Honművész 1837. 624. o.

Látványos mutatványok.

Pesten Gautier kötéltánczosai és lovagmüvészei a' király-utczában "a' Remete" czimer alatti kertben adák mult hetekben mutatványaikat, 's azokat sept. 24-én zárák-be. E' társaság tagjai "Gautier József, Stephanie, Maria, Antal és  Sándor, Porte Josepha, Giussepa ur.