MTI 1929. május 10. 15. oldal (Beketow Cirkusz)

BEKETOW CIRKUSZT A BEKETOW ÁRVÁK KAPJÁK - A Beketow Cirkuszt a főváros annak idején Beketow Mátyásnak adta bérbe, Beketow Mátyás árváinak gyámja aziránt folyamodott a fővároshoz, hogy a főváros ruházza át a bérletet a kiskorú árvákra. A tanács mai ülésén úgy határozott, hogy a főváros a kérelemnek helyt ád. A cirkusz üzletvezetője most is az lesz, aki Beketow Mátyás életében volt. /MOT/Sz.