M.A.E. I. évfolyam 1. szám 1915. február 15.

A "MAGYARORSZÁGI ARTISTA EGYESÜLET" hivatalos közlönye

A háború és az artisták.

A háború, mely sajnos, szép hazánkat is érte és az ország polgáraival szemben a legmesszebb igényeket támasztotta, az artistaságot is erősen igénybe vette. Nagy csapás volt az artistaságra az azonnali szerződésnélküliség, melyet az egyesület kölcsönök és segélyek útján némileg enyhített. Mindnyájan azonnal a hadsegély és a jótékonyság szolgálatába állottunk. Hölgyeink szorgalmasan kötöttek hósapka és érmelegítőket. Mindenki készséggel és díjmentesen vett részt a jótékonycélú valamint a kórházakban a sebesültek részére tartott előadásokon. A hadikölcsön céljaira egyesületünk rokkant-alapjából 25.000 koronát jegyeztünk és nagy száma az artistáknak kivonult a harctérre, hogy életét és vérét áldozza szeretett királya és hazájáért. Összefoglalva ezeket, látható, hogy az artista-testület teljes részében a legnagyobb lelkesedéssel tett eleget hazafiúi kötelezettségének.

Magyar artisták a harcmezőn

Áldor Adolf, Árvai Rezső, Balog Sándor, Balácsis Viktor, Barna János, Baruch Béla, Bergmann Mór, Bíró Pál, Bodrogi József, Brayer Fivérek, Czája Bertalan, Czája János, Dévai Sándor, Dezsőfi István, Dezsőfi László, Fodor Ernő, Gábor Ernő, Gallai Jenő, Gergely (Rózsa) Lajos, Gerő Jenő, Goldmann Jenő, Göndör Ferenc, Göndör Miklós, Guttmann Vilmos, Grünau Poldi, Halmai Vilmos, Harsányi Rezső, Herbst Náthán, Hergotti Stanislaus, Huber Sándor, Jaulus Lipót †, Jaulus Mór, Kálmán Lajos, Karabin József, Kormos Hugó, Kiss László, Könyöt Adolf, Könyöt Arthur, Kővári (Kalk) Vilmos, Kraut (Tuark) Dezső, Lax Rezső, Lendvai Jenő, Lévai Andor, Löwinger Lajos, Majdik Alajos, Margó Zsigmond, Máté Sándor, Meck Ferenc, Morgenroht Károly, Móritz Laci, Nádor Zsigmond, Nagy Jenő, Novák Mihály, Orosz János, Princz Ede, Radó Sándor, Reisner Ferenc, Rittka Ferenc, Rónai Bertalan, Sárai Sz. Károly, Schosberger Mór, Schaltheis Miksa, Schönberger Miksa, Silberstein (Golem) Jakab, Simai (Steiner) Ede, Sipos Gyula, Schwartz Manó, Steinberg Izsó, Strasser Béla†, Székely Márton, Székely (Kulini), Szemere Gyula, Szepesi Sándor, Szepesi Vilmos, Szerémi (Stern) Izsó, Szirmai Vilmos, Stutzbart László, Stutzbart Mátyás, Tamási József, Ujvári Ferenc, Vadnai Andor, Vass Feri, Vasvári Adolf, Váradi (Weiss) Arthur, Vidos Jenő, Weiss Lajos, Widmayer Gustav, Wollner Antal, Wollner Gyula, Zalai Lipót.