MTI 1929. december 21. 20. oldal (Donnert cirkusz)

8. törvényszéki kiadás. Budapest,1029. december 21.

LEDŐLT A VÁNDORCIRKUSZ HATALMAS ÁRBOCFÁJA ÉS AGYONÜTÖTT EGY KIS ISKOLÁSFIÚT.

A mai év tavaszán megrendítő szerencsétlenség történt Pestszentlőrincen. Vándorcirkuszosok érkeztek a pestkörnyéki nagyközségbe, és a község főterén pergő dobszó mellett kezdték összeállítani a sátrakat. Donnert Alajos a cirkusz igazgató-tulajdonosa meghagyta Hartmann József cirkuszi alkalmazottnak, hogy a sátortábor középpontján hatalmas árbocrudat állítson fel, amelynek ormáról nemzeti színű lobogó hirdesse a Vándorcirkusz megérkezését és mutatványok színhelyét. A kirakodás és a sátorverés mozgalmas munkáját mintegy negyven-ötven pestszentlőrinci gyerek figyelte lázas kíváncsisággal. A gyerekek útban voltak, és Hartmann József bosszúsan förmedt rájuk: "Mit lábatlankodtak itt?! Inkább segítsetek ezt a főarbocot felhúzni!" Nosza több se kellett a gyerekeknek, húszan, huszonöten nyomban nekirugaszkodtak az irdatlan nagy póznának, és boldog zsivajgással segítettek magasba emelni. A gyönge és avatatlan kis kezek azonban elejtették a menykőnagy rudat, a faoszlop szörnyű reccsenéssel a földre zuhant, és teljes súlyával a kis Neuwald Józsefre esett. Egy szívettépő éles sikoltás - és a kis iskolásfiú fejét és csontjait a cirkusz nagy árbocfája összetörte. Mire Hartmann és a kis pajtások odarohantak, a gyerek utolsót sóhajtott.

Gondatlanságból okozott emberölés vétségéért indult meg az eljárás Donnert Lajos igazgató és Harttmann József cirkuszi alkalmazott ellen, akiket a pestvidéki törvényszék a terhükre rótt cselekményben bűnösnek mondott ki, és az igazgatót 2oo pengő pénzbüntetésre, a főmunkást pedig hatheti fogházbüntetésre ítélte.

A tábla Kállay-tanácsa most tárgyalta másodfokon ezt az ügyet, és megváltoztatta a törvényszék ítéletét, amennyiben Donnert igazgató büntetését 4oo pengőre emelte fel, Hartmann büntetését  pedig egyhónapi fogházra szállította le. A táblai ítélet ellen a vád és védelem semmisségi panaszt jelentett be. /M0T/Ky .