Rendhagyó lapszám: Artisten-Zeitung

Az immár hagyományosnak mondható nyári tematikus számunkat idén az első Magyarországon megjelent artista-szaklapnak szenteljük, amely mellékletként jelent meg 1890. november  9. – 1891. november 12. között, és az Országos Széchenyi Könyvtár Mikrofilmtárában FM3/4903 jelzet alatt található (Budapester Universum mit der Beilage: Oesterr.-Ungar. Artisten-Zeitung). Az OSzK-ban őrzött példányok sorozatában a következő hiányok fordulnak elő: I./3. sz., II./18-20. sz. Magától értődik, hogy ezek anyagai nálunk sem szerepelnek.

Igaz ugyan, hogy a mostani lapszámunkban csak a szaklapra koncentrálunk, de bevezetőül közreadjuk a Budapester Universumban megjelent egyetlen cirkuszról szóló, vadromantikus cikket is.

A továbbiakban következik az Artisten Zeitungnak mind a huszonhárom OSzK-ban őrzött lapszáma, amelyekből valamennyi címet (félkövér betűvel), ill. a cirkuszra vonatkozó cikkek teljes szövegét közöljük. Végezetül megadjuk a mellékletben megjelent vonatkozó képek jegyzékét és hirdetések szövegét.

A szövegek fordításának terhét sajnos nem tudtuk magunkra vállalni, de ennek nem is lett volna túl nagy jelentősége, hiszen az artisták és a kutatók zöme olvas németül, ill. az internetes fordítógépek segítségével a felszínesebben érdeklődők is elboldogulhatnak.