Levéltári szemelvények

Művelt Nép Szerkesztőségének,[1] Budapest VII. Lenin krt. 9-11 I. em.

Kedves Elvtársak! A Művelt Nép hetilap komoly segítséget ad kulturális életünknek, azzal, hogy problémáival, megmozdulásaival, stb. foglalkozik.

Az a kérésem az elvtársakhoz, hogy a magyar cirkusz és varieté művészet problémáival is foglalkozzanak, mert ennek hiányát nagyon érezzük. Különösen a színház és a képzőművészet kap az Önök cikkei által komoly segítséget. A mi területünknek talán még nagyobb szüksége volna arra, hogy a lapon keresztül megszólaltassunk egy-egy művészt, írót, rendezőt és a szerkesztőség, mint kulturális hetilap bírálataival segítené elő a cirkusz-művészet fejlődését.

Szeretném, ha az elvtársak egy kis riportot készítenének Lukács Ferdinánd artistáról, aki május 16-án kapott kormánykitüntetést.

Ismételten kérem a Szerkesztőséget, hogy a Művelt Nép foglalkozzon művészeti területünkkel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Színház- és Mozi Szerkesztőségének[2] Budapest VII. Lenin krt. 9-11

Kedves Elvtársak! A Színház és Mozi hetilapban közölt cikkek és riportok elősegítik  kulturális életünk fejlődését.   Az a kérésem az elvtársakhoz, hogy foglalkozzanak a cirkusz-művészet kérdéseivel is. Szólaltassanak meg az elvtársak a mi területünkről is művészeteket, rendezőket, stb. és bírálataikkal pedig segítsék elő a cirkuszművészetünk fejlődését.

Szeretném, ha az elvtársak egy kis riportot készítenének Lukács Ferdinánd artistáról, aki május 16-án kapott kormánykitüntetést. /Hasonló riportot, mint amelyet Petur Ilkáról készítettek./ Elvtársi üdvözlettel[1] Kárly Lajos osztályvezető 1954. 05. 18. (Országos Levéltár XIX-I-3-a 457-es doboz 8775-M-3)

[2] Kárly Lajos osztályvezető 1954. 05. 18.  (Országos Levéltár XIX-I-3-a 457-es doboz 8775-Sz-9)