Mélységesen megrendülve és nagy fájdalommal jelentjük, hogy

Fényes György

v. cirkuszigazgató nemes életének 67. évében, hosszas szenvedés után, 1958. szeptember 12-én hajnali ¼ 3 órakor visszaadta nagy lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat, az emberség, a jóság és szeretet nagy példaképét, folyó hó 16-án, kedden délután 15 órakor helyezzük örök nyugalomra, a végső földi tiszteletadás megadása után, utolsó kívánságának megfelelően, a Kerepesi úti temetőben.

A gyászmisét folyó évi szeptember hó 18-án ½ 9 órakor mutattatjuk be a Szent Anna plébániatemplomban.

Felejthetetlen atyai jósága, szerető és gondoskodó áldott emléke örökké élni fog!

Megrendülve gyászolják családtagjai: felesége: Fényes Györgyné sz. Oberczián Gizella, gyermekei: ifj. Fényes György, Fényes Erzsébet, Vince Lászlóné sz. Fényes Gizella, Bruder Károlyné sz. Fényes Emilia, vői: Vince László, Bruder Károly, unokái: Vince Györgyike, Bruder Gyurika, Vince Gabriella, Bruder Lacika, testvérei: özv. Elek Istvánné sz. Fényes Paula, özv. Korbuly Dezsőné sz. Fényes Adél, Óhegyi Emilia, Óhegyi Lajos sógorai és összes rokonai.

A Mindenható adjon neki örök nyugalmat és az örök világosság fényeskedjék neki!

Nagy fájdalmunkban csak a viszontlátás reménysége ad enyhítést.

Lakás: II., Bem rakpart 44.

-------------------------------------------------

Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár