Honművész 1835.10.29. p. 696-7

Bach Laura lovagművészei

Pesten a' József-épület nagy udvarán okt. 25-ki délután rendkívüles mutatványt adtak, mert előtte 2 hétig eső. A nagy udvaron ti. keresztben, vagyis a fő bemenetel kapujától É felé ennek irányában levő kapuig volt kijelelve deszka-kerítések által (két oldalról) ama tojásdad alakú pályakör, mellyen a' mai futtatások tartattak. 1.) Bach Albert és Simony Ferencz kis fiúk 2.) 4 lovon Monfroid, Palm, Reichenbach, Genovese lovagművészek 3.) 2-2 lovon állva Soullier, Monfroid, Palm 4.) vágtatva hajtott 5 lovak a' két hátulsón álló Soullier 5.) 3 római diadal-kocsin (mindenikben 2 ló fogva) Stella, Genovese és P. David által. 3x futották körül, a diadalmas egy zászlót és különös jutatlmat kapott. Nézők sokan voltak, a' pálya körül 3 sorban is állván. Az egésznek érdeke kisebb, mint véltük, miután a rákosi jeles futtatásokhoz szoktunk. A hosszas untató időközt a 3-4-ik szám között enyhíté némileg Senepa Mariano ur, ki az udvar közepén (hol a' muzsikáló katonabanda is állott) lufit bocsátott fel,.... A futtatások közül legérdeksesebb volt a 4. és 5-dik szám alatt. Idó igen szép. Bemenet 1. hely 1 ft 40 kr. - 2. hely 50 kr. ezüst