M.A.E.

I. évfolyam 1. szám 1915. február 15.

A "MAGYARORSZÁGI ARTISTA EGYESÜLET" hivatalos közlönye. E hivatalos közlöny megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

SZERKESZTŐSÉG: VI. Ó-UTCA 41 - TELEFON 28-75. HIVATALOS ÓRA DÉLUTÁN 3-4

Az első szám

A mai nappal egyesületi hivatalos lapunk első példányával a nyilvánosság elé lépünk. Lapunk célja esősorban az artistaság érdekeit szolgálni, a hatóságokat panaszaink és kívánságainkról tudósítani, az artistákat az egyesülésre buzdítani, felvilágosítani arról, hogy mennyit dolgozik az egyesület az ő érdekükben, mennyit nyújt nekik jótékonysági szempontból, tájékoztatni őket arról, hogy mi történik a szakkörökben, hogy érdekeiket minél jobban szolgálhassuk. Elvünk lesz mindenki ügyében pártatlannak lenni, testületünk emelése és kizárólag annak érdekében dolgozni.

Hogy e célunkat elérhessük, szükséges azonban, hogy az egész testület bennünket erőteljesen támogasson. Kötelessége ez minden artistanő és artistának, ki hivatását komolyan fogja fel. Adja Isten, hogy ezt mielőbb elérhessük, és célunkat mihamarább kivívhassuk.

A szerkesztőség