Győri Közlöny  1879. július 20.

A lovardából. Oroszy Georgina[1] lovardatulajdonosnő társulatával tegnap délután 6 órakor érkezett meg városunkba. Már jóval az érkezési idő előtt a kiváncsiak egész serege gyűlt a gőzhajózási állomáshoz. Egy remorqueur gőzös két uszályhajóval szállította a körülbelül 100 tagból álló társulatot, mellyel nem kevesebb mint 70 ló és temérdek podgyász érkezett. Azonban a három elefánt, melyeknek láthatása a kiváncsiak legnagyobb részét vonzotta, nem érkezett meg, minthogy hajűni szállításuk nehézséggel járt s azért mai napon Bécsen át vasúton fognak ideszállíttatni. Midőn a társulatot szállító hajók az állomás közelébe értek, felharsant az egyik hajóról a társulat zenéje, melynek hangjai mellett szállottak partra. Maga a lovarda már elkészült és oly terjedelmes és díszes, minőt nagy városokban is csak ritkán láthatni. A lovak is egytől egyik igen szépek. Az előadások ma délután veszik kezdetöket, felhívjuk reájok olvasó közönségünk figyelmét.

Július 27.

A lovardából. Oroszy Georgina lovartársulata folyton nagy tetszés és tömeges részvét mellett tartja előadásait a vásártéren. Leszámítva előadásai pár pontját, mindenesetre érdekesebben összeállított műsort várhatna meg közönségünk. Legjelesebb művészeit, mint az Amato testvérpárt és Valker műlovart már több nap óta nem láttuk fellépni.

Július 31.

Oroszy kisasszony lovardája nem fog Budapesten előadásokat tartani. Erre nézve Budapestről a következő értesítést vettük[2]: Renz vetélytársát Oroszy Véghelyi Georginát, „tent” szerkezetű czirkusz felállítása iránti kérelmével a fővárosi tanács elutasította. Tette ezt azért, mert a t. lovarnő az épület állagának és szerkezetének terveit nem mellékelte, a nagy számú lóállomány elhelyezésére helyet ki nem jelölt, azonkívül ponyva födelű sátorban zajos és lármás előadásokat, nyáron épen a nyaralók és díszkertek tőszomszédságában engedélyezni nem lehet, mert a nyugalmat nagy mértékben zavarják. Végre a hatóság czirkusok számára más helyeket jelölt már ki, mint a hol Oroszy Georgina ponyvasátorát felütni akarja.

Augusztus 7.

Oroszy V. Georgina lovardája múlt hétfőn tartá utolsó előadását s kedden reggel 6 órakor az egész társulat három uszályhajón Budapestre utazott, ahol a nevezett igazgatónő előadási jogot nyert. Az a hír, hogy Komáromba mentek volna, nem áll, s abból keletkezhetett, hogy a társaságnál alkalmazva volt Amato testvérek néhány vendég szerepre már a múlt héten Komáromba mentek, és ott Beődy színtársulatánál már néhányszor fel is léptek.[1] Vajda János múzsája, Gina.

[2] A itt következő szövegrész megegyezik a Pesti Hírlap július 30-i számában találhatóval, az országos lap írásában még ez áll: „Két cirkusz nálunk sok is lett volna egyszerre."