Honművész 1835. 457. o.

Pesti Vizsgáló

Dupuis Budán a' Horváth-kertben ismét nagyobb tejedtséget és érdeket adott mutatványainak. Julius 12-én t.i. nemcsak a' szokott erőmutatványokat láttatta, és Schmitbauer Tamás mészárossal 's Neubauer János bognárral küzdött, hanem Dallot urat és hitesét is, jeles kötéltánczosokat, kiknek ügyességök taval Pesten létökkor eléggé ismeretes lön, egyesité vállalatával, és a' nevezett napon általok a' feszült kötelen többféle tánczokat járatott-el. Ez által mind ő, mind pedig a' kert bérlője szaporitá jövedelmét.

Gautier József lovagművészeinek és kötéltánczosainak társasága Pozsonból Pestre érkezvén jul. 12-én kezdé-meg mutatványait a' király utszában Puphka urnak "Pest városa" czimerü házában. E' mai mutatványban magokat kitüntető tagok voltak Gautier Antal, Sándor és József, Stella Vincze (az athleta és norvégi Herkules) és hitese, végre Horánszky bohócz. Gautier ur a' hirdetvényben magát eszéki polgárnak nevezi. E' mutatványok ez után minden nap lesznek, délutáni 5 órától kezdve. Helyek dijja: 1 ft. - 30 kr. - 15 kr.

Honművész 1835. 544. o.

Pesti Vizsgáló

....

Gautier József lovagmüvészei és kötéltánczosainak társasága, mellyről már multkor is emlékeztünk, folyvást adja mutatványait a' király-utszában "Pest városához" czimzett Puphka-házban, és így jelenleg két illy társaság létez Pesten. Gautier ur kétszeres érdeküvé tette circus olympicus-át, mióta társaságához szerzé az északi Herkulest Stellát hitesével, és Dallot remek kötéljárót háznépestől együtt, ki itt is a' három emeletnyi magosságra feszitett kötelen rémitő bátorsággal fel 's alá sétálgat.