A’ FELSÖBBEKNEK ENGEDELMEKBŐL[1], Ma Hétfön, 1794-dik Esztendöben, Boldog Aszszony Havának 20-dik Napján. A’ Mélt. Gróff Rhédei Mihállyné Aszszony ö Nagysága Bál-Házába, nyerességének fogja tartani a’ közelebb ide érkezett

AERBE SZÖKÖ és KÖTELEN TANTZOLO Társaság

Magát az érdemes Közönség elött fok újj, és még nem látott különös figurákkal e’ következendőkben elő-mútatni.

1-ben A’kis Gyermek és Majorkino Úr fognak igen szép és még nem látott gyakorlásokat a’ kötelen elő-mútatni.

2-szor Robbe Úr 10 keresztbe fel-tartott kardok felett fog egy Salto Mortalet tenni.

3-szor Az Ifju Ánglus a’ Dróton álva, fok és külömbb külömbb-fele Balantzérozásokkal fogja magát esméretessé tenni.

4-szer Rekeszti-bé utoljára ezen gyakorlatozásokat, Robbe Urnak egy igen szép és újonnan conponált musika mellett, véghez viendő Anglus Tantza, a’mellynek elő-mútatására ma leszen legelőször szerentséje.

NB. Az egész Társaságnak nagy reménysége vagyon az érdemes Közönségnek nagy számmal való megjelenéséhez, lévén szándéka mindenekben a’ maga rend-kívül való mesterséges tudományát ki-mútatni.

A’ Bé-menetel

A’ Fő néző helyre…………………………..20 xr.

A’ Másodikra ………………………………..10 xr.

Kezdete lészen 6 órakor[1] Az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában őrzött plakát megtalálható: Szekeres József – Szilágyi György: Circus / Kiadja a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat, 1979 29. o.