Jubileumi album 1897-1922-

SZABOLCS ERNŐ: MÚLT – JELEN – JÖVŐ (ELŐSZÓFÉLE)

A Magyarországi Artista Egyesület fennállásának huszonötödik esztendejében, szívem minden melegével és együttérzésem büszke tudatában köszöntöm az egyesület összes tagjait.

Hálám a múlté, elismerésem a jelené, bizalmam a jövőé.

Hálásan emlékezem elődeimre, akik az egyesületet megalakították. Elismeréssel tartozom munkatársaimnak, akik lelkes megértéssel támogatnak céljaim elérésében. Bízom a jövő nemzedékben, akik részére szolgáljon tanulságul ez a könyv, az egyesület és az artistaság múltja és jelene.

A múlt tele van gyönyörű emlékekkel, a múlt tele van nagy tanulságokkal, melyekből a jelen leszűrheti a soha el nem homályosuló igazságokat.

Azt az igazságot, hogy csakis az összetartásban van az erő, mely erkölcsileg naggyá, anyagilag pedig hatalmassá teheti az egyesületet.

Súlyos és nagy harcokat kell még megvívnunk, melyhez erőt és kitartást csakis a magunk megbecsüléséből szerezhetünk. Kimeríthetetlen forrás ez, ha útjainkat a megértés vezeti.

Szellemi fölényünkkel, kultúránk erejével kell visszaszereznünk mindenáron azt, amit erőszakkal tőlünk elvettek.

Mert mindentől megfoszthatnak bennünket a hatalmasok, de atlétáink erejét, zsonglőrjeink ügyességét, komikusaink humorát és dizőzeink tudását és szépségét senki se veheti el tőlünk.

Ezekkel a fegyverekkel kell küzdeni azoknak, akik körünkből a külföldre mennek.

Akik pedig itthon maradnak, azok világosítsák fel a hozzánk érkező külföldi kartárasakat a mi fájdalmunkról, a mi szenvedéseinkről.

Minden artistában lobogjon égig csapó lánggal a magyar Génius olthatatlan tüze, mely homályosít minden szalmaláng erejű, görögtűz életű csalóka pislogást.

----------------------

* Békásy Jenő és Seidl Albert (szerk.); Kiadja a Magyarországi Artista Egyesület 25 éves fennállásának emlékére Fővárosi Nyomda Részvénytársaság, Budapest [é.n.]