Wulff 1901.09.11.*

Utolsó előadás visszavonhatatlanul szept. 11-én!

WULFF EDE CIRCUS

az állatkertben

Ma vasárnap 1901. augusztus 25-én délután 4 és este 1/28 órakor

2 NAGY RENDKIVÜLI ELŐADÁS 2

Teljesen uj! Az esti előadáson: Teljesen uj!

MAGAS ISKOLA A SULKY-KOCSIN az ezen czélra külön idomitott "MIGNON" iskola-lóval. Hajtva Wulff igazgatóné által.

Mindkét előadásban délután és este végül:

AZ ELRABOLT MENYASSZONY

Verseny nélkül! Különösen felemlitendő! Még soha sem létezett!

["leugranak"-ig keretben, az apróbb egysorban] A buvárlovak óriási ugrása

lovasaikkal együtt, melyek a 8 méter magas ingadozó hidról az uj 5 méter mély viz-medenczébe leugranak.

István gróf halálugrása Halálos kocsizás négyes fogattal

a 70 láb magas circus-kupoláról a vizbe a 40 láb magas hegyre. Előadva

Elöadja Sterzel Jack hires vizi-müvész a Cariot Ferencz ur által

londoni "Aquarium"-ból.

Utazás a czigányszekéren az 5 méter mély habok közé.

Hogy a nagyérdemü közönségnek alkalom nyujtassák ezen csodaszerü némajátékot megnézni, az igazgatóság elhatározta, hogy a délutáni előadásban is elő fogja adatni.

Azonkivül mindkét előadásban:

Utolsó vasárnap! THE WHEELERS

a jelenkor legjobb mü-kerékpározói

Jegyek kaphatók 5 óráig az ismert elővételi helyen, Patzik Kertész Lujza szivartőzsdéjében a Kristóf-tér és Bécsi utcza sarkán.

Helyárak. Az én rendes áraim: Páholy 4 személyre 16 kor. Páholyülés 4 kor. Zártszék vagy tribünülés 3 kor. I. hely 2 kor. II. hely 1 kor. 20 fillér. Karzat 60 fillér.

Holnap hétfőn augusztus 26-án Nagy disz-előadás kitünő müsorral este 1/2 8 órakor:3/4 9 órakor: Az elrabolt menyasszony.

Hungaria könyvnyomda Budapest

 -----------------------------------------------------

*A plakát az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában található