Honművész 1834. 132. o.

Pesti Vizsgáló

Kötéljárók. A februariusi szép napok sok sétálót édesgetnek ki a' város erdejébe. Ezt egy franczia kötéljáró-familia, mellynek vezére Scalabrini József marosvásárhelyi polgár, hasznára forditja, 's majd két hét óta a' városi erdőcskében az ugy nevezett csusztató-hegy mellett szabad ég alatt adja kötéltánczait és gymnastikai mutatványait. A' kis társaság tagjai, kiket a' hirdetvény ama hires Gautier familia unokájinak nevez, többnyire még gyenge 's apró nevendékekből állanak, 's tőlek valami meglepőt várni nem lehet.