Forrásközlemények I.

Zoltán József:

- A barokk Pest-Buda élete Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 1963. [Részlet a jegyzet-apparátusból 454-494. sz.]

Weisz Karl: Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1872. Bd. II. p. 300

Richter Jos.: Die Eipeldauer Briefe 1785-1797. Bd. I-2. Hg. u. eingeleiter v. Eugen Paunel. München, 1917. I. p. 193.

Pezzl Johann: Skizze von Wien. Wien u. Lpzg 1789. I. p. 310-317.

Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása. Pozsony 1790. p. 40., 87-89.

Első tzikkely, 36. sor.

Bayer József: A magyar játékszín története.

L. fentebb, p....

Magyar Hírmondó (Béts) 1796. I. p. 401.

Miller Joannes Eleemos. Ferdinandus: Epitome Vicissitudinum et rerum memorabilium de Libera Regia ac Metropolitana Urbe Budensi... Budae, 1761. p. 99. és térkép p. 82-83. között.

Palóczi Edgár: A pesti Hetzek. = Pesti Hírlap 1913. Júl. 6.

L. alább, p. 165.

Bevilaqua Borsody Béla: A budai és pesti mészáros céhek ládáinak okiratai 1270-1872. p. 333.

Hadi és más nevezetes történetek 1791. p. 515.

Uo. p. 543.

Pressburger Zeitung 1787. No 32. p. 2. - Ungarische Staats und gelehrte Nachrichten 1787. No 28.

Pressburger Zeitung 1787. No. 53. p. 1-2.

Leprecht: Reisen nach St. Petersburg... 1790. p. 267.

Reise des Grafen von Hofmannsegg... 1800. p. 235-240.

Townson Robert: Travels in Hungary... 1797. p. 80-82.

Ephemerides Budenses 1791. II. p. 95. - Auszug aller Europäischen Zeitungen 1791. p. 675-679.

Keresztesi József: i.m. p. 247-248.

Schuster Johann: Geschichte der Stadt Pesth. Pesth, Hartleben, gedr. 1806., ausg. 1815. p. 121-122.

Schmall Lajos: Budapesti krónika 1686-1873. p. 297.

Ephemerides Budenses 1791. p. 163.

Magyar Hírmondó (Béts) 1796. I. P. 400.

A tudós Palótz avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó Sógor-Urához írt Levelei. I. p. 12.

Jajczay János: A hecc és ami utána következett = Új Idők 1939. II. p. 424-426.

Ofner Zeitung 1798. No 18. márc. 4. p. 151.

Vereinigte Ofner und Pester Zeitung 1800. No 90.

A Műsort és a mutatványos bódé tervrajzát fakszimilében közli Dömötör István: Kultúra akták közt. = A Ház 1911. p. 89-96.

Honművész 1834. p. 132.; 1835. p. 457., 544.,; 1837. p. 624.

Uo.1835. p. 538.

Uo. 1840. p. 560.

Világ 1843. p. 147.

Hírnök 1845. p. 182.

Jelenkor 1837. p. 105.

Schmall Lajos: Adalékok Budapest székes főváros történetéhez. 1899. II. p. 251-252.

Uo.

Siklóssy László: A magyar sport ezer éve I. p. 187.

Schams Franz: Beschreibung... Ofen p. 422.

A tanácsi rendelet teljes német szövegét l. Scheiben-Schützen Almanach für das Schützen Jahr 1830. p. 21-22.

Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán Budapest 1975. [Részlet a jegyzet-apparátusból 46-88. sz.]

A műsort és a mutatványos bódé tervrajzát facsimilében közli Dömötör István: Kultúra akták közt. Ill. = A Ház 1911. p. 89-96.

Homnűvész 1834. p. 132.

Homnűvész 1835. p. 457.

Homnűvész 1835. p. 544.

Homnűvész 1837. p. 624.

Homnűvész 1835. p. 538.

Homnűvész 1834. p. 696-697.

Homnűvész 1837. p. 367.

Homnűvész 1837. p. 576.

Homnűvész 1838. p. 624.

Erdélyi Hírlap 1838. p. 197-198.

Homnűvész 1840. p. 560.

Világ 1841. p. 371.

Világ 1843. p. 147.

Pesther Tageblatt 1843. p. 457.

Hírnök 1845. p. 182.

Jelenkor 1835. p. 341-342.

Homnűvész 1835. p. 437.

Homnűvész 1835. p. 457.

Honderű 1846. I. p. 197.

Honderű 1846. II. p. 16.

Jelenkor 1837. p. 105.

Homnűvész 1835. p. 562.

Homnűvész 1834. p. 164. Pesther Tageblatt 1840. II. p. 794.

Regélő 1843. II. p.

Id. Siklóssy László: Hókusz-pókusz. Ill. = Új idők 1928. II. p. 708

Homnűvész 1833. p. 474-475., 540., 554.

Regélő 1836 p. 805-806.

Jelenkor 1837. No 70. p. 1.

Regélő 1843. II. p. 310., 758.

Homnűvész 1833. p. 7.

Homnűvész 1833. p. 524.

Homnűvész 1835. p.86.

Homnűvész 1835. p. 553-554

Homnűvész 1835. p. 609.

Regélő 1836. p. 622.

Rosenthal Samuel: Sonnenmicroskop. = Der Spiegel 1836. II. p. 635-636.

Regélő 1836. p. 662.

Hírnök 1844. p. 46.

Regélő 1836. p. 662.