MTI 1925. november 6 (Kludsky)

- K o l o z s v á r november 5 -  A pénzügyigazgatóság  Szatmáron nemrégiben lefoglaltatta a Kludsky-cirkusz állatseregletét azon a címen, hogy a cirkusz vezetősége hamisan számolta el a jegyadót, amiért hárommillió l e j pénzbüntetésre ítélték. A szatmári pályaudvaron már ép indulóban volt a vonat, amikor megjelent az adóvégrehajtó és lepecsételtette a ketreceket. A cirkuszigazgató Kolozsvárra utazott, ahol kiderült, hogy a cirkusz rendesen f i z e t e t t , azonban az adóhivatalnál egyik hivatalnok tévedett. A tévedést maga a pénzügyigazgató fedezte fel, aki tréfásan megjegyezte, hogy a hatalmas bírságot, ha a cirkusz tényleg szabálytalanságot követett volna el a jegy-adóval, nem tudta volna kifizetni, és így dobra került volna az állatsereglet. Nem valószínűtlen,, hogy talán épen a román állam v e t t e volna meg, hogy ezáltal megvethesse egy bukaresti nagyszabású állatkert első alapjait. Az állatsereglet ilyenformában elgondolt nacionaiizálása azonban nem ment végbe, mert a pénzügyigazgatóság táviratilag értesítette a szatmámegyei hatóságokat, hogy a c i r k u s z t  ki  lehet engedni az országból./MTI./