Picardi F. lovardája[1].

A „Grófi Kastély” melletti téren

Ma kedden 1881. évi október hó 4-én a híres Thomson rival Blondin egy 60 láb magas kötélen fogja mutatványait bemutatni, melyen egy élő kisasszonyt fog egyik végétől a másikra átalvinni, és azonkívül itt még nem látott új darabokkal fogja a n. érdemű közönséget szórakoztatni.

Záradékul: Egy 17 éves kisasszony átvitele a 60 láb magas kötélen.

Helyárak: I-ső hely 40 kr. II-dik hely 30 kr. Karzat 10 kr 10 éven aluli gyermekek, a fenti árak felét fizetik karzaton 10 kr.

Pénztárnyitás 6 – kezdete 7 órakor.

N.é. közönség! Minthogy a mai előadás igen sok költség és fáradságba kerül és én mindezt nem sajnáltam, kérem a n.é. közönséget  minél számosabb látogatásért.[1] Plakát /Gyöngyös/ – Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár