MTI 1928. július 10. 2. oldal (Fidel  cirkusz)

D e b r e c e n, július 10. - A Hajdúszoboszlón állomásozó Fidel  c i r k u s z Benjámin Márton nevű erőművésze előadás közben, amikor mellkasára t e t t e  a 134 kilógrammos vasüllőt, megkérdezte a közönségtől, ki vállalkoznék arra, hogy azon egy darab vasat széjjelverjen. Két kovácslegény jelentkezett. Nagy erővel ütötték a vasat; még egy-két ütés, s már széjjel is verték volna, amikor velőtrázó ordítás hangzott f e l . Az egyik kovácslegény ütése közben a kalapács elvált a nyelétől és a vasüllő helyett Benjámin fejét érte. Benjámin eszméletlenül terült el a porondon. A jelenlevő dr. Balázs Endre városi tiszti főorvos intézkedésére a szerencsétlenül járt erőművészt beszállították a debreceni sebészeti klinikára. Állapota életveszélyes; felépüléséhez kevés a remény./MTL/