A Beketow cirkusz leltára[1]

Leltár

Felvétetett 1907 márczius hó 1-én az állatkert területén álló czirkuszról és hozzátartozó épületekről a jelenlegi állapotában.

Műlovarda

1444.50 m2 alapterületű vasszerkezetű csarnok 12 oldalú középső-rész körül húzódó alacsonyabb folyosóval, hullám lemez oldal falakkal, köröskörül 1.00 mtr. magas falazott lábazattal ez utóbbi körül horgany lemezzel fedve. A tető borítás deszka, kátrány lemez fedéssel. A főépülethez hozzáépítve a bejárat egyik oldalán a pénztár, a másik oldalán buffet helyiségekkel.

Az épületen a főbejárat fölött és a pénztár ablakok felett védtető van, szegély csatornával és csak az utóbbi bír lefolyó csővel. A pénztár ablakok előtt vaskorlát van. Az egész épület belseje légszesz és villany vezetékkel felszerelve. Négy oldalon külső kettős vaslépcső feljárat, palló fokokkal, vaskorláttal és fakézléczcczel, -melyek 2-2 emelet sorra vezetnek.

Minden egyes lépcsőnél a bejárat mellett 1-1 lámpa ház izzólámpa foglalattal van elhelyezve.

Az épület külső hullámlemez falában vannak 1 drb. kétszárnyú főbejárati kapu a felső fele üvegezve, hullám lemezből, kilincscsel és zárral. Fölötte egy lófej, horganyból öntve.

A hátsó kijáratnál egy háromszárnyú hullám lemez vaskapu, a középső szárny keskenyebb, kilincses zárral, felette egy izzólámpa foglalat és egy bedeszkázott nyílás.

Ugyanezen oldalon az eresz alatt egy kétszárnyú deszkakapu kilincs és zár nélkül.

19 drb. egyszárnyú csupán külső vasablak, ellensúlylyal az ablak fölfelé nyitható.-

3 drb. kétszárnyú hullámlemez vasajtó kilincscsel és zárral,

8 drb. egyszárnyú hullámlemezvasajtó kilincscsel és zárral, a lépcső bejáróknál.-

4 drb. a lépcsőfeljáratoknál lévő oldalokon az illető oldal teljes hosszában szegély csatorna, lefolyó csővel.

24 drb. egyszárnyú magas oldal világító vasablak.

Belső helyiségek

A középső lovagló körönd körül futó deszkajárda szalmazsákkal fedve, 2 drb. kétszárnyú nyíló résszel. Az egész lovagló tér alatt 2.00 méter szélességben 3.00 méter mély beton vízmedencze megy keresztül, jelenleg fapallóval lefödve, egészben kihúzható.

Nézőtér:

260 drb. fölhajtható nádfonású és bársonnyal átvont ülőke. Egy sor páholyrekeszték köröskörül, összesen 40 rekesztékkel, deszkahát elő és válaszfalakkal szövettel áthúzva, felső élek bársonynyal. A páholyok mögött egy sor tribün ülés, körülfutó pad és hátfal, szövettel egyoldalt áthúzva. 5 sor ülőpad, az utolsó sor támla deszkával, a padok és támla szövettel átvonva. 5 sor ugyanolyan pad, de áthuzat nélkül, az utolsó sor mögött egy meszelt deszkakerítés, a karzat előtt (karzati mellvéd). A karzat körülfut puhafa padlóval, ugyan ilyen burkolattal ellátva az összes többi ülőhelyek is. Négy drb. vasszerkezetű lépcső deszka fokokkal és bársonynyal borított fa kézléczekkel a páholyokhoz.-

Kettőnél szőnyegszorító vasak.

Négy drb. falépcső vas vázon mázolt deszkafalak között, az I-ső helyre vezet.

Négy drb. csillár, egyenkint 50 drb. izzólámpa foglalattal.-

Hat drb. köralakú szellőző nyílás, villanyhozzávezetéssel, 2 drb. tábla 3-3 kapcsolóval és ólom biztosítékkal.-

A bejárat felett és a zene emelvény körül 3 oldal szövettel burkolva, a bejáratnál 3 és a zeneemelvénynél 1 oldal arany rojtos trapériával.

A zeneemelvény felett deszka szerkezetű szellőző, 3 deszka ajtóval. - 8 drb. zsinóron lógó izzólámpa foglalat, 3 kapcsolóval.

A bejárati előtér

Két oldalt kárpitozott deszkaablak.

Egy drb. plüss függöny, két részben.

2 drb. egyszárnyú hullám lemez vasajtó csak zárral, 4 drb. 3 ágú légszesz falikar, és 2 drb. 3 ágú villany falikar.

Egy drb. öntött vaskorlát a pénztár ablak előtt-

1 drb. tűzjelző állomás.

Két drb. kiemelhető vaskorlát rögzítő vaskarral.

Puhafa padló.

Buffet.

5 drb. egyszárnyú csupán külső vasablak.

1 drb. egyszárnyú deszkaajtó kilincscsel és zárral.

Három oldala deszkafal, a padló puhafa.

Pénztár

Négy oldalt tapétázott deszkafal, 1 drb. egyszárnyú deszkaajtó kilincscsel és zárral.

Egy drb. egyszárnyú lefelé nyíló csak külső ablak.

3 drb. egyszárnyú vasablak,- 3 drb. forgó villany falikar. - 2 drb. dobogó. Három oldalt körülfutó deszkaasztal, 4 drb. zárható fiókkal. Deszkapadló.

Szabóműhely

1 drb. egyszárnyú deszkaajtó, 2 drb. egyszárnyú vasablak, deszkapadló.

Öltöző a szabóműhely mellett:

1 drb. egyszárnyú vasajtó, 1 drb. kis vasablak.

1 drb. 2 ágú villanyfalikar. Puhafapadló.

1 drb. kapcsoló.

Raktár.

Puhafa padló, 1 drb. zsinóron lógó izzólámpa, 1 kapcsoló.-

Öltöző folyósó.

1 drb. kis és 1 drb. nagy kapcsoló, 3 drb. zsinóron lógó villanylámpa.

Egyik oldalon (a raktár és egy nagy öltöző felől) deszkafal bádog borítással.

A folyosó mindkét végén 1-1 drb. kétszárnyú toló vasajtó.

Öltözők a páholyok alatt összesen 8 drb.

1-1 drb. egyszárnyú vasajtóval, illetve 2 drb. izzólámpa foglalattal 1-1 kapcsolóval. Két öltözőben (vaslemezzel borított deszkafalakkal), 1-1 egyszárnyú deszkaajtóval, 2-2 villany lámpa, 1-1 kapcsolóval.

Az összes öltözőkben puhafapadló.-

 [1] BFL 77236/1907