Porond Az Országos Cirkusz Vállalat híradója 1955. április 1.

A Vállalat vezetősége

részéről örömmel üdvözlöm a "POROND" beindítását. A "Porond" célja, hogy állandó tájékoztatást adjon vállalatunk életéről, célkitűzéseiről, eredményeiről, de ezek mellett ne hallgassuk el hibáinkat sem.

Felhasználva az alkalmat, már most szeretnék néhány szóban beszámolni a vállalat 1955 évi üzemeléséről.

Ha összehasonlítjuk ez évi perspektíváinkat és eddig elért eredményeinket a múlt évivel, meg kell állapítanunk, hogy nagy lépést tettünk előre. Az 1955 évi terv, ha szoros is, de reális terv, - olyan terv, amelyet teljesíteni lehet, amely meglevő üzemegységeken alapul, szemben a múltévi irreális tervvel, amely nemlétező üzemegységekre, feltételezésekre épült.

A terv teljesítése eddig is azt mutatja, hogy ez a terv helyes és mint már mondtuk, teljesíthető, sőt túlteljesíthető.

Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy eddig 131 %-ra teljesítettük bevételi tervünket. Ezt az eredményt utazóbrigádjaink és Varietéink jó munkája tette lehetővé, amelyeknél a jó műsorok eddig soha nem tapasztalt látogatottságot eredményeztek. Hozzájárult ehhez az eredményhez a szervezési munka területén mutatkozó javulás, amit végsősorban az ezen a területen
eszközölt átszervezésnek tulajdoníthatunk. (1. o.)

Eredmény mutatkozik a külföldi artistacsere kapcsolatok területén is. 1955-ben artistáink 50%-a fog külföldre utazni. Németországba 45, Lengyelországba 40, külön 9 fő és 5 fő Csehszlovákiába. Nemrég jött vissza a Szabó csoport, a 3 Járai, a 2 Mikó, a 4 Eleki, a 2 Morvai, Kuti Irma, stb.

Az így létrejött cirkusz, illetve artistacserék nagyban elősegítik a művészeti fejlődést és úgy a vállalatnak, mint az artistáknak erkölcsi és gazdasági előnyöket jelentenek.

Minden igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy azokat a nehézségeket, amelyek a Németországba és Lengyelországba indítandó cirkuszaink, illetve cirkuszműsoraink útjában állnak, elgördítsük, és biztosítsuk a külföldi és hazai üzemeltetés zökkenésmentes kiindítását és lebonyolítását.

Ezek a nehézségek a technikai felszerelésben /sátor, lakókocsi, gépkocsi/ mutatkoznak, ami egyrészt abból adódik, hogy a telep építkezései nem készültek el és így a javítási munkákkal egy kissé elkéstünk.

Nagy segítséget jelent az a körülmény, hogy Lengyelországból egy komplett cirkuszt vásárolhattunk, amely május 1.-ig elkészül és rendelkezésünkre áll, valamint az, hogy a Busch cirkusz vezetősége a legnagyobb segítséget megadja úgy technikai, mint egyéb vonatkozásban az ottani üzemelésünkhöz, lakókocsik, stb. kölcsönzésével.

Mindezek olyan eredmények, amelyekhez hasonlóak vállalatunknál még nem voltak.

Vállalatunk dolgozói a közelmúltban megtartott szakszervezeti taggyűlésen tanújelét adták annak a bizalomnak, amit a vállalatvezetőség irányában éreznek. Ez a bizalom arra kötelez bennünket, hogy munkánkat a jövőben is az eddiginél jobban végezzük, biztosítsuk a vállalat és ezzel együtt dolgozóink sikeres munkáját, az artistaművészet fejlődését úgy művészetileg,
mint anyagilag.

Ezen célkitűzések sikeres megvalósításához azonban a bizalmon kívül arra is szükségünk van, hogy a vállalat minden dolgozójának egységes törekvése ezen célok elérésére irányuljon.

Nyújtsanak dogozóink segítséget ahhoz, hogy a munkafegyelem szigorú betartásával, a munka 100 %-os elvégzésével, anyagtakarékossággal, önköltségcsökkentéssel, újító és ésszerűsítő javaslatokkal, valamint az építő bírálat nyílt felvetésével elérhessük célkitűzéseinket, melyhez közös érdekeink fűződnek, és amelyek azt fogják eredményezni, hogy az 1955 év valóban a
fordulat éve lesz az artistaművészet, a vállalat életében. (2. o.)

Bízom abban, hogy a most beinduló tájékoztató újság nagy segítséget fog nyújtani ehhez a közös munkához, elősegíti fejlődésünket, előrehaladásunkat a vállalatvezetőség és dolgozóink kapcsolatának további elmélyítését.

Kívánok a "POROND"-nak ehhez sikeres jó munkát!

Környei János igazgató