Circus Belling Fred. és  Krembser J. igazgatásuk alatt*.

A kerepesi úton a Beleznai-kertben.

Ma kedden april 10. 1855.

Második nagy előadás a magasabb műlovaglat-, lóidomítás és testgyakorlatból.

Programm:

1. Cours volant, adja Belling Augustin k.a.

2. Satanella, lovaglati kettős táncz két egymás mellet futó lovon, tánczolják Belling asszony és úr.

3. Le Tonne, adja Senius Emil úr.

4. Fűzéstáncz, adva Barada k.a. által.

5. Rendkívül merész hajrá-műveletek és méretes ugrások négy – 16 láb széles vásznon át. Kleemann úr által.

6. Hordóugrás, teszi a merész lovag Ágoston úr.

7. Kettőstáncz, Heves vidéki nemzeti öltözetben, adva Tomi és Madlein gyermekek által.

8. Nagyszerű lovagrohanat. Krembser Sándor úr által.

9. Magyar nemzeti táncz, összeszerkesztve Telemaque ar sz. Marton-kapui balletmester által Párisból: tánczolva az ifjú Telemaque úr és Augustine k.a. által.

10. Hajrá lovaglat és nehéz ugrások lovon, adja Traugott úr.

11. Elsőrendű műveletek nyergetlen lovon, Belling Fred igazgató által.

Végül:

A Versaili séta, tréfás párbeszédes jelenet, lovon adva Senius, Klemann és Krembser S. urak által.

Helyek ára:

Egész páholy 4 fr. – kr.          Első hely 30 kr.

Egy páholyülés 1” 20 kr.       Második hely 20 ”

Zártszék            -    40  ”        Harmadik hely 10 ”

Gyermekek az első és második helyen felényit fizetik.

Páholy- és zártszékjegyek kaphatók reggeli 10 órától 1 óráig a lovarkörben, és estve a pénztárnál.

Pénztárnyitás 4 órakor. – Kezdet 5 órakor.* Plakát: Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár