Cagliostro*

híres művészpár által

Ma Szombaton márczius 26-kán és holnap Vasárnap márczius 27-kén a Kalocsai Polgári Olvasókör nagy termében tartandó

Mulattató estélynek nagyszerű egyetlen meglepő előadása a XIX. század legújabb csodáinak terén különös kitűnő mozgó erők által eszközölve. – Még eddigelé egy művész sem érte el azon jártasságot, mely ily előadásokhoz okvetlenül megkívántatik, ehhez járulnak még a spiritistikai és emlékezetbeli kisérletek, a mesmerismus és somnambulismus elvein alapuló mutatványok, mind gépezeti eszközök, vagy már régóta használatban levő közvetítési szerek segélye nélkül.

Henri Cagliostro az európai közvélemény szerint a jelenleg élő bűvészek leghíresebbike, neje Smith Cagliostro pedig mint álomlátó világhírű nevet szerzett magának. A művészpár, mely rövid idő előtt a Budapest fővárosi redoute épületben nagy sikerrel fellépett, s kinek mutatványai felett a hírlapok csakis a legdicséretesebben nyilatkoztak, - abban a ritka kitüntetésben is szerencséltetett, hogy Ő cs. Kir. Apost. Felsége legmagasabb családjának körében nagy előadást rendezett. Ugyanezen kitüntetésben más erurópai fejedelmek által is részesíttetett.

Az előadás következő jelenetekből fog állani: (megjegyeztetik, hogy a mai előadásra csakis a legválogatottabb eredeti mutatványok kerülnek színre.)

  1. Cagliostro, a XIX. század bűvésze. – 2.Kártya szemle. – 3. Egy átalakulás. – 4. La banque Cagliostro. – 5. A halászat és annak ellentéte. – 6. Egy új alkotás. – 7. A gyűrű veszedelemben. – 8. A kígyó kendő. – 9. Yeddo tűzvésze. – 10. A vezérkártyák. 11. Az ember ereje és Cagliostrocselszövényei. 12. Foulard l’Indiene. – 13. Az író chedium (amerikai spiritismus.) – 14. Cagliostro a kacsavadászaton. – 15. A rózsa. – 16. XII. Lajos titka. – 17. pénzvadászat. – 18. A kopogó, menő és repülő asztal (amerikai spiritistikai jelenet.) – 19. Cagliostro könyvtára. 20. Bouquet Imperial. – 21. Smith Cagliostro asszony fellépte a mesmerismus és somnambulismus csodateljes kíséreleteiben. – 22. A fukar és az emberbarát. – 23. űA megvarázsolt gyertyák. – 24. Nagy Frigyes titkos kabinet levele. – 25. Fauszt kristály palaczkja. – 26. Emlék Boscóra. -27. Sedán hőse. – 28. L’Omlette, a boszorkány konyha. – 29. A röpülő óra. – 30. Az emberszem bonczoltatása. – 31. A gondolatok kitalálása delejesség nélkül. – 32. Érdemes műmutatványok megmagyarázása. – 33. Egy japán tréfa. – 34. Állati delejesség. 35. Egy bűvész darab. - 36 . Az indiai színjáték. – 37. Első Napoleon császár kardja.- 38. A megvásárolt gyümölcs. -39. Souvenier de Cagliostro. – 40. A számtan győzelme.

A színre kerülő darabok számai egy az előadás alatt kifüggesztett táblán láthatók.

T. cz. közönség! Az alulírt művészpár, ki minden törekvését oda fogja irányozni, hogy tökéletes megelégedést vívjon ki magának, azon kérelmének bátor kifejezést adni, hogy a t. cz. közönség ezen mai előadásnál minél számosabban megjelenni fog.

Tiszteletteljesen Cagliostro Henri és Ilona

Helyárak: Első hely 50 kr. – Belépti díj 30 kr.

Pénztárnyitás 7 órakor. – Kezdete 8 órakor.

Számozott helyre való belépti jegyek egész napon át kaphatók a nagy vendéglő 4. számú szobában.

A holnap vasárnap márczius 27-én tartandó utolsó előadás egészen új műsorozatot tartalmaz.* Nyomt. Malatin és Holmeyer Kalocsán 1881. [öröknaptáron ellenőrizve]

- A plakát az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában található.