A’ felsőbbeknek engedelmekből, Ma, Szeredán, és leg-utoljára Boldog-Aszszony Havának 8-dik Napján Nyereségének fogja tartani egy Hispániából ide érkezett Társaság A’ Tiszteletes Doctor Pataki Sámuel Uram Házánál, A’ Nemzeti Játzó Színben,

Kötelen Tántzolások Ugrások és Positurák által. Meg-egyezet erővel a’ maga rend-kívül való mesterséges Tudományát még egyszer e’következendőkben ki-mútatni:

1-ben Az Ifjú Májorqvino Úr egészen Vasba bilintselt testel fog a’ kötelen tántzolni.

2-szor Bajátzo Úr a’ maga tréfás és mesterséges fok- féle figuráival fogja érdemes Nézőit múlattatni.

3-szor London fő Városából nem-régibe érkezett híres Hercules, a maga tsudálatra méltó nagy szökésével, hat egy-másra rakott székekről egy-ketske bukással le-szökik.

4-szer Májorqvino Úr a’ maga testének külömb-külömb-féle mesterséges hajtogatásával fogja magát emlékezetben hagyni.

5-ször Válentziáno Úr a Dróton véghez viendő sok újj, és még nem látott mesterséges tselekedeteivel fogja magát elő-mútatni.

6-szor ezeket rekeszti bé, az egész Társaságnak érdemes Nézöikhez nyújtandó alázatos és útolsó köszönete, és az érdemes Közönségnek még ma estvére való meg-jelenését ki-kérvén, magát továbbra is az egész Közönségnek jó emlékezetében alázatoson ajanlya.

A’ Bé-menetel:

A’ Fő néző helyen                     20 xr.

A’ Második                               10 xr.

Az Harmadik                             5 xr.

Kezdete lészen estvéli 6 órakor.

[1794]