MTI 1929. szeptember 21. 6. oldal (Schmidt Aréna)

HÍREK- JANCSI BOHÓC JUTALOMJÁTEKA. - A közismert J a n c s i bohócnak szeptember 25-án, hétfőn, este nyolc órakor lesz a városligeti Schmidt Arénában jutalomjátéka. A jutalomjátékon a cirkusz tagjain kívül közreműködnek Andor Tibor, a m. kir. Operaház tagja, Á n y o s Laci a népszerű dalkötő, a Békeffy vokál-kvartett, a Jancsi család külföldről Budapestre jött tagjai, Szentiványi Kálmán, aki konferál, Némethy Anna operaénekesnő, H o 1 1 a y Béla, a m. kir. Operaház tagja, és Fini Morgan, a. m, kir. Operaház tagja. /MOT/B.