Ni, ni, ni, ki van itt!

Tautz Péter

Légtornászati igazgató 20 jeles férfi és női tagból álló társulatával

Ma csütörtökön, 1894. április 19-én a Kossuth-téren újonnan felépített és kényelmesen berendezett saját nyári színkörében, mely 200 embernek helyet ad,

Rendkívül fényes dísz és megnyitó előadást tart a magas gymnastika, acrobat, ballett, táncz, némaképlet, különlegességek és hangszerzenéből.

A szünetek alatt társulatom bohóczai, a bolondos „August” és a helybeli tűzoltó zenekar fogják a n.é. közönséget mulattatni.

Helyárak: Számozott hely 50 kr.. Első hely 40 kr, második padsor 30 kr, harmadik padsor 20 kr, karzat 10 kr. Gyermekek szüleik kíséretében, de csakis az első és második helyen, felét fizetik.

Az előadás 10 válogatott számból áll.

Pénztárnyitás 7 és fél órakor, kezdete 8 órakor.

Mindennap előadás új műsorral.

Kedvezőtlen idő esetén az előadás másnapra halasztatik.

Nagyérdemű közönség! Miután társulatom csakis elsőrendű művészekből áll, tehát főtörekvésem leend, hogy a nagyérdemű közönség teljes megelégedését és dicséretét kiérdemelhessem. A nagyérdemű közönség becses és hazafias pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

Tautz Péter igazgató.

-----------------------------------------------------------

Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár