MTI 1932. augusztus 25. 29. oldal (Renz-cirkusz [?])

G y ö n k, augusztus 25. Sárszentlőrincen a [kézzel betoldva:] RENZ-cirkusz sátrában a középárboc eldűlt és agyonütötte Schipperth Jenő bohócot. A szerencsétlenséget az okozta, hogy egy földmíves lovai a cirkusz kutyáitól megijedtek, nekimentek a tartódrótnak,amely elszakadt és az árboc eldőlt./MTI/