You will also witness a large flying Trapeze Troupe, a spectacular 10 person Hungarian trained Teeter Board (springboard) act” http://www.stardustcircus.com.au/about-us/

60 XXIX-I-3 12-es doboz