Honművész 1835. 562. o.

Pesti Vizsgáló

Tanult kutya. Pesten a’ híd mellett épült hajlékban láthatni a’ múlt vásártól fogva azon Mohr (szerecsen) nevű tanult kutyát, melyet tulajdonosa Fersch Mihály úr (Erlenbachból alsó Majnai kerület), egyébiránt bécsi lakos, nagy fáradtsággal bámulandó mesterségekre ’s okosságot eláruló ügyességre tudott tanítani. Ezen mopszkutyácska különféle kártyamesterséggel, donino-játékkal, számolás példájai felfejtésével, betűkből szók egyberakásával egy egész óráig mulattatja nézőjeit. Ide jötte előtt a’ Bécsiek is gyönyörködve mulatták magokat vele. – Látni lehet reggeli 9 órától kezdve esti 8-ig. Innepen ’s vasárnapon csak délutáni 4 órától fogva. – Első hely dijja 20 kr. – 1-ké 10 kr. – 3-ké 6 kr. Ezüstben. Gyermekek felét fizetik.