Németalföldi királyi Circus O. Carré*

Budapest 40-ik előadás

Szerdán, 1877. január 24-én, esteli 7 órakor

fényes dísz előadás, a mű-lovaglás, testgyakorlat és némajáték köréből.

Műsorozat: 1. Robinson kisasszony mutatványai lóháton. 2. Az Athletok, testgyakorlati erőmutatványok két lovon előadva Renz és Robinson urak által. 3. Tautz úr, nagyszerű mutatványai 50 lábnyi magasságú légszeren. 4. Carré Adolphe úr, rendkívüli mutatványai lóháton. 5. "Tigeretto" stroussbergi ménló, "tűzló"ugrásaival tüzes abroncson keresztül, idomítva és elővezetve Carré Oscar igazgató által. 6. Roevens Emil úr, nagyszerű mutatványai nyergeletlen lóháton. 7. Guszti milyen ostoba vagy! tréfás utazási kaland előadva több urak és ostoba Guszti által. 8. "Szayron" orosz ménló, minden jármodorában idomítva és lovagolva Carré Oscar igazgató által.

10 percnyi szünet – Zene

9. Nagy academiai Voltige és Saltomortalesugrások 9 lovon át, előadva az egész férfi személyzet által. 10. "Don Carlos" arabiai telivér, a magas iskolában lovagolva Carré Amália igazgatónő által. 11. Palmer Sarah kisasszony kitűnő ugrásaiban lóháton. 12. A hippologusok királya. 12. trakehni csődör, egyidejűleg szabadon idomítva és elővezetve Carré Oscar igazgató által. Van szerencsém megjegyezni, hogy egy hasonló idomítás eddig még egy műlovardában sem előadatott. Egyáltalában fel van tételezve, hogy a lehetetlenségekhez tartozik, 12 csődört ilyen kis helyben egyidejűleg idomítva elővezetni. Több évi szorgalmam és fáradozásom által sikerült nekem egy ily összidomítást létrehozni; – és valóban, ez a legnagyszerűbb, mi a lóidomításban máig sem láttatott. Nem csak a szakértő, hanem az avatlan is e nagyszerű látványtól meg van lepve, mikor mind a 12 csődör parancsszóra azonnal a hátulsó lábaikra emelkednek, és ez állásban hosszabb ideig maradnak. 13. Bohós zene-játékközök előadják a híres hegedűművészek Pricé F. és A. testvérek.

Végül és utoljára: Egy kedélyes szelet-vadászat, nagyon érdekes vadászverseny, e célra idomított futó és ugró lóval, 6 nő és 12 férfi által lovagolva. A vadászat nehéz akadályokon keresztül történik, többek közt: egy több mint 10 lábnyi szélességű vízárkot kell átugrani. Júlia k.a. róka alakot képez, és papírszelet szétszórással megjegyzi helyét. Ostoba Guszti és a kis Krembser Alfréd a vadászathoz csatlakoznak mint angol Jockey.

Csütörtökön, január 25-én, délután 4 órakor: jótékonycélú előadás Rudolf koronaherceg-egylet javára. Igen érdekes műsorral. Esteli 7 órakor: Disz Előadás a Palmer művészcsalád jutalmául. Többek közt: Palmer György úr mutatványai lóháton. A kertésznő, lóháton előadva Palmer Elisa kisasszony által. Érdekes mutatványok lóháton előadva Palmer Elisa kisasszony által. A három nemzet, átváltozási jelenet, lóháton előadva Palmer Sarah kisasszony által. 40 nagyszerű ugrások lóháton, előadva Palmer Sarah kisasszony által. Carré Oscar igazgató a magas kocsiiskolát állva előadja "Ben Zarif" iskolalovon. Hippologiai mutatvány 7 szabadon idomított iskolalóval. A magas kocsiiskola lovagolva 2 iskolalovon, előadva Carré Amália igazgatónő által. Quadrille a la Madame Angot. Pénteken, január 26-án 1877, Bohóc-Előadás

 

---------------------------------------------------------------------------------

*A magyar-német nyelvű illusztrált plakát az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában található